Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976 - 1980)

Chủ nhật 14/06/2020 06:00

Sau hơn một năm đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đất nước thống nhất, cả nước cùng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tháng 12/1976, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đề ra đường lối bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976 - 1980) với hai mục tiêu: Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, hình thành bước đầu cơ cấu kinh tế mới; cải thiện đời sống nhân dân.

Phân hiệu Sư phạm Cao Bằng tiếp tục hoàn thành đào tạo các lớp đã tuyển từ năm học 1975 - 1976. Ảnh: Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng ngày nay.

Ngày 29/12/1978, Quốc hội khóa VI, Kỳ họp thứ 4 quyết định chia tách tỉnh Cao - Lạng thành hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân Cao - Lạng và sau đó là Cao Bằng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai và đạt những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, những năm 1976 - 1980, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, hạn hán kéo dài, Đảng bộ, chính quyền các cấp chỉ đạo nhân dân trong tỉnh tập trung làm thủy lợi, khai hoang phục hóa mở rộng diện tích canh tác, thực hiện thâm canh tăng vụ, đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất.

Năm 1976, tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 102.824 tấn, năm 1977 tăng lên đạt 161.189 tấn; năm 1978, do hạn hán nhưng sản lượng lương thực quy thóc đạt 120.134 tấn. Năm 1979, chiến tranh biên giới xảy ra, sản lượng lương thực quy thóc chỉ đạt 99.273 tấn; năm 1980, sản lượng lương thực quy thóc đạt 110.672 tấn, tăng 7,7% so với năm 1976.

Từ năm 1976 - 1978, chăn nuôi phát triển ổn định, đàn trâu tăng 2,5%, đàn bò tăng 3,8%. Phong trào xây dựng, củng cố hợp tác xã nông nghiệp luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo, năm 1978 toàn tỉnh có 1.617 hợp tác xã, năm 1979 có 1.869 hợp tác xã. Tuy nhiên, tỉnh xem xét, điều chỉnh lại các hợp tác xã vì quy mô quá lớn không thích hợp với điều kiện, khả năng quản lý dẫn tới sản xuất kém hiệu quả.

Đối với ngành lâm nghiệp, trồng rừng được cấp ủy, chính quyền xác định là thế mạnh của tỉnh. Từ năm 1976 - 1980, tỉnh đầu tư 14,2 triệu đồng phát triển lâm nghiệp. Năm 1977 - 1978, diện tích trồng rừng tăng lên, năm 1980 độ che phủ rừng đạt 28%, trữ lượng khai thác gỗ đạt 2.046.800 m3.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tỉnh quan tâm đầu tư và phát triển các ngành điện năng, cơ khí, vật liệu xây dựng, cơ sở chế biến nông sản, thực phẩm, khai thác chế biến gỗ, sành, sứ thủy tinh, dệt may, nhuộm, xí nghiệp in. Công nghiệp quốc doanh phát triển mạnh, toàn tỉnh có 49 cơ sở sản xuất, điển hình như: Nhà máy Thủy điện Thoong Gót (Trùng Khánh) công suất 1.200KW; Nhà máy Thủy điện Nà Tẩu (Quảng Hòa) công suất 500KW; Mỏ thiếc Tĩnh Túc được cải tạo, mở rộng, đổi mới trang thiết bị, sản xuất hiệu quả.

Giá trị sản lượng công nghiệp quốc doanh năm 1976 đạt 4.180 đồng, năm 1978 đạt 5.450 đồng. Tiểu thủ công nghiệp phát triển cả ba khu vực: thị xã, thị trấn, nông thôn; quy mô các hợp tác xã được mở rộng; năm 1976 giá trị tiểu thủ công nghiệp đạt 6.402 đồng, năm 1978 đạt 7.378 đồng.

Mạng lưới giao thông vận tải được củng cố, mở rộng từ những năm đầu của kế hoạch 5 năm lần thứ hai. Tỉnh tập trung sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 3, Quốc lộ 4, các tuyến liên huyện, phát triển giao thông nông thôn, xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã. Huy động dân công sửa chữa các tuyến đường Canh Tân - Minh Khai (Thạch An) nối Phiêng Lừa, Bản Sẳng (Hòa An); thị xã Cao Bằng - Nà Bao - Tam Kim (Nguyên Bình). Khối lượng hàng hóa và vận chuyển hành khách không ngừng tăng, năm 1976 khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 76% kế hoạch, năm 1977 vượt kế hoạch 15%.

Công tác bưu chính, viễn thông đã hình thành 18 đường thư với tổng chiều dài 1.472 km, 8/10 huyện, thị xã có đường thư ngày một chuyến. Đến cuối năm 1978, ngành bưu điện hoàn thành 8 công trình đường điện thoại biên giới dài 112 km, kéo 53 đôi dây cho các đơn vị bộ đội, cấp cho các huyện biên giới 6 tổng đài 20 số. Thiết lập đường liên lạc với huyện Bảo Lạc theo chương trình thăm dò tài nguyên và dự báo khí tượng thủy văn.

Tài chính, thương nghiệp luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thu ngân sách năm 1976 đạt 103% kế hoạch, năm 1977 đạt 97%, năm 1978 đạt 90,7%. Thu mua lương thực, thực phẩm đạt thấp, năm 1976 đạt 5.600 tấn lương thực, 1.485 tấn lợn hơi; năm 1978, huy động lương thực nhập kho 14.309 tấn, thu mua lợn hơi đạt 1.250 tấn. Khi chiến tranh biên giới xảy ra, ngành thương nghiệp đã sơ tán, cất giấu hàng hóa phục vụ nhu cầu chiến đấu của lực lượng vũ trang và đời sống nhân dân nơi sơ tán.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, sự nghiệp giáo dục của tỉnh tiếp tục phát triển. Năm học 1976 - 1977, toàn tỉnh có 861 trường với 214.036 học sinh; năm học 1977 - 1978 có 755 trường với 223.377 học sinh. Phân hiệu Sư phạm Cao Bằng tiếp tục hoàn thành đào tạo các lớp đã tuyển từ năm học 1975 - 1976; tháng 7/1977, một số giáo sinh và giảng viên được đưa về hợp nhất với phân hiệu Lạng Sơn.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có sự tiến bộ rõ rệt, toàn tỉnh có 227 trạm y tế, nhà hộ sinh, 38 bệnh xá, 1 bệnh viện điều dưỡng. Việc đào tạo, bồi dưỡng thầy thuốc được ngành coi trọng. Trong tỉnh đã có trường chuyên đào tạo y tế theo hệ quốc lập và dân lập, mỗi khóa học khoảng 50 người. Những năm 1976 - 1978, ngành chủ động phát triển mạng lưới y tế cơ sở đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể tổ chức vận động, tuyên truyền nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Đồng thời hướng dẫn cơ sở xây dựng Quy ước nếp sống văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh. Công tác hậu phương quân đội được quan tâm, ưu tiên con em liệt sĩ trong học tập, dạy nghề, đảm bảo chế độ đối với các đối tượng chính sách.

Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, hăng hái thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976 - 1980) và đạt những kết quả khả quan; tháng 2/1979 khi chiến tranh biên giới xảy ra, mọi hoạt động chuyển từ thời bình sang thời chiến.
              
Kỳ sau: Chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân.

Lê Chí Thanh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh