Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế
Đức Long đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt kinh tế - xã hội của xã Đức Long (Thạch An) liên tục đổi thay. Những con đường bê tông sạch đẹp trải khắp các xóm làng, nhiều ngôi nhà kiên cố mọc lên...
Toàn tỉnh: 29 dự án đăng ký ngành nghề kinh doanh nông nghiệp, nông thôn
Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết ngày 31/5/2018, toàn tỉnh có 29 dự án đăng ký ngành nghề kinh doanh nông nghiệp, nông thôn được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn...
Thông Nông: Thu thuế đạt 69,4% dự toán
Năm 2018, Chi cục Thuế huyện Thông Nông được UBND tỉnh giao thu ngân sách 8 tỷ 475 triệu đồng. Đến ngày 6/6, Chi cục thu được trên 5 tỷ 878 triệu đồng, đạt 69,4% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 237,9% so với cùng kỳ 2017.
Đẩy mạnh thực hiện các mô hình liên kết gắn tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị và thị trường sản phẩm
Xây dựng và phát triển các mô hình liên kết tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị và thị trường là một trong những khâu đột phá trong Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Tuy...
Nguyên Bình: Xã Minh Thanh phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt chuẩn nông thôn mới
Đến nay, xã Minh Thanh (Nguyên Bình) đã hoàn thành 13/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2018 đạt chuẩn nông thôn mới.
Bảo Lạc: Sản lượng vụ xuân ước đạt hơn 1.529 tấn
Vụ Đông Xuân 2018, huyện Bảo Lạc phấn đấu đạt sản lượng lương thực 1.349,3 tấn. Đến nay, nhân dân địa phương đã thu hoạch được 1.529,66 tấn lương thực, đạt 113,3% kế hoạch.
Bảo Lạc: Trồng mới được 96 ha cây công nghiệp và dược liệu
Thực hiện Chương trình Phát triển nông, lâm nghiệp, chăn nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay, huyện Bảo Lạc trồng mới 41 ha trúc sào, 40 ha hồi, 15 ha quế, nâng diện tích cây công nghiệp, cây dược liệu trên địa bàn...
Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm
Thực hiện mục tiêu Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tham mưu cho tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển các vùng sản xuất hàng...
Toàn tỉnh: Thành lập mới 61 doanh nghiệp
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 61 doanh nghiệp (DN) với tổng vốn đăng ký hơn 436,2 tỷ đồng, nâng tổng số DN hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 1.380 DN với tổng vốn đăng ký hơn 16,9...
Tiếp nhận, giải quyết 3.209 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết 3.209 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất (MĐSDĐ) của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có 3.202 hồ sơ của hộ gia đình,...
Hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai thực hiện từ năm 2016, trong đó 5 nội dung Cuộc vận động được gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -...
Cần sự vào cuộc quyết liệt trong thực hiện Dự án LRAMP
Sau 1 năm triển khai thực hiện Dự án LRAMP về công tác bảo dưỡng thường xuyên (BDTX) đường địa phương bằng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), toàn tỉnh mới BDTX được 1.645/1.927 km đường tỉnh, đường huyện, không đạt yêu cầu của Dự án LRAMP đề ra.
Quảng Hưng phát huy thế mạnh cây dưa chuột
Nông dân xã Quảng Hưng (Quảng Uyên) trong những năm qua tập trung nguồn lực chuyển dịch cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả. Người dân chủ động đưa vào sản xuất những giống cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, có giá trị kinh tế cao,...
Bảo Lâm: Hơn 20.000 lượt hội viên nông dân tham gia XDNTM
Từ năm 2012 đến nay, Hội Nông dân Bảo Lâm đã huy động hơn 20.000 lượt hội viên cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới.
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với XDNTM, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH của tỉnh
LTS: Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về kết quả, những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Báo Cao Bằng đăng loạt bài...