Kế hoạch triển khai Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Thứ hai 21/11/2016 16:00

Ngày 11/11, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 2181/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Hạt dẻ Trùng Khánh - sản phẩm chỉ dẫn địa lý trong Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020.

Chương trình gồm các nội dung chính như sau:

1. Nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển TSTT cho các tổ chức, cá nhân: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về SHTT; tổ chức hội thảo, tọa đàn về SHTT; biên soạn, in ấn phát hành các tài liệu hướng dẫn về SHTT, các tài liệu hướng dẫn cho doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền SHTT. Cung cấp thông tin SHTT phục vụ hoạt động xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển giá trị TSTT. Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về SHTT, kỹ năng xây dựng, quản lý, bảo vệ và khai thác TSTT cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về SHTT do cơ quan chuyên môn của Trung ương tổ chức. Mở lớp đào tạo chuyên sâu về thực thi quyền SHTT cho đội ngũ cán bộ quản lý, thực thi quyền SHTT của tỉnh như: thanh tra, quản lý thị trường, hải quan, công an, cán bộ quản lý SHTT cấp huyện. Tổ chức các hoạt động tham quan, khảo sát, điều tra, học tập kinh nghiệm với cơ quan Trung ương và các địa phương khác về bảo hộ, phát triển TSTT.

2. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và bảo vệ TSTT: Quản lý và phát triển TSTT cho sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và một số các sản phẩm đặc thù của địa phương; tăng cường các hoạt động phát triển thương hiệu và kết nối cung cầu cho các sản phẩm được bảo hộ SHTT tại Cao Bằng. Tổ chức triển khai các biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT; tổ chức trưng bày, triển lãm phân biệt sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT và sản phẩm xâm phạm quyền SHTT. Hỗ trợ áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới để quản lý, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được bảo hộ SHTT.

 3. Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển TSTT: Cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu, sản phẩm thông tin khoa học công nghệ và SHTT hiện có tại Sở Khoa học và Công nghệ để phục vụ các hoạt động nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh. Tổ chức, hướng dẫn tra cứu, khai thác các nguồn thông tin khoa học công nghệ và SHTT; hỗ trợ khai thác, ứng dụng thông tin khoa học công nghệ, đặc biệt là thông tin sáng chế phục vụ nghiên cứu, triển khai nhằm tạo ra các công nghệ và sản phẩm mới. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia trưng bày sản phẩm, giới thiệu dịch vụ, quảng bá thương hiệu tại các hội chợ nhằm phát triển thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân. Hỗ trợ kết nối thị trường. Xúc tiến thương mại cho các sản phẩm, dịch vụ đã bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của tỉnh.

4. Hỗ trợ ứng dụng các TSTT, thành quả sáng tạo cá nhân được hình thành từ thực tiễn: Tư vấn, hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tư vấn, hỗ trợ đăng ký xác lập quyền SHTT cho cá nhân có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật và các thành quả sáng tạo khác. Vinh danh, khen thưởng các cá nhân điển hình có TSTT, thành quả sáng tạo được áp dụng rộng rãi, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

5. Tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý, thực thi quyền SHTT: Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về SHTT; theo chức năng quản lý được phân cấp, các sở, ngành. UBND các huyện, Thành phố bố trí cán bộ phụ trách về SHTT nhằm đẩy mạnh công tác tham mưu, triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển TSTT. Thường xuyên đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về SHTT cho các cán bộ quản lý cấp sở, ngành, cấp huyện. Đẩy mạnh công tác phối hợp trong phòng và chống xâm phạm quyền về SHTT góp phần bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Với nội dung của Chương trình, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu của kế hoạch đã đề ra.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh