Hội thảo khoa học thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2007-2011

Thứ sáu 25/01/2013 18:00

Ngày 25/1, Sở Nội vụ tổ chức Hội thảo Khoa học thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2007-2011. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, huyện ủy, ban tổ chức huyện ủy các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hòa An, Trùng Khánh.

Thực hiện Đề tài khoa học “Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Cao Bằng”, Sở Nội vụ đã tiến hành khảo sát, điều tra, đánh giá cán bộ, công chức cấp xã về đạo đức công vụ, trình độ hiểu biết và kiến thức, khả năng tổ chức và triển khai công việc tại 30 xã, thị trấn của 6 huyện và 6 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Qua nghiên cứu cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức xã từng bước được củng cố, kiện toàn, bổ sung cả về số lượng và chất lượng, dần tiến tới chuyên môn hóa tiêu chuẩn, nghiệp vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm; việc tuyển dụng công chức cấp xã cơ bản đảm bảo tuyển chọn đúng chuyên môn theo chức danh công chức cấp xã; công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức từng bước đi vào nền nếp, đội ngũ cán bộ, công chức xã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tuy nhiên, những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức của một số xã còn bộc lộ một số mặt yếu kém, thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành còn thiếu kiên quyết, chưa thực sự chủ động để tìm các giải pháp cụ thể, phù hợp với địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; trong việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng. Công tác cải cách hình chính tiến hành chậm, ở một số lĩnh vực thủ tục giải quyết công việc vẫn còn rườm rà. Tỷ lệ cán bộ chưa đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn 61,92%, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn là 10,49% (năm 2012). Hằng năm, việc đánh giá, phân loại chính quyền cấp xã và cán bộ, công chức chưa được thực hiện nghiêm túc.

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; công tác tăng cường cán bộ và trí thức trẻ về xã tham gia phát triển kinh tế xã hội…

Qua khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, đơn vị thực hiện Đề tài đề xuất 9 giải pháp chủ yếu nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh. Với mục tiêu 90% trở lên đối với cán bộ và 95% trở lên đối với công chức cấp xã đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, trong đó, 20% đạt trình độ đại học; 90% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên, trong đó, trên 60% trình độ trung cấp, cao cấp; 90% cán bộ chủ chốt cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng; 80% cán bộ, công chức được đào tạo bồi dưỡng về tin học.

Q.A

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh