Nghiệm thu Dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đông Khê” cho sản phẩm lê Đông Khê

Thứ ba 12/01/2021 16:00

Ngày 11/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng tư vấn và đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với Dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đông Khê” dùng cho sản phẩm lê Đông Khê, huyện Thạch An.

Các đại biểu tham gia Hội đồng tư vấn và đánh giá, nghiệm thu dự án.

Thực hiện mục tiêu xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Đông Khê” cho sản phẩm quả lê Đông Khê nhằm bảo vệ danh tiếng, nâng cao chất lượng, quảng bá, thương mại sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm và hiệu quả sản xuất của người dân địa phương.

Sau 2 năm thực hiện, đơn vị chủ trì và nhóm dự án đã hoàn thành các nội dung: Xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Đông Khê” cho sản phẩm quả lê Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; xây dựng mô hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đông Khê” cho sản phẩm quả lê Đông Khê, huyện Thạch An; hoạt động hỗ trợ quảng bá và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đông Khê” cho sản phẩm quả lê.

Dự án triển khai đạt so với mục tiêu, yêu cầu về số lượng, chất lượng nội dung công việc và sản phẩm của dự án theo hợp đồng đã ký kết giữa cơ quan quản lý và đơn vị chủ trì. Tuy nhiên, đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện dự án cần tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa nội dung báo cáo tổng kết dự án; hoàn thiện, bổ sung tài liệu sản phẩm của dự án, số liệu trong báo cáo cần chỉnh sửa, thống nhất và có trích dẫn nguồn; quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm quả lê Đông Khê áp dụng theo quy trình do cơ quan nào ban hành, câu từ ngắn gọn, dễ hiểu kèm theo ảnh minh họa; báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án mang lại; bổ sung phương án, giải pháp khai thác, phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đông Khê” của tổ chức chủ sở hữu và người dân được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận…

Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án xếp loại đạt và chuyển giao sản phẩm cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển thôn huyện Thạch An - tổ chức chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận “Đông Khê”.           

Đinh Tâm

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh