Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong đời sống

Thứ năm 03/01/2013 08:00

Xác định nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ là con đường nhanh nhất, hiệu quả nhất huy động chất xám của tầng lớp trí thức cùng công sức, sự sáng tạo của nhân dân, tạo động lực phát triển KT - XH một cách bền vững, năm qua, tỉnh ta đã quan tâm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tế đời sống của địa phương.

 

Đổi mới công nghệ, phát huy tác dụng trong sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao, giá thành hạ, không gây ô nhiễm môi trường.

Ông Nông Ích Thượng, Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học - Công nghệ cho biết: Năm 2012, bằng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học, tỉnh đã thu hút nhiều cán bộ khoa học của Trung ương và địa phương tham gia, triển khai thực hiện 27 đề tài, dự án, với tổng kinh phí 6.800 triệu đồng. Nội dung nghiên cứu đa dạng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn xã hội, đồng thời gắn với từng sản phẩm cụ thể nhằm phát huy lợi thế của địa phương. Các thành tựu khoa học công nghệ có tác động rõ nét vào mọi mặt của đời sống, đặc biệt nhiều luận cứ khoa học trở thành cơ sở để Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách và quyết định, tạo ra nhiều giải pháp mới và các điểm sáng về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống...

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, tỉnh triển khai 8 đề tài (2 đề tài chuyển tiếp và 6 đề tài mới). Các đề tài khoa học xã hội và nhân văn chủ yếu đi sâu nghiên cứu về các vấn đề địa lý, lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng, kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế... là các nguồn lực quan trọng để phát triển KT - XH của tỉnh. Tiêu biểu như các đề tài, dự án: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng; Nghiên cứu tiêu chuẩn tuyển chọn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn và đào tạo vận động viên một số môn thể thao trọng điểm; Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT; Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong vùng đồng bào dân tộc Mông... Trên cơ sở tổng hợp các thông tin, thông số và phân tích, đánh giá tình hình thực tế, các nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn đã khái quát và chỉ ra những đặc điểm cơ bản của vấn đề, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các kiến nghị, giải pháp hữu ích để giải quyết. Trong số đó có nhiều đề tài, dự án sau khi nghiệm thu được ứng dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả tích cực đối với quá trình xây dựng và phát triển toàn diện của tỉnh, như: Nghiên cứu thời tiền sử Cao Bằng qua các di chỉ khảo cổ; Sưu tầm, nghiên cứu các tác phẩm văn thơ yêu nước và cách mạng sáng tác ở Cao Bằng trước năm 1945, Lịch sử tỉnh Cao Bằng...

Trong nông nghiệp, việc khảo nghiệm, tuyển chọn các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với các tiểu vùng sinh thái trong tỉnh cùng với việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật được đẩy mạnh, giúp chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, chuyên canh, phát triển sản xuất hàng hoá. Tiêu biểu như các đề tài, dự án: Nghiên cứu phát triển giống lúa thuần ngắn ngày năng suất cao, chất lượng tốt cho vùng miền Đông của tỉnh; Nghiên cứu phát triển cây đậu xanh vụ hè thu trên đất nương rẫy... Dự án “Xây dựng mô hình trồng và chế biến quả gấc tại Cao Bằng” được triển khai từ 6/2009- 4/2012 với tổng kinh phí 900 triệu đồng. Dự án cung cấp giống cây gấc, phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phổ biến kiến thức ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất cây trồng, hướng dẫn phương pháp thu hoạch đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người nông dân. Mặt khác, đơn vị chủ trì dự án thực hiện ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nông dân ngay từ khi gieo trồng, ổn định thu mua nguyên liệu. Đến nay, đã hình thành vùng nguyên liệu tại một số phường, xã của Thành phố và Hòa An. Kỹ sư Đoàn Thị Luyến, Phó Trưởng trạm Công nghệ sinh học - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ nhiệm dự án cho biết: Thực hiện dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa một loại cây vốn quen thuộc với người dân nhưng chưa được khai thác hiệu quả, phát triển thành một loại cây có giá trị kinh tế cao; góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm, nâng mức sống và thu nhập cho người dân.

Trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tập trung ứng dụng có hiệu quả các công nghệ mới trong sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến... Phần lớn các dự án phát huy tác dụng trong sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao, giá thành hạ, không gây ô nhiễm môi trường, như: Đổi mới công nghệ, cải tiến thiết bị, nâng cao công suất Nhà máy đường Phục Hoà; ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất nước tinh khiết thiên nhiên Pác Bó và nước chè đắng; ứng dụng công nghệ xử lý bụi gỗ bằng xyclol để xử lý môi trường Công ty cổ phần Chế biến tre trúc Cao Bằng... Các đề tài, dự án trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng cường thêm tiềm lực khoa học công nghệ cho địa phương với các thiết bị máy móc, công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất. Đồng thời, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên cơ sở đáp ứng yêu cầu tiếp thu công nghệ mới, nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện dự án cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các công trình nghiên cứu tập trung vào việc ứng dụng những tính năng ưu việt của công nghệ thông tin vào phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động chuyên môn tại một số cơ quan, đơn vị, tiêu biểu như dự án: Xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học công nghệ tại huyện Hà Quảng. Thông qua việc triển khai dự án, đông đảo người dân được tiếp cận với những thành tựu về khoa học kỹ thuật nói riêng và các tiến bộ về mọi mặt đời sống văn hoá xã hội trong và ngoài nước nói chung. Đồng thời với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn giúp đội ngũ cán bộ công chức viên chức giảm bớt thời gian và nâng cao hiệu quả lao động.

Việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh góp phần quan trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng miền, mở ra các hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông, lâm nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và sự tác động tích cực của khoa học công nghệ đối với sự phát triển KT - XH của địa phương.

Minh Đức

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh