Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Thực hiện chính sách ruộng đất từ năm 1955 - 1957

Thứ hai 06/04/2020 06:00

Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bước vào giai đoạn của cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông - Xuân năm 1953 - 1954, Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) họp từ ngày 25 - 30/1/1953 đã quyết định thực hiện nhiệm vụ cải cách ruộng đất trong kháng chiến. Mục tiêu người cày có ruộng luôn được Trung ương Đảng quan tâm ngay cả trong thời chiến. Như vậy, đòi hỏi phải có cuộc cách mạng về ruộng đất với các chính sách phù hợp thực tế tình hình trong nước và từng địa phương.

Nông dân xã Hưng Đạo (Thành phố) cấy lúa mùa.

Với tinh thần đó, Khu ủy Liên khu Việt Bắc vạch ra phương hướng hành động cụ thể vận dụng vào địa bàn. Trong đó nhấn mạnh: Khi thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng, đặc điểm cần chú ý là miền núi có nhiều dân tộc, thành kiến dân tộc nhiều nơi còn nặng nề. Giai cấp địa chủ thường lợi dụng điều này làm vỏ bọc che lấp mâu thuẫn giai cấp để dễ bề áp bức, bóc lột nhân dân. Trên cơ sở chủ trương của Trung ương và các văn bản luật, sắc lệnh của Chính phủ, sự chỉ đạo của Khu ủy Liên khu Việt Bắc; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn khởi bước vào thực hiện chính sách ruộng đất.

Năm 1953, tại Cao Bằng, loại đồn điền có diện tích từ 5 - 50 ha chỉ có 9 đồn điền của người Pháp với 142,9 ha; người Việt có 6 đồn điền, chiếm 54 ha. Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, một số gia đình tiểu điền chủ, địa chủ từng nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ cách mạng, tham gia ủng hộ kháng chiến, kiến quốc. Tháng 8/1945, cách mạng thành công, sau Cách mạng Tháng Tám, chính quyền nhân dân đã quyết định tạm lấy ruộng đất các đồn điền, ruộng đất vắng chủ của địa chủ, cường hào, tay sai chia cho dân nghèo.

Điều đó hợp với lòng dân. Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh đề ra cách thức tiến hành trước mắt thành hai bước: bước 1, tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và các văn bản của Chính phủ ban hành, tổ chức điều tra, thống kê, thực hiện thí điểm giảm tô với một số huyện; bước 2, phân định rõ thành phần giai cấp và đưa đối tượng ra đấu tố. Cuối năm 1953, thực hiện chỉ đạo của Khu ủy Liên khu Việt Bắc, Đảng bộ tỉnh phát động quần chúng thực hiện triệt để giảm tô, cải cách ruộng đất, thí điểm giảm tô đợt 4, đợt 5 ở 30 xã tại các huyện trong tỉnh. Việc tiến hành cải cách ruộng đất ở Cao Bằng thận trọng và nghiêm túc, kịp thời sửa sai đối với các xã được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm.

Trong khi đang tiến hành thí điểm giảm tô, đầu tháng 8/1954, Trung ương có lệnh hoãn giảm tô ở Cao Bằng, các cán bộ làm công tác này chuyển về tăng cường cho các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Được sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy cấp trên, nhận thức được hoàn cảnh, điều kiện thực tế của Cao Bằng, toàn tỉnh kịp thời dừng lại ở bước 1, chưa tiến hành sang bước 2 của cuộc cải cách. Đây là nhiệm vụ mới đặt ra, chưa có trong tiền lệ thực hiện, một số sai sót đã được Đảng bộ tỉnh kịp thời xem xét, uốn nắn. Nhờ đó, tỉnh Cao Bằng tránh được những sai lầm trầm trọng như một số địa phương khác; tình hình chính trị ổn định, niềm tin của nhân dân với Đảng tiếp tục được củng cố, giữ vững.
        
Kỳ sau: Cải tạo quan hệ sản xuất, khôi phục kinh tế từ năm 1955 - 1957

Lê Chí Thanh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh