Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng

Thứ năm 11/06/2020 06:00

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh mạng. Với chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn mã độc, thông tin độc hại xâm nhiễm, xử lý và khắc phục kịp thời các sự cố do hệ thống công nghệ thông tin bị tấn công, lợi dụng để thực hiện các hành vi gây mất an toàn thông tin mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn giám sát an toàn, an ninh thông tin mạng.

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những yếu tố tất yếu trong các hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Song song với những hiệu quả mang lại, công nghệ thông tin cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tấn công về công nghệ của các đối tượng xấu nhằm đánh cắp thông tin, làm tê liệt hệ thống hoặc đăng tải các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Thời gian qua, Sở TT&TT đã tổ chức vận hành quản trị, kỹ thuật, hệ thống cổng thông tin điện tử và các cổng thành phần hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên toàn hệ thống.

Hệ thống thư công vụ hoạt động ổn định 24/24 giờ, bảo đảm an toàn thông tin; Sở đã cấp mới và cấp lại mật khẩu thư điện tử công vụ cho hơn 480 tài khoản. 6 tháng đầu năm 2020, cấp mới 100 chữ ký số của 17 tổ chức, 83 cá nhân; thay đổi thông tin 68 chữ ký số của 20 tổ chức, 48 cá nhân; thu hồi 51 chữ ký số của 15 tổ chức, 36 cá nhân do sáp nhập các đơn vị hành chính; đến nay đã cấp 1.201 chữ ký số, trong đó, cấp cho 349 tổ chức, 852 cá nhân.

Hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng chữ ký số qua mạng được 57 lượt cho tổ chức, cá nhân; hoàn thiện giáo trình hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho cơ quan nhà nước của tỉnh; xây dựng giáo trình kiến thức về chính quyền điện tử và một số nội dung khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, Sở TT&TT  đã trình UBND tỉnh chủ trương thí điểm xây dựng Trung tâm Giám sát an toàn an ninh mạng (SOC); hiện giao cho doanh nghiệp đầu tư vốn xây dựng thí điểm từ tháng 6/2020; xây dựng dự thảo kế hoạch sử dụng hệ thống giám sát danh tiếng theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Triển khai cài đặt Hệ thống phòng, chống mã độc tập trung EDR của tỉnh với 1.390 máy tính, kết nối đến hệ thống phòng, chống tập trung. Đồng thời thực hiện cấu hình kết nối máy chủ hệ thống phòng, chống mã độc EDR đến hệ thống giám sát không gian mạng của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT  trong thời gian tới.

Ngoài ra, Sở tập trung triển khai các giải pháp an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh như: Giám sát, thu thập thông tin và cảnh báo sớm về an toàn thông tin cho hệ thống của tỉnh; dò quét, gỡ bỏ mã độc cho hệ thống, dịch vụ bảo vệ an toàn thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Riêng 6 tháng đầu năm, Sở đã xử lý sự cố địa chỉ mạng tại Sở Xây dựng không truy cập được webmail của Thư điện tử công vụ; phát hiện và xử lý 5 tài khoản thư điện tử gửi nhiều thư ra ngoài làm trì hoãn hệ thống. Thực hiện cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom; cảnh báo nguy cơ tấn công APT các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh...

Giám đốc Sở TT&TT Hoàng Ngọc Sơn cho biết: Công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước là nhiệm vụ quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động chỉ đạo, điều hành, đặc biệt trong thời điểm đại hội Đảng các cấp đang diễn ra. Sở tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng; vận hành hiệu quả hệ thống phòng, chống mã độc tập trung.

Triển khai xây dựng Trung tâm Giám sát an toàn an ninh mạng (SOC) của tỉnh; tổ chức đưa vào hoạt động hiệu quả cổng dịch vụ công, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh, kết nối với Hệ thống LGSP quốc gia; đưa vào hoạt động các dịch vụ hành chính công mức độ 3 và 4 theo kế hoạch...

Tích cực thực hiện các nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trật tự phục vụ tốt đại hội Đảng các cấp.

Tuấn Nhã

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh