Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Sáng mãi giá trị vĩ đại Cách mạng Tháng Mười Nga

Thứ tư 07/11/2018 06:00

Hơn 100 năm đã đi qua, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn chứng tỏ là một cuộc cách mạng vĩ đại, là cột mốc đánh dấu bước chuyển lịch sử của loài người từ kỷ nguyên của chế độ con người bị bóc lột sang kỷ nguyên con người tự làm chủ vận mệnh của mình. Đó là cột mốc lịch sử mà càng lùi xa càng thấy rõ tầm cao vĩ đại.  

Ông Vladimir Ilyich Lenin phát biểu trước người dân tại Petrograd năm 1917. Ảnh: T.L
Ngày 7/11 là dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, đánh dấu sự ra đời của nhà nước Nga Xô viết. Sự kiện do ông Vladimir Ilyich Lenin và đảng Bolshevik lãnh đạo, đã xác định cần lật đổ chính quyền tư sản lâm thời, chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, với khẩu hiệu "Tất cả chính quyền về tay Xô viết" và "Hòa bình, ruộng đất, bánh mì". Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện lịch sử vĩ đại, để lại dấu ấn không thể phai mờ, quyết định chiều hướng phát triển của nhân loại và có sức sống bất diệt. Nó mở ra thời đại mới: Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, thời đại giải phóng nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức.
Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 có ý nghĩa lịch sử trọng đại, không chỉ với nước Nga mà còn đối với cả thế giới. Đó chính là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác và học thuyết Lê-nin ở một đất nước chiếm 1/6 diện tích thế giới; là thắng lợi vĩ đại nhất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, đập tan bộ máy thống trị của giai cấp bóc lột, phản cách mạng, thiết lập nền chính trị mới do nhân dân lao động làm chủ, công khai mục tiêu cách mạng mang tính nhân văn cao cả, là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng một xã hội tự do, hạnh phúc và công bằng cho người lao động, mở ra trang mới trong lịch sử các dân tộc Nga.
Sinh ra từ Cách mạng Tháng Mười, chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu lập tức ban hành một loạt sắc lệnh đáp ứng với yêu cầu cháy bỏng của mọi tầng lớp người: “Sắc lệnh Hòa bình” kêu gọi các nước tham chiến ngừng bắn để đàm phán; “Sắc lệnh Ruộng đất” tuyên bố thủ tiêu sở hữu ruộng đất địa chủ, chuyển sang sở hữu toàn dân; “Tuyên bố về quyền các dân tộc” thừa nhận quyền tự do, phát triển bình đẳng của các dân tộc. Quyền nam nữ bình đẳng cũng được công bố... Đương thời, không có một tư tưởng nào rõ ràng và tiến bộ như thế. Đến nay, những giá trị ấy vẫn còn nguyên giá trị đối với nhân loại tiến bộ thế giới.
Lý tưởng Cách mạng Tháng Mười đã cổ vũ tinh thần chiến đấu, hy sinh vô bờ bến cho cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Sự thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga đã khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử, chấm dứt thời kỳ làm mưa làm gió của chủ nghĩa tư bản trên thế giới, đồng thời mở ra giai đoạn hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội như một xu thế tất yếu của lịch sử, buộc chủ nghĩa tư bản phải thực hiện hàng loạt những điều chỉnh về kinh tế - xã hội, đáp ứng ngày càng nhiều hơn yêu cầu của con người về việc làm, tiền công, giáo dục, y tế, an sinh xã hội...
Con đường mà Cách mạng Tháng Mười mở ra đã đưa nhân loại bước sang một thời đại mới - thời đại hiện thực hóa khát vọng về một cuộc sống không còn áp bức, bóc lột, bất công.
Chính khát vọng giải phóng và phát triển của nhân dân lao động đã đem lại thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười, tạo động lực để chính quyền Xô viết non trẻ vượt qua sự chống phá của các thế lực đế quốc tàn bạo, trở thành ngọn cờ đầu trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; thức tỉnh và cổ vũ mạnh mẽ ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, đánh đổ hệ thống thuộc địa, chấm dứt chế độ thực dân, đưa các quốc gia đi vào quỹ đạo mới, trong đó nhiều nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng những đòi hỏi cấp bách trong cuộc đấu tranh giải phóng của các giai cấp bị bóc lột và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới…
Hơn 1 thế kỷ đã qua, thế giới có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, bất chấp những thăng trầm của lịch sử, thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, sự chấm dứt chế độ thuộc địa, sự ủng hộ của cộng đồng thế giới đối với giá trị nhân văn tiến bộ, dân chủ, tự do, bình đẳng, sự phục hồi kỳ diệu của một số nước xã hội chủ nghĩa sau khủng hoảng đã chứng tỏ vai trò mở đường của Cách mạng vĩ đại này.
Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu có chọn lọc những giá trị tinh hoa của dân tộc và thời đại, nhân dân Việt Nam đã liên tục giành được những thắng lợi hết sức to lớn, vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
P.V (T.h)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh