Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Vai trò của đồng chí Hoàng Đình Giong với việc ra đời Báo Cờ Đỏ

Thứ năm 30/05/2019 10:00

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã coi báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận chính trị tư tưởng, giáo dục lòng yêu nước, nâng cao nhận thức chính trị của quần chúng, góp phần đưa các phong trào cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Tại Cao Bằng, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hoàng Đình Giong, ngày 1/4/1932, Báo Cờ Đỏ (tiền thân của Báo Cao Bằng ngày nay), ra số đầu tiên để tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn phong trào cách mạng.


Khu di tích lịch sử Lam Sơn, xã Hồng Việt (Hòa An) - nơi in Báo Cờ Đỏ.

Ngày 1/4/1930, Chi bộ Đảng đầu tiên ở tỉnh Cao Bằng được thành lập tại Nặm Lìn, thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An. Năm 1932, phong trào cách mạng ở Cao Bằng phát triển mạnh. Nhận thấy tầm quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền cách mạng, đồng chí Hoàng Đình Giong đã chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Cao Bằng xuất bản báo Cờ Đỏ.

Ngày 1/4/1932, Báo Cờ Đỏ ra số đầu tiên tại hang Bó Ghẻp (Bản Nưa), xã Phúc Tăng (thuộc xã Hồng Việt, huyện Hòa An ngày nay). Mỗi tháng báo ra hai kỳ, mỗi kỳ 60 tờ. Đồng chí Hoàng Đình Giong là Chủ bút kiêm biên tập. Những người đầu tiên được giao in báo Cờ Đỏ gồm: Lê Hai, Lê Lai, An Định, Thế Lực, Bích Giang, Thúy Bách là hội viên của tổ báo.
Từ đây, Báo Cờ Đỏ trở thành công cụ quan trọng của Đảng tuyên truyền đường lối cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương, căm thù bè lũ đế quốc, phong kiến áp bức, bóc lột, vận động đồng bào các dân tộc tham gia các tổ chức cách mạng, cổ vũ, động viên tinh thần đấu tranh chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai.
Báo Cờ Đỏ là tiếng nói của Đảng, kêu gọi đồng bào các dân tộc đoàn kết, đấu tranh dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Các chi bộ Đảng ở các địa phương trong tỉnh lấy báo Cờ Đỏ làm tài liệu tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng, giáo dục lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng trong quần chúng nhân dân. Báo được xuất bản đều kỳ và liên tục để các cơ sở nắm sát tình hình chủ trương, đường lối của Đảng và để phong trào được thống nhất. Báo đã giúp cho Đảng bộ Cao Bằng củng cố về tổ chức, tư tưởng của đảng viên và quần chúng.
Do có nội phản đem nộp tờ Báo Cờ Đỏ cho mật thám Tây lấy thưởng, năm 1935, để tránh tổn thất do đế quốc ra tay khủng bố, lùng sục, Báo Cờ Đỏ phải đình bản... Mặc dù thời gian hoạt động của báo không lâu nhưng báo đã giúp cho Đảng bộ Cao Bằng làm tài liệu tuyên truyền, vận động đảng viên và quần chúng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết vững bước đi lên trên con đường mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) và Đảng đã vạch ra.
Ngày 1/4/1964, số báo đầu tiên của Báo Cao Bằng được ấn hành đúng dịp kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Chi bộ Nặm Lìn - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh. Báo đã trích đăng bài phát biểu của đồng chí Hoàng Như, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng (1930 - 1934), Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ (1937 - 1938), Bí thư Hải Phòng (tháng 3 - 8/1940) với đầu đề “Báo Cao Bằng phải làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền cổ động nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội như trước đây Báo Cờ Đỏ đã làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân làm cuộc cách mạng phản đế, phản phong”.
Trải qua những thăng trầm của lịch sử dân tộc, khởi nguồn từ tờ “Báo Cờ Đỏ” xuất bản năm 1932 do Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam Hoàng Đình Giong là chủ bút kiêm biên tập, Báo Cao Bằng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ở từng thời kỳ cách mạng. Không ngừng đổi mới, phát triển về quy mô, số lượng, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức báo.

Hiện nay, Báo Cao Bằng xuất bản và phát hành 4 ấn phẩm báo chí: Báo Cao Bằng thường kỳ (3 số/tuần) và Báo Cao Bằng cuối tuần, số lượng phát hành 9.300 tờ/kỳ; Tờ tin ảnh vùng cao 1 số/tháng, số lượng hơn 5.000 cuốn/kỳ; Báo Cao Bằng điện tử duy trì trên 40 chuyên mục. Các ấn phẩm Báo Cao Bằng đều có sự đổi mới theo hướng báo chí hiện đại, phù hợp với độc giả, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp để ra.

Minh Trang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh