Cao Bằng sản xuất thành công hoa Lan thương phẩm
Tháng 5/2009, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học - công nghệ) đã ký hợp đồng với Trung tâm Sinh học thực nghiệm (Viện Ứng dụng công nghệ) lập Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất hoa Lan thương phẩm bằng phương...
Thị xã triển khai 11 ha lúa bằng công cụ xạ hàng
Năm 2012, Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm Thị xã phối hợp tổ chức triển khai 11 ha sản xuất lúa xạ hàng cho 85 hộ dân tại 2 xóm Ngọc Quyến 1 và Ngọc Quyến 2, xã Hưng Đạo với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng.
Thế giới điều chỉnh thời gian tăng thêm 1 giây
Liên minh Viễn thông quốc tế vừa thông báo, các đồng hồ nguyên tử trên thế giới sẽ phải tăng thêm 1 giây vào ngày 30/6.