Phục tráng và phát triển giống cam Trưng Vương, quýt Hà Trì

Thứ hai 30/09/2013 11:00

Kết quả đạt được của đề tài đã bảo tồn, lưu giữ được nguồn gen cây cam, quýt đầu dòng của địa phương; từ đó phục tráng, phát triển nguồn giống cây sạch bệnh, có khả năng chống chịu tốt, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng.

 

Ngày 27/9/2013, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Ứng dụng công nghệ vi ghép đỉnh sinh trưởng để phục tráng và phát triển giống cam Trưng Vương, quýt Hà Trì. Đề tài do Viện Bảo vệ thực vật chủ trì thực hiện đang được nghiên cứu triển khai tại 2 xã: Trưng Vương, Hà Trì, huyện Hòa An.

Qua kiểm tra mô hình cho thấy cây sinh trưởng phát triển tốt, ít bị sâu bệnh hại.
Qua báo cáo của đơn vị chủ trì thực hiện và tiến hành kiểm tra thực tế, cho thấy, đề tài được triển khai theo đúng nội dung và tiến độ đề ra, cụ thể: Điều tra hiện trạng trồng và chăm sóc cây cam Trưng Vương và quýt Hà Trì, phân tích hiện trạng đất trồng, điều tra thành phần sâu bệnh hại chính trên 2 loại cây này, tuyển chọn cây cam, quýt địa phương làm vật liệu khởi đầu và 20 cây cung cấp mắt ghép sạch bệnh S1, tiến hành trồng 2 ha cam và 2 ha quýt, từ nguồn giống cây sạch bệnh sử dụng mắt ghép của cây vật liệu khởi đầu được tuyển chọn tại địa phương. Qua theo dõi và đánh giá của người dân tham gia thực hiện mô hình cho thấy cây sinh trưởng phát triển tốt, ít bị sâu bệnh hại, năm thứ 2 sau trồng một số cây đã ra hoa, đậu quả. 

Hiện đơn vị chủ trì thực hiện tiếp tục theo dõi, quản lý dịch hại và hướng dẫn kỹ thuật cho người dân địa phương. Kết quả đạt được của đề tài đã bảo tồn, lưu giữ được nguồn gen cây cam, quýt đầu dòng của địa phương, để phục tráng và phát triển nguồn giống cây sạch bệnh, có khả năng chống chịu tốt, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng.

Bế Lưu Băng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh