Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học

Thứ năm 22/11/2018 06:00

Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), những năm qua, công tác NCKH, tổng kết thực tiễn ở Trường Chính trị Hoàng Đình Giong luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Hoàng Đình Giong quan tâm, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cán bộ, giảng viên.

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường "Công tác giảm nghèo bền vững tại huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay".

Từ năm 2010 đến nay, công tác NCKH của trường được duy trì hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Về đề tài khoa học, cán bộ, giảng viên thực hiện được 9 đề tài khoa học, nội dung chủ yếu tập trung nghiên cứu về các vấn đề đang diễn ra trong thực tiễn ở địa phương hiện nay, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập được Hội đồng xét duyệt xuất bản tỉnh, Hội đồng khoa học (HĐKH) nhà trường đánh giá có chất lượng, hiệu quả thiết thực. Trong đó có 1 đề tài khoa học cấp tỉnh: cuốn Lịch sử 65 năm Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng 1948 - 2013; 8 đề tài khoa học cấp trường: Công tác chính trị tư tưởng của đảng bộ các xã biên giới huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng - Thực trạng và giải pháp; Công tác dân vận vùng đồng bào Mông, Dao huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng; Chất lượng công tác phát triển đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay; Phương pháp giảng dạy môn Kinh tế chính trị - chương trình Trung cấp Chính trị tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong Cao Bằng; Xây dựng bộ câu hỏi đề thi, kiểm tra trắc nghiệm phần Nhà nước - Pháp luật, Khoa học hành chính - Chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính; Công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo khoa, phòng ở Trường Chính trị Hoàng Đình Giong; Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2020; Công tác giảm nghèo bền vững tại huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay. Các đề tài NCKH cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh được nghiệm thu đạt kết quả tốt. Ngoài ra, nhà trường triển khai, thực hiện việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, biên soạn 3 tập bài giảng: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương và Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ các chức danh ở cơ sở, được HĐKH nhà trường nghiệm thu và đưa vào giảng dạy.
Nhà trường phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức 7 cuộc Hội thảo khoa học: Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2011 và 70 năm Ngày Bác Hồ về nước 28/1/1941-28/1/2011; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong 1/6/1904 - 1/6/2014; Kỷ niệm 85 năm truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 1930 - 2015; Nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tỉnh Cao Bằng; Quản lý và kiểm soát các mối quan hệ tộc người xuyên biên giới ở tỉnh Cao Bằng, thực trạng và giải pháp; Nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Nâng cao chất lượng hướng dẫn, chấm khóa luận tốt nghiệp và tiểu luận cuối khóa tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng. Phát hành 22 số Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn; thành lập Trang thông tin điện tử (website), hoạt động ổn định với nhiều tin hoạt động, bài viết nghiên cứu, trao đổi sâu sắc.
Qua công tác NCKH, nghiên cứu thực tế, giúp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường có tư duy, kiến thức rộng hơn, khái quát nhiều lĩnh vực, giúp cán bộ, giảng viên nắm vững và sâu hơn kiến thức về lý luận cũng như kiến thức thực tiễn. Kết quả nghiên cứu các ĐTKH đã trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cũng như địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác NCKH, tổng kết thực tiễn của nhà trường còn một số hạn chế. Việc phát huy tiềm năng nghiên cứu của cán bộ, giảng viên chưa được đẩy mạnh, một số cán bộ, giảng viên chưa nhiệt tình, chưa dành thời gian cho công tác NCKH; quá trình thực hiện đề tài khoa học, một số chủ nhiệm đề tài tổ chức, triển khai còn chậm, khả năng vận dụng và ứng dụng của đề tài vào thực tiễn chưa cao…
Năm học 2018 - 2019, trường đã và đang triển khai thực hiện 1 đề tài khoa học cấp tỉnh "Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay"; 3 đề tài khoa học cấp trường: “Ảnh hưởng của đạo Tin Lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào Mông tỉnh Cao Bằng hiện nay”; “Nâng cao chất lượng công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay”; “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay”.
Việc đẩy mạnh công tác NCKH, tổng kết thực tiễn tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường cần phải thực hiện tốt công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề giữa lý luận và thực tiễn đặt ra, để giảng viên có thêm kiến thức thực tế vận dụng vào công tác giảng dạy, làm cho bài giảng phong phú và sinh động hơn, nhằm góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, đáp ứng được yêu cầu mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đặng Văn Dũng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh