Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp Dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể gạo nếp Ong huyện Trùng Khánh

Thứ tư 16/09/2020 14:00

Ngày 15/9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp Dự án "Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể gạo nếp Ong huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng" do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ chủ trì thực hiện.

Các đại biểu tham gia Hội đồng tư vấn.

Dự án được thực hiện nhằm đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể (NHTT) "gạo nếp Ong Trùng Khánh"; xây dựng các điều kiện, phương tiện quản lý, khai thác hiệu quả NHTT "gạo nếp Ong Trùng Khánh"; phát triển sản phẩm và tăng sản lượng tiêu thụ, góp phần quảng bá gạo nếp Ong Trùng Khánh trong cả nước, nâng cao giá trị sản phẩm, tìm thêm những đầu mối tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân phát triển kinh tế.

Nội dung của dự án sẽ khảo sát hiện trạng về các hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm gạo nếp Ong Trùng Khánh; thành lập tổ chức hội sản xuất, kinh doanh NHTT “gạo nếp Ong Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm gạo nếp Ong Trùng Khánh; xây dựng hồ sơ đăng ký NHTT “gạo nếp Ong Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm gạo nếp Ong Trùng Khánh; xây dựng  mô hình quản lý và sử dụng NHTT “gạo nếp Ong Trùng Khánh”; hoạt động hỗ trợ quảng bá và phát triển NHTT “gạo nếp Ong Trùng Khánh” cho sản phẩm gạo nếp Ong Trùng Khánh.

Hội đồng thảo luận về mục tiêu, nội dung, tính cấp thiết, phương pháp nghiên cứu, dự kiến kết quả sản phẩm KHCN, khả năng triển khai kết quả thực hiện và năng lực của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án; kết quả chấm điểm trung bình theo các tiêu chí đánh giá đạt 79/100 điểm và nhất trí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện.

Dự án thực hiện trong thời gian 24 tháng (từ năm 2020 - 2022). Kết quả triển khai của dự án là cơ sở, căn cứ xây dựng, quản lý, phát triển NHTT và ý nghĩa thực tiễn, bảo tồn nguồn gen, tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng của huyện, góp phần tạo thêm sản phẩm đặc trưng của tỉnh, đem lại nguồn thu nhập mới cho nông dân, góp phần giảm nghèo tại địa phương.         

Đ.T - B.H

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh