Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

Thứ ba 11/12/2018 06:00

Xác định công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, thời gian qua, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chú trọng công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các kế hoạch, cơ chế, chính sách để đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thông tin, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức.

Ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận giao dịch một cửa cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 Hiện nay, 100% các cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên có mạng Lan, kết nối Internet tốc độ cao, đáp ứng cơ bản yêu cầu trao đổi thông tin, truy cập Internet và phục vụ nhu cầu công việc; hơn 80% số xã có thể kết nối Internet tốc độ cao. Tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 100% cán bộ công chức, viên chức đều được trang bị máy tính phục vụ công việc; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, Thành phố đạt 89%; cán bộ, công chức UBND các xã, phường, thị trấn được trang bị máy tính đạt 55%. Mạng truyền dữ liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã kết nối từ trung tâm tỉnh đến các huyện, Thành phố và các sở, ngành, đáp ứng các dịch vụ về ứng dụng và khai thác dữ liệu. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh thông qua hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đảm bảo đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến của UBND tỉnh với UBND cấp huyện, Thành phố.
Hạ tầng CNTT phát triển, giúp các cơ quan nhà nước ứng dụng các phần mềm dùng chung phục vụ chỉ đạo, điều hành công việc hiệu quả. 100% cơ quan nhà nước triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành được sử dụng rộng rãi để quản lý văn bản đi, đến và điều hành công việc. 88% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản đến qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt 91%; tỷ lệ văn bản đi qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt 70%. Việc ứng dụng Chữ ký số trong việc gửi/nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan bước đầu được triển khai; 16/20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã triển khai sử dụng, thực hiện ký số với mức độ khác nhau. Hệ thống thư điện tử đã tạo lập trên 3.000 tài khoản phục vụ nhu cầu trao đổi công việc của cán bộ, công chức. Tỷ lệ cán bộ, công chức được đăng ký cấp hòm thư điện tử công vụ chiếm 53%, trong đó, 46% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ phục vụ trao đổi công việc. Các phần mềm quản lý nhân sự, quản lý tài chính - kế toán, quản lý tài sản cố định... được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố triển khai sử dụng, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, minh bạch trong quản lý tài chính công, hạn chế tiêu cực trong việc sử dụng ngân sách.
Nhận định Cổng thông tin điện tử là kênh giao tiếp quan trọng giữa chính quyền với người dân và các tổ chức, UBND tỉnh đã xây dựng Cổng thông tin điện tử chung của tỉnh, trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành và các huyện, Thành phố, tạo môi trường giao tiếp, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị với người dân và doanh nghiệp. Bước đầu triển khai Hệ thống một cửa điện tử tại 20/20 cơ quan chuyên môn tỉnh và 13 UBND huyện, Thành phố. Hệ thống có chức năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3.

Hiện tại, toàn tỉnh có 1.762 dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước (trong đó có 1.332 thủ tục hành chính thuộc các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, 292 thủ tục hành chính thuộc các huyện và 138 thủ tục hành chính thuộc các xã). Hầu hết các dịch vụ công được cung cấp lên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố ở mức độ 1 và 2; khoảng 10% dịch vụ công được cung cấp ở mức độ 3.
Nhiều đơn vị đi đầu trong ứng dụng CNTT vào công tác cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, như: Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai, ứng dụng phần mềm kế toán MISA; số hóa và quản lý báo cáo kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ bằng phần mềm Docdb; chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc qua hệ thống phần mềm e.Office; xây dựng website khcncaobang.gov.vn để cung cấp thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ở mức độ 2... Cục Hải quan tỉnh triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, ứng dụng mã vạch, nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như giảm tải báo cáo trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Bảo hiểm xã hội tỉnh duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện, đẩy mạnh triển khai, hướng dẫn hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hạ tầng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đa số còn thiếu và yếu; cán bộ, công chức chưa được trang bị đủ máy tính làm việc, đặc biệt ở cấp huyện, xã, nhiều đơn vị cấp xã chưa được đầu tư mạng nội bộ. Các phần mềm ứng dụng chỉ mới ở mức cơ bản, thiếu đồng bộ, dữ liệu còn phân tán, rời rạc, cơ sở dữ liệu của các sở, ngành chưa được tạo lập, lưu trữ và quản lý tập trung. Công tác chỉ đạo, triển khai ứng dụng và phát triển CNTT tại một số cơ quan, đơn vị chưa được người đứng đầu quan tâm đúng mức... Việc ứng dụng CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh với những mục tiêu cụ thể. Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung cho toàn tỉnh và các ngành; có kiến trúc nền tảng để phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công để người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Chính quyền điện tử. 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử; 80% văn bản, tài liệu chính thức giữa các đơn vị được trao đổi dưới dạng điện tử. 100% các đơn vị tham gia vào hệ thống Chính quyền điện tử. Trên 80% hệ thống thông tin của các tỉnh được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin hệ thống thông tin theo cấp độ. 50% hệ thống thông tin của tỉnh được giám sát an toàn thông tin mạng. 

M.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh