Hiệu quả bước đầu từ ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Thứ sáu 30/11/2018 09:00

Hiện nay, ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp là hướng đi mới để phát triển một nền nông nghiệp hiệu quả, kinh tế, an toàn hơn. Tại Cao Bằng, bước đầu đã hoàn thành quy trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ nano trong trồng cây ngô, đạt hiệu quả cao về năng suất, chất lượng nông sản.

Mô hình trồng ngô ứng dụng công nghệ nano tại xã Sóc Hà (Hà Quảng).

Những năm gần đây, Cao Bằng đã tập trung triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu sản xuất. Toàn tỉnh có trên 140.942 ha đất có khả năng phát triển nông nghiệp, chiếm 21% diện tích tự nhiên, phần lớn được sử dụng để phát triển cây lương thực, cây ăn quả, hệ số sử dụng đất đạt khoảng 1,3 lần… Mức độ ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều và không đồng đều, chủ yếu do cá nhân và một số doanh nghiệp đầu tư nhỏ lẻ, chưa có vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC và chưa khai thác được tiềm năng, lợi thế của tỉnh.
Năm 2016, bằng nguồn vốn sự nghiệp khoa học, tỉnh đã giao cho Viện Khoa học vật liệu Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Đề tài “Ứng dụng các sản phẩm nano kim loại (đồng, sắt, coban) trong quá trình xử lý hạt giống” nhằm kích thích tăng trưởng, tăng năng suất thu hoạch cho cây ngô trên địa bàn tỉnh, mục tiêu tăng năng suất từ 10 - 20%/ha.
Vụ hè thu năm 2016 và vụ đông xuân năm 2017, nhóm nghiên cứu đã triển khai áp dụng thử nghiệm công nghệ xử lý hạt ngô giống bằng các nano Fe0, Cu0, Co0 tại 2 xã Sóc Hà, Tổng Cọt (Hà Quảng), với 3 ha trên 2 giống ngô trồng phổ biến tại địa phương (LVN 092; NK 4300). Qua theo dõi, ở thời kỳ mọc và thời kỳ cây con, các công thức được xử lý giúp cây con mọc nhanh, đều và sinh trưởng nhanh hơn so với giống đối chứng do tác động của các hạt nano kim loại kích thích sự phát triển của bộ rễ cây và diệt trừ các loại nấm bệnh; giai đoạn trưởng thành, sự chênh lệch về thời gian tung phấn và phun râu giữa các công thức có xử lý nano kim loại và công thức không xử lý là không rõ rệt, chỉ tiêu chiều cao cây và chiều cao đóng bắp không có sự khác biệt, điều này cho thấy khi sử dụng hạt nano kim loại Fe0, Cu0, Co0 ở các nồng độ khác nhau không làm ảnh hưởng đến các giai đoạn sinh trưởng, phát triển và đặc điểm nông sinh học của giống ngô. Năng suất thực thu của các công thức thí nghiệm đạt 69,8 tạ/ha trong khi công thức đối chứng cho năng suất 59,1 tạ/ha.
Thực tế sử dụng công nghệ nano trong xử lý hạt giống cho thấy cây phát triển nhanh, khỏe ở giai đoạn cây con, ít bị sâu bệnh hại, bắp ngô đều, hạt chắc mẩy, đặc biệt lá bi bao kín bắp nên ít bị sâu, mọt…, năng suất cao hơn ngô đối chứng từ 16,88%. Kỹ thuật xử lý hạt giống bằng công nghệ nano dễ làm, các hộ dân tham gia mô hình sau khi được chuyên gia hướng dẫn đã biết làm thuần thục. Giá thành nano kim loại để sử dụng cho việc xử lý hạt giống khoảng 300 nghìn đồng/ha, trong khi hiệu quả mang lại của công nghệ này rất tốt.
Mô hình ứng dụng CNC trong xử lý hạt giống đã mang lại hiệu quả bước đầu, người dân trong vùng triển khai đề tài được tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật và làm chủ quy trình kỹ thuật sử dụng công nghệ nano trong xử lý hạt giống ngô. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học để tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng đối với các loại cây trồng và trên nhiều lĩnh vực khác. Hiện nay, mô hình đã được nhân rộng tại 2 huyện Nguyên Bình, Thông Nông; nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm ứng dụng công nghệ nano kim loại đối với cây gừng.
Việc sản xuất nông nghiệp theo hướng CNC đã góp phần tăng năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Tuy nhiên, kiến thức về khoa học, công nghệ của người dân không đồng đều, thiếu vốn để đầu tư trang thiết bị, thiếu thông tin về thị trường và kinh nghiệm trong việc quảng bá sản phẩm... dẫn đến sản xuất được sản phẩm chất lượng cao nhưng không tìm được kênh phân phối tiêu thụ ổn định từ các doanh nghiệp.
Để phát triển nông nghiệp CNC, tỉnh cần quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC phù hợp điều kiện, lợi thế từng địa phương; tăng cường hợp tác với các đơn vị, các nhà khoa học, các doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp; đặc biệt, cần có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến gắn với bao tiêu sản phẩm để người dân yên tâm phát triển sản xuất.

Bế Lưu Băng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh