Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 25,51 triệu USD
2 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt 25,51 triệu USD, đạt 3,54% kế hoạch (KH), tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Hồng Việt làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Môi trường được đánh giá là tiêu chí khó thực hiện trong 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên đến hết năm 2017, xã Hồng Việt (Hòa An) thực hiện đạt tiêu chí môi trường, góp phần hoàn thành 19/19 tiêu chí để được công nhận xã đạt...
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng: Phấn đấu đạt doanh thu 2.354,2 tỷ đồng
Tính đến ngày 25/2, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sản xuất được 159.600 tấn sản phẩm các loại, đạt 15% kế hoạch (KH).
Phục Hòa: Phấn đầu gieo trồng 3.625 ha cây trồng vụ đông xuân
Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2020, huyên Phục Hòa phấn đầu gieo trồng 3.625 ha cây trồng.
Toàn tỉnh: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 529,5 tỷ đồng
Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 2 tháng năm 2020 đạt 529,5 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 9,21% kế hoạch (KH).
Toàn tỉnh: Huy động 7.755 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2019, toàn tỉnh đã huy động nguồn vốn được 7.755 tỷ đồng.
Hội nghị giao ban trực tuyến Dự án CSSP lần 1 năm 2020
Ngày 25/2, Ban điều phối Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến lần 1 thống nhất việc triển khai kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2020.
Toàn tỉnh: Tổng nguồn vốn huy động tăng 1,8%
2 tháng năm 2020, tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn tỉnh đạt 22.338 tỷ đồng, so với ngày 31/12/2019 tăng 401 tỷ đồng, tăng 1,8%.
Quảng Uyên: Phấn đấu gieo trồng 4.466 ha cây trồng vụ đông xuân
Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm 2019 - 2020, huyện Quảng Uyên phấn đấu gieo trồng 4.466 ha cây trồng các loại.
Toàn tỉnh: Thu hút 6.158 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh thu hút 32 dự án của các doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng số vốn 6.158 tỷ đồng
Hà Quảng trồng 581,4 ha cây thuốc lá
Đến nay, huyện Hà Quảng đã trồng được 581,4 ha cây thuốc lá, đạt 100% kế hoạch, tăng 9,1 ha so với năm 2019.
Toàn tỉnh: Gieo trồng 11.758 ha cây trồng vụ đông xuân
Đến nay, toàn tỉnh gieo trồng được 11.758 ha cây trồng vụ đông xuân.
Thạch An: Hội thảo “Nghiên cứu chuỗi giá trị thạch đen”
Ngày 20/2, huyện Thạch An phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu chuỗi giá trị thạch đen huyện Thạch An”.
Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đối với khâu làm đất lúa đạt 76,34%
Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, hiện nay, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đối với khâu làm đất lúa đạt 76,34%; khâu chăm sóc, phun thuốc bảo vệ thực vật đối với cây lúa đạt 60%; xới cỏ, phun thuốc bảo vệ thực...
Hòa An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách
Năm 2019, từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Hòa An đã thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách theo mức phấn đấu cao, với sự tăng trưởng trên 19,2%.