Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế
Giải ngân vốn đầu tư công đạt 43,6% kế hoạch
Năm 2018, tổng số vốn đầu tư công của tỉnh được giao 2.980 tỷ 743 triệu đồng. Đến ngày 7/12, toàn tỉnh đã giải ngân được 1.298 tỷ 911,2 triệu đồng, bằng 43,6% kế hoạch (KH).
Cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 38 dự án mới
Tính đến ngày 13/12, tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 38 dự án mới năm 2018 với tổng số vốn đăng ký 2.339 tỷ 748 triệu đồng.
Hạ Lang tập trung xây dựng nông thôn mới
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình trọng tâm nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn, trong những năm qua, huyện Hạ Lang nỗ lực xây dựng NTM, làm thay đổi diện mạo nông thôn từ xã nội địa đến biên giới, cuộc sống của nhân...
Hiệu quả từ Quỹ “Hỗ trợ nông dân” ở Thông Nông
Thời gian qua, Quỹ “Hỗ trợ nông dân” (HTND) các cấp đã trở thành nguồn vốn hiệu quả giúp hội viên nông dân huyện Thông Nông phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Hội thảo mô hình khuyến nông và ứng dụng KHKT trong nông nghiệp
Ngày 12/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo mô hình khuyến nông, hiệu quả và giải pháp tăng cường tính bền vững của các mô hình, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp.
Nỗ lực về đích trước kế hoạch năm
Nhờ sự nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, số thu nội địa do ngành thuế quản lý trên địa bàn huyện Phục Hòa đã vượt 28,8% dự toán HĐND tỉnh giao, đóng góp tích cực vào công tác thu ngân sách của địa phương.
Đôn đốc thu, nộp ngân sách nhà nước thời gian cuối năm 2018
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố về việc đôn đốc thu, nộp ngân sách nhà nước thời gian cuối năm 2018.
Nguyên Bình đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang góp phần làm thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất cũng như đời sống kinh tế - xã hội của một bộ phận người dân nông thôn.
Phục Hòa: 10 hội viên đạt Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, Trung ương
Năm 2018, huyện Phục Hòa có 10 hội viên nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương.
Nguyên Bình: Thực hiện 37 công trình từ nguồn vốn Chương trình 135
Năm 2018, huyện Nguyên Bình đã triển khai thực hiện 37 công trình từ nguồn vốn Chương trình 135, với tổng kinh phí trên 17 tỷ 898 triệu đồng.
Phát triển chăn nuôi dê ở xã Lý Quốc
Những năm gần đây, phong trào chăn nuôi dê ở xã Lý Quốc (Hạ Lang) được nhân rộng và trở thành mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần giảm nghèo ở địa phương.
Bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm luôn được chú trọng với những giải pháp hiệu quả để điều hòa lợi ích, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người...
Điểm sáng thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” ở xã Hưng Đạo (Thành phố) đã có những chuyển biến rõ nét và đạt nhiều kết quả tích cực,...
Tam Kim khó khăn trong xây dựng nông thôn mới
Sau gần 7 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Tam Kim (Nguyên Bình) đạt 9/19 tiêu chí, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Tuy...
Tăng cường quản lý giá điện tại các khu nhà trọ
Mặc dù đã có quy định cụ thể về cách tính và mức giá bán điện cho người ở trọ, tuy nhiên đến nay phần lớn người thuê nhà vẫn phải mua điện với giá cao. Để khắc phục tình trạng trên, Công ty Điện lực Cao Bằng phối hợp...