Nghiệm thu Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Thứ tư 16/09/2020 05:00

Ngày 15/9, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu kết quả Đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khi thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” do Tiến sĩ Lê Minh Long chủ nhiệm; đơn vị thực hiện là Viện KSND tỉnh.

Các đại biểu tham gia Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh.

Đề tài thực hiện từ tháng 4/2019 - 10/2020, theo mục tiêu và nội dung của thuyết minh được phê duyệt với kết quả đánh giá được thực trạng hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra các vụ án hình sự của Viện KSND tỉnh.

Đồng thời đưa ra 6 giải pháp đối với Viện KSND tỉnh gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện KSND tỉnh; giải pháp về nghiệp vụ; nâng cao chất lượng mối quan hệ phối hợp giữa Viện KSND và cơ quan điều tra; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên và các giải pháp khác (tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho Viện KSND tỉnh; tăng cường công tác thanh tra nội bộ trong quá trình kiểm sát, giải quyết án hình sự của Viện KSND tỉnh). 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng nhất trí đánh giá: Đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện đề tài  nghiêm túc thực hiện hoàn thành các nội dung theo Hợp đồng đã ký kết, đề tài có tính ứng dụng, tính chuyên môn cao, phương pháp nghiên cứu chặt chẽ, logic. Các số liệu điều tra từ năm 2015 - 2018 cụ thể, rõ ràng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đóng góp vào việc hoàn thiện, đổi mới, bổ sung về lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự; nâng cao năng lực của kiểm sát viên Viện KSND tỉnh trong việc vận dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra các vụ án hình sự.

Kết quả đề tài là nguồn tài liệu tham khảo mới cho các nhà nghiên cứu luật học, người tiến hành tố tụng, đặc biệt là kiểm sát viên Viện KSND tỉnh, bổ trợ hoạt động xây dựng pháp luật, góp phần trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ở nước ta hiện nay.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh nhất trí đánh giá nghiệm thu đề tài xếp loại khá.

Kiều Oanh - Quốc Gia

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh