Hội thảo tư vấn, phản biện "Góp ý kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025"

Thứ sáu 20/11/2020 16:00

Ngày 20/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện "Góp ý kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025" tỉnh Cao Bằng. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ban, ngành, đoàn thể; thành viên Hội đồng Tư vấn, phản biện tỉnh.

Các đại biểu dự hội thảo.

Dự thảo Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH giai đoạn 2016 - 2020 có kết cấu, bố cục chặt chẽ, khoa học, cơ bản phù hợp với chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kế hoạch xác định được mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đề ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, chất lượng thuyết minh, đánh giá về tình hình phát triển KT - XH giai đoạn 2016 - 2020 chưa cao, nhất là bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành. Nhiều nội dung không có giá trị phân tích, sử dụng cho việc hoạch định kế hoạch; một số thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể còn thiếu hoặc không chính xác. Dự báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2020 phi thực tế dẫn đến dự kiến các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 bị gò ép và không khả thi. Chưa xác định được trọng tâm tăng trưởng và phân kỳ để tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu có ý kiến phản biện, đóng góp ý kiến cho kế hoạch, tập trung vào các vấn đề: Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020; các vấn đề dự báo bối cảnh trong nước, quốc tế, những thuận lợi, khó khăn của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025; những lợi thế và bất lợi thế; tính khả thi của các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu...

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đánh giá cao những ý kiến phản biện của các sở, ngành và chuyên gia. Trên cơ sở ý kiến phản biện, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ đưa ra các khuyến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đảm bảo các mục tiêu, kế hoạch được thực hiện có tính khả thi nhất. Đồng thời khẳng định hoạt động tư vấn phản biện, góp ý cho kế hoạch độc lập, khách quan, không vì mục đích lợi nhuận sẽ cung cấp cho cơ quan thêm cơ sở luận cứ khoa học trong việc đề xuất, xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các dự án, đề án, kế hoạch, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương. 

Hoàng Phúc

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh