Hội thảo tổng kết Dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT”
Ngày 20/6, Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN (Sở KH&CN Cao Bằng) tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ (SHTT) trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng.
Tập huấn “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản của địa phương”
Ngày 28/5, tại Khách sạn Bằng Giang, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng tập huấn Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản của địa phương.
Cao Bằng tăng 3 bậc về ứng dụng công nghệ thông tin
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012.
Cao Bằng với Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đã chọn ngày 26/4 hàng năm là ngày Sở hữu trí tuệ (SHTT) thế giới.
Việt Nam sắp xem được mưa sao băng
Trận mưa sao băng Lyrids, với khoảng 20 vệt một giờ, là hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất tại Việt Nam trong tháng 4.
Tạo ra nhiều cây ăn quả có giá trị kinh tế cao
Để nâng cao thu nhập cho nông dân từ trồng cây ăn quả, tỉnh ta đã đầu tư nghiên cứu nhiều đề tài, dự án áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm tạo ra một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.
Hỗ trợ đăng ký, xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 3 đối tượng
Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện hồ sơ và hỗ trợ 3 đối tượng sở hữu công nghiệp với tổng kinh phí 18 triệu đồng.
Triển khai 3 dự án chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ về nông thôn
Hiện nay, 3 dự án được triển khai đúng tiến độ, khẳng định sự đóng góp của hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong phát triển kinh tế - xã hội.
Hội thảo giữa kỳ đánh giá kết quả chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống”
Ngày 27/3, tại Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN đã diễn ra Hội thảo giữa kỳ đánh giá kết quả tuyên truyền Dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ và cuộc sống trên Đài PT -TH Cao Bằng” do Trung tâm chủ...
Công ty CP SXVL xây dựng: Hơn 10 sáng kiến và giải pháp hữu ích ứng dụng vào sản xuất
Hưởng ứng phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Công đoàn cấp trên phát động, từ năm 2009 đến nay, Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng có hơn 10 sáng kiến và giải pháp hữu ích ứng dụng...
Hỗ trợ Dự án “Sản xuất rượu đặc sản Cao Bằng”
Dự án “Sản xuất rượu đặc sản Cao Bằng” do Công ty xây dựng Lê Thanh chủ trì thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp khoa học là một nghiên cứu có tính mới, có giá trị thiết thực phù hợp đối với việc phát triển KT-XH của địa phương.
Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại
Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công nghệ thông tin (CNTT) đối với sự phát triển bền vững và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, Agribank Cao Bằng luôn chú trọng đầu tư, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại...
Bảo Lạc: 15/17 xã, thị trấn lắp đặt hệ thống Internet
Huyện Bảo Lạc đã lắp đặt hệ thống Internet tại 15/17 trụ sở xã, thị trấn nhằm phục vụ nhu cầu khai thác thông tin trong học tập, công tác.
Phát triển một số loại giống cây trồng phù hợp với tiểu vùng khó khăn tại Cao Bằng
Đề tài nghiên cứu xây dựng được 3 mô hình cơ cấu luân canh sử dụng các giống mới với tổng quy mô 36 ha tại 2 huyện Hạ Lang và Thông Nông.
Cao Bằng: Nghiên cứu, phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 21 đề tài, dự án
Ngày 28/01/2013, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định số 106/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2013 với tổng kinh phí 16.420,180 triệu đồng.