Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Thứ tư 10/10/2018 14:00

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai một số nội dung.

Phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Tăng cường thực hiện chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước có đủ điều kiện; Chấp hành nghiêm túc việc trao đổi văn bản được quy định tại điều 8, Quyết định 192/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về Quy chế quân lý, sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice; Không phát hành văn bản giấy đến Bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Quyết định 28/2018/QĐ-TTg; Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buối sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có); thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính trên Hệ thống VNPT-iGate; phối hợp xử lý liên thông các TTHC giữa các cơ quan (nếu có); công bố công khai các TTHC; trả kết quả đúng (trước) thời hạn.

Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông quản lý thống nhất danh sách mã định danh của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; tổng hợp, cập nhật kịp thời mã định danh cơ quan khi có sự thay đổi về đơn vị hành chính, cơ cấu tổ chức của các cơ quan trên địa bàn tỉnh; Khẩn trương triển khai cấp chứng số, tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số theo Kế hoạch số 2149/KH-UBND ngày 13/7/2017 về ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2019 đế phục vụ cho hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử...

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh