Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Xã Huy Giáp

Chủ nhật 25/08/2019 10:00

Xã Huy Giáp nằm ở phía Nam của huyện Bảo Lạc, cách trung tâm huyện 41 km, tiếp giáp với các xã Phan Thanh, Hồng An, Đình Phùng, Hưng Đạo (Bảo Lạc) và xã Yên Sơn (Thông Nông).

Chợ bò xã Huy Giáp (Bảo Lạc).

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thời Pháp thuộc, đời sống nhân dân xã Huy Giáp rất cực khổ.  Đồng thời người dân còn phải chịu các loại thuế thân (gọi là bang bìa), mỗi bang bìa từ 3 đến 6 đồng Bảo Đại. Hộ nào có 6 sào ruộng trở lên, phải nộp 20 kg thóc. Thuế được nộp bằng tiền mặt cho lý trưởng hoặc kỳ mục, nếu không có tiền phải gánh thóc nộp tại châu Bảo Lạc.
Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Ủy ban cách mạng lâm thời và Ban Việt Minh xã được thành lập, gồm 7 người do ông Đặng Quầy Giảo (tức Quang Minh) ở xóm Nặm Lìn, xã Đình Phùng làm Chủ tịch đầu tiên. Ngay sau khi thành lập, Ủy ban cách mạng lâm thời xã đã nhanh chóng chỉ đạo nhân dân đấu tranh chống thực dân Pháp, các tổ chức phản động, diệt phỉ...
Thời kỳ 1954 - 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Năm 1970, thực hiện định canh, định cư và thành lập các hợp tác xã bậc thấp. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, bộ máy chính quyền, tổ chức Đảng, đoàn thể được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Kinh tế ngày càng được tăng trưởng. Văn hóa - xã hội được quan tâm; an ninh, quốc phòng được giữ vững.
Năm 1986, bước vào thời kỳ đổi mới, xã đã có những thay đổi đáng kể, người dân đã đưa giống mới vào gieo trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện chuyển đổi về giống cây trồng, vật nuôi, phát triển cây trúc sào trở thành hàng hóa... Các trường, lớp học được đầu tư, hoàn thành phổ cập tiểu học từ năm 2001, phổ cập trung học cơ sở năm 2005.
Từ năm 1947, đồng chí Trương Văn Đấu, quê ở Slam Luồng (Hòa An) làm Bí thư chi bộ ghép Huy Giáp - Sơn Lộ. Năm 1949, đồng chí Quan Văn Công (tức đồng chí Văn) ở Phiêng Chầu 1 làm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã Huy Giáp kiêm Bí thư chi bộ ghép Huy Giáp - Sơn Lộ. Bí thư xã Huy Giáp các khóa sau gồm các đồng chí: Vi Văn Cầu (tức Cao), Trương Văn Tướng, Trương Văn Cơ, Trương Văn Phúc, Quan Văn Bình, Ma Sỹ Thành, Diều Văn Chức, Ma Văn Văn, Ma Văn Xo.
Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Huy Giáp có 29 người tham gia quân đội, có 3 liệt sĩ. Từ sau năm 1975, xã có 25 người tham gia quân đội, trong đó có 1 liệt sĩ.

V.H (T.h)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh