Tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thúc đẩy phát triển KT - XH

Thứ tư 10/04/2019 05:00

Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới, xa các trung tâm kinh tế lớn; trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị  (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, thời gian qua, tỉnh chú trọng việc ứng dụng và phát triển CNTT trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Giao dịch tại hệ thống một cửa Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Bám sát vào Nghị quyết của Bộ Chính trị, tỉnh xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Nghị quyết 36; xác định CNTT là công cụ hữu hiệu, động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đưa nội dung công tác ứng dụng, phát triển CNTT vào nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của chi bộ và chính quyền các cấp. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp. Đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT, viễn thông.

Phát triển các hệ thống thông tin thiết yếu cho công tác ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; bảo đảm triển khai đồng bộ với việc phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính… Mạng truyền số liệu chuyên dùng được khai thác hiệu quả trong các cuộc họp, hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương với tỉnh và Tỉnh ủy, UBND tỉnh với các địa phương.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36, tại các cơ quan nhà nước, 99% cán bộ, công chức cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố có máy tính sử dụng trong công việc; cán bộ, công chức cơ quan cấp xã 59%. Mạng Internet đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân; các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến huyện đều được kết nối Internet tốc độ cao, mạng nội bộ; 99% xã kết nối Internet băng rộng.
Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT tại tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học và trong đời sống xã hội của nhân dân trên địa bàn. Tỷ lệ cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước đã qua đào tạo sử dụng thành thạo máy tính, ứng dụng các phần mềm phục vụ công việc đạt 72%. 100% cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể được ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác chuyên môn, trao đổi công việc qua mạng. 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố triển khai, ứng dụng hệ thống một cửa điện tử giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 100% cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, UBND các huyện, Thành phố có trang thông tin điện tử.
Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử của tỉnh triển khai theo mô hình một hệ thống tập trung tới các sở, ban, ngành và UBND huyện, Thành phố. 100% TTHC được cập nhật, đăng tải trên hệ thống. Cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại bộ phận một cửa, thông qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật và trực tuyến tại Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử của tỉnh.

Mỗi hồ sơ TTHC sau khi được tiếp nhận được cấp một mã số ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Thông qua hệ thống dịch vụ hành chính công, người dân trong toàn tỉnh có thể theo dõi hồ sơ TTHC của mình đang được xử lý ở đâu. Chỉ tính riêng từ ngày 1/1 - 4/4/2019, đã tiếp nhận 8.868 hồ sơ, giải quyết 5.990 hồ sơ, trong đó, hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm 67,55%.
CNTT và viễn thông đã và đang được ứng dụng rộng rãi, góp phần tích cực vào sự phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm thay đổi cơ bản cách quản lý, học tập và làm việc của các địa phương, đơn vị. Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đã ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả hoạt động; hoạt động thương mại điện tử được chú trọng với việc ứng dụng website bán hàng, giới thiệu sản phẩm, giao dịch…
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh là một trong những đơn vị ứng dụng CNTT hiệu quả vào công tác chuyên môn. Hiện nay, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) qua giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính hoạt động ổn định.

Riêng năm 2018, toàn tỉnh có trên 92% đơn vị sử dụng lao động đăng ký thực hiện giao dịch điện tử; đã tiếp nhận 175.439 hồ sơ, trong đó, nhận qua giao dịch điện tử 83.681 hồ sơ (bằng 48%), hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính 78.275 hồ sơ (bằng 45%), chỉ còn 13.483 hồ sơ (bằng 7%) nhận trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Bên cạnh đó, thực hiện giao dịch điện tử trong công tác thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; giám định điện tử chi phí khám chữa bệnh BHYT thông qua Hệ thống thông tin giám định BHYT; số hóa hồ sơ lưu trữ; phần mềm phục vụ công tác tài chính - kế toán, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, sử dụng chữ ký số trong soạn thảo, phát hành văn bản điện tử thay thế phần lớn văn bản giấy… kết nối liên thông dữ liệu với tất cả các cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc ứng dụng và phát triển CNTT, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh vẫn còn ở mức thấp so với bình quân chung cả nước. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhưng chưa được ứng dụng rộng rãi do trình độ, thói quen ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức và người dân còn hạn chế. Điều kiện đáp ứng về cơ sở hạ tầng thông tin trong xã hội còn thấp. Nguồn nhân lực CNTT trong các cơ quan, đơn vị Đảng và Nhà nước còn thiếu và chưa đồng bộ. Theo số liệu thống kê năm 2018, toàn tỉnh mới có 15% hộ gia đình có máy tính, trong đó, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet 26%; 74% doanh nghiệp có kết nối Interne.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng về khoa học công nghệ 4.0 đang ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động và lĩnh vực của đời sống xã hội, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh ngày càng quan trọng và cấp thiết.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT vào xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của ứng dụng và phát triển CNTT trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời là phương tiện chủ lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhanh và bền vững.


Minh Trang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh