Nghiên cứu, phục dựng thành công đám cưới dân tộc Dao đỏ

Thứ sáu 18/10/2013 09:00

Sau 2 năm triển khai thực hiện, đề tài “Nghiên cứu, phục dựng đám cưới dân tộc Dao đỏ tỉnh Cao Bằng” đã nghiên cứu và phục dựng thành công đám cưới dân tộc Dao đỏ Cao Bằng. Nghi lễ cưới của dân tộc Dao đỏ rất đặc sắc và đa dạng, được đồng bào gìn giữ và phát huy.

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, năm 2011, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu, phục dựng đám cưới dân tộc Dao đỏ tỉnh Cao Bằng”. Kết quả của Đề tài góp phần khẳng định những nét văn hóa truyền thống, đặc sắc, ý nghĩa tốt đẹp trong đám cưới của người Dao đỏ Cao Bằng. Qua đó xây dựng được cơ sở khoa học trong việc phục dựng lại những nét đẹp văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đám cưới người Dao đỏ.

 Theo báo cáo tổng kết đề tài, dân tộc Dao ở Cao Bằng chiếm 9,63%, đứng sau các dân tộc Tày, Nùng, Mông. Dân tộc Dao có 2 nhóm chính là Dao đỏ và Dao tiền. Dao đỏ chiếm 2/3 dân số người Dao và cư trú tập trung ở vùng cao, vùng núi đất các huyện Thông Nông, Hà Quảng, Hòa An, Bảo Lạc. Nơi cư trú của người Dao thường sống ở các vùng núi cao và các thung lũng tương đối bằng phẳng của các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Thạch An… Tuy cư trú ở núi cao, xa xôi, còn nhiều khó khăn, nhưng đồng bào Dao đỏ có truyền thống văn hoá phong phú và giàu bản sắc. Văn hoá dân tộc Dao hoà vào dòng chảy của văn hoá các dân tộc anh em, góp phần hình thành bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng tạo nên một sắc thái văn hoá riêng của người Dao ở Cao Bằng.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, đề tài đã nghiên cứu và phục dựng thành công đám cưới dân tộc Dao đỏ Cao Bằng. Nghi lễ cưới của dân tộc Dao đỏ rất đặc sắc và đa dạng, đến nay, những nghi lễ đặc sắc mang đậm bản sắc của dân tộc vẫn được đồng bào gìn giữ và phát huy. Đây là những giá trị tinh thần to lớn, là một sản phẩm văn hóa phi vật thể rất quý giá; nguồn tư liệu khoa học để độc giả cùng nghiên cứu, sưu tầm và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc các dân tộc Việt Nam.

Kết quả của Đề tài khẳng định được giá trị văn hóa truyền thống của người Dao đỏ Cao Bằng; đề cao giá trị nhân văn trong tục cưới xin của người Dao đỏ. Những giá trị văn hóa tốt đẹp trong lễ cưới truyền thống sẽ là cơ sở để nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về việc tôn trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, thúc đẩy phong trào phát triển văn hóa, văn nghệ quần chúng địa phương, góp phần phục vụ phát triển nền văn hóa của tỉnh.

Hoàng Hà – Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Cao Bằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh