Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Ra mắt cuốn Lịch sử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng (1930 - 2018)

Chủ nhật 29/07/2018 07:00

Sau một thời gian nghiên cứu, biên soạn, cuốn sách Lịch sử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng (1930 - 2018) do Ban Tuyên Tỉnh ủy phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã hoàn thành, xuất bản, ra mắt nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2018) và 70 năm truyền thống Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng (5/1948 - 5/2018).

Cuốn Lịch sử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng (1930 - 2018) là cuốn sách lịch sử truyền thống đầu tiên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có bìa cứng màu đỏ, chữ vàng. Sách dày 395 trang, khổ 16 x 24 cm. Toàn bộ cuốn sách gồm phần mở đầu và 4 chương.

Phần mở đầu giới thiệu khái quát về vùng đất, con người Cao Bằng. Chương I, Công tác tuyên truyền, vận động của Đảng, sự thành lập Ban Tuyên huấn của Đảng và sự thành lập Ban Tuyên huấn Cao Bằng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1930 - 1954); Chương II, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng trong thời kỳ miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà (1954 - 1975); Chương III, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1976 - 2000); Chương IV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế (2001 - 2018).

Ban Biên soạn đã giới thiệu những nét cơ bản nhất xuyên suốt chặng đường phát triển 70 năm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng. Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Cao Bằng (nay là Ban Tuyên giáo) được thành lập tháng 5/1948, khi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng cùng nhân dân cả nước đang tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, công tác tuyên giáo của tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần trực tiếp vào công tác xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của nhân dân và dân tộc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng luôn là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Chặng đường phát triển của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là nguồn sử liệu quan trọng và trở thành bộ phận không thể tách rời của lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Việc xuất bản cuốn Lịch sử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng có ý nghĩa quan trọng, là nguồn tài liệu quý ghi lại những chặng đường phát triển, những bài học kinh nghiệm quý báu trong hoạt động thực tiễn qua từng giai đoạn lịch sử cách mạng vẻ vang, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tìm hiểu có hệ thống và nhận thức đúng đắn về lịch sử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Từ đó, đáp ứng nhu cầu giáo dục, củng cố niềm tin, nâng cao lòng tự hào của các thế hệ cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực học tập và rèn luyện, tâm huyết với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá của Đảng.

M.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh