Bạn đang xem: Trang chủ » Kinh tế
Nỗ lực thông quan hàng hóa trong thời gian chống dịch Covid-19
Là cửa khẩu đầu tiên trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh cho phép lưu thông hàng hóa sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng (Quảng Hòa) thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về...
Trên 14 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 tại Quảng Hòa
Năm 2020, huyện Quảng Hòa được Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) phân bổ 14 tỷ 283 triệu đồng. Từ nguồn vốn hỗ trợ, huyện đầu tư xây dựng 33...
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh ước đạt 201 triệu USD
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 201 triệu USD, bằng 14,5% kế hoạch, bằng 15% so với cùng kỳ năm 2019.
Đẩy mạnh phát triển kinh tế VAC
Phong trào phát triển kinh tế vườn - ao - chuồng (VAC) của Hội Làm vườn tỉnh duy trì và phát triển ở cơ sở, giúp hội viên, nông dân thay đổi tư duy, nhận thức trong sản xuất nông nghiệp; tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật,...
Tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho 100 học viên
Ngày 13 - 14/7, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm cho 100 học viên là lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, Thành phố; đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Thành phố; cán...
Cấp mới 2.662 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới 2.662 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 25 tổ chức, 2.100 hộ gia đình, cá nhân.
Thạch An: Đầu tư trên 1.097 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cơ sở
Giai đoạn 2015 - 2020, huyện Thạch An đầu tư trên 1.097 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cơ sở, trong đó, vốn ngân sách Nhà nước trên 1.000 tỷ đồng; vốn từ các chương trình, dự án và các nguồn khác trên 97 tỷ đồng.
Quảng Hòa nỗ lực giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm
Là địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế cửa khẩu, những năm qua, huyện Quảng Hòa tích cực phối hợp với các chủ đầu tư, Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng làm tốt công tác giải tỏa, đền bù, tạo mặt bằng sạch cho các...
Đa Thông tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Đa Thông (Hà Quảng) lồng ghép nhiều chương trình, huy động nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí đề ra.
Cục Thuế tỉnh: Thu nội địa 6 tháng đạt 36,6% dự toán
Ngày 10/7, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, Thành phố sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Góp phần thay đổi phương thức sản xuất và giảm nghèo bền vững
Sau 3 năm thực hiện, Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi phương thức sản xuất và giảm nghèo bền vững cho người dân vùng dự án.
242 hội viên nông dân huyện Quảng Hòa được vay vốn phát triển kinh tế
6 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân huyện Quảng Hòa tín chấp cho 242 hội viên, nông dân vay 11 tỷ 112 triệu đồng để phát triển kinh tế.
Bảo Lạc: Sản lượng lương thực ước đạt 2.102 tấn
6 tháng đầu năm, huyện Bảo Lạc gieo trồng trên 710 ha cây trồng các loại, sản lượng lương thực ước đạt 2.102 tấn, bằng 126,8% kế hoạch.
Đẩy mạnh thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh
Lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2025 phấn đấu tốc độ tăng bình quân đạt 5,9%/năm; giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 1.809 tỷ đồng. Tập trung phát triển các trang trại chăn nuôi bò sữa, lợn thịt... ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất,...
Dự án Cầu đường bộ II Tà Lùng (Việt Nam) - Thủy Khẩu (Trung Quốc) thi công đạt 35% khối lượng
Dự án Cầu đường bộ II Tà Lùng (Việt Nam) - Thủy Khẩu (Trung Quốc) có tổng vốn đầu tư 106 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 1/2020.