Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng CNH - HĐH đất nước giai đoạn 1996 - 2000

Thứ ba 28/07/2020 06:00

10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là những năm 1991 - 1995, Đảng bộ tỉnh đã giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội. Những thành quả đó tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ lãnh đạo toàn dân và toàn quân vững bước trên chặng đường 5 năm tới (1996 - 2000). Từ ngày 24 - 27/4/1996, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 1996 - 2000 được tiến hành tại Thị xã (nay là Thành phố).

Công nhân Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến trúc tre xuất khẩu Cao Bằng dệt chiếu trúc. Ảnh: Thế Vĩnh

Trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát của phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1996 - 2000 là: "Chủ động tích cực khai thác các điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; cải thiện đời sống nhân dân, hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao một bước trình độ dân trí, chăm lo sức khỏe của nhân dân, làm lành mạnh hóa đời sống xã hội”.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn tỉnh có  200 máy cày bừa loại từ 15 mã lực trở lên, một số máy gặt, máy tuốt cơ giới và nửa cơ giới.

Trên lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tiếp tục củng cố, sắp xếp các đơn vị doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất hiệu quả như: Nhà máy xi măng 2,5 vạn tấn/năm đi vào sản xuất; khởi công xây dựng Nhà máy đường Phục Hòa; sáp nhập liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng với Xí nghiệp liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng thành Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng. Khắc phục những yếu kém, tồn tại của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong quản lý, vận hành và đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi công, xây dựng đề án quản lý khai thác tài nguyên.

Năm 1996, toàn tỉnh có 13 doanh nghiệp công nghiệp địa phương và 4 doanh nghiệp Trung ương; các huyện, Thị  xã đều có các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả khá như: Công ty Khai thác và chế biến mangan, giá trị tổng sản lượng đạt 4.216 triệu đồng, tăng 16,3% so với năm 1995; Công ty Bia và chế biến hoa quả sản xuất bia hơi đạt 34.087 lít, tăng 4,3% giá trị sản xuất, đạt 1.307 triệu đồng, tăng 14,6%. Công ty 392, Nhà máy Cơ khí, Nhà máy Xi măng, Xí nghiệp Chế biến trúc tre xuất khẩu, Xí nghiệp in, Xí nghiệp Dược đều kinh doanh có lãi.

Vì vậy, nâng tổng giá trị sản lượng công nghiệp năm 1996 lên 65,549 tỷ đồng, tăng 32,5% so với năm 1995; giá trị xuất khẩu đạt 3.745.908 USD. Trong đó, một số sản phẩm công nghiệp quốc doanh đạt giá trị cao như điện thương phẩm, ngói các loại, gỗ xẻ thành khối, xi măng, quặng sắt, quặng mangan nguyên khai...

Tháng 7/1997, Công ty sắt Cao Bằng được thành lập. Cũng trong năm đó, tỉnh khởi công xây dựng Nhà máy nước ăn cho nhân dân tại km4 (Quốc lộ 3) với công suất 5.000 m3/ngày và một số đơn vị sản xuất thiết bị quy mô lớn như: Nhà máy Xi măng 3,5 vạn tấn/năm, lò luyện gang 22 m3, dây chuyền gạch tuynen 20 triệu viên/năm, Nhà máy đường Phục Hòa công suất ép 700 tấn mía/ngày.

Do được quan tâm đầu tư và sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công nhân viên nên một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đạt mức tăng trưởng khá như: Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng, giá trị sản lượng tăng 46,2%; Nhà máy Cơ khí tăng 136,2%; Xí nghiệp Chế biến trúc tre xuất khẩu tăng 83%. Tuy vậy, còn một số doanh nghiệp sản phẩm tiêu thụ chậm, hoạt động cầm chừng, hiệu quả thấp...

Một số doanh nghiệp tiến hành đổi mới thiết bị, thay thế những thiết bị lạc hậu như: Nhà máy Cơ khí Cao Bằng, Công ty Cấp nước, Xí nghiệp in. Tháng 8/1998, hai mỏ mangan Tốc Tát, Roỏng Tháy được nhập lại thành Công ty mangan Cao Bằng trực thuộc Sở Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp. Tỉnh xuất khẩu 4 mặt hàng là thiếc thỏi, quặng sắt, quặng mangan và mành trúc, đưa giá trị kim ngạch xuất khẩu trong năm lên 2.151.710 USD.

Năm 1999, năm cuối thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (1996 - 2000), trên địa bàn tỉnh hình thành 3 cụm công nghiệp rõ rệt phân bố ở 3 khu vực: Trung tâm thị xã Cao Bằng, huyện Hòa An, cụm công nghiệp miền Tây (Nguyên Bình, Bảo Lạc). Thời kỳ này, Công ty Khai thác và chế biến mangan sáp nhập vào Công ty mangan. Kết thúc năm 1999, toàn tỉnh có 13 doanh nghiệp nhà nước sản xuất công nghiệp. Giá trị tổng sản lượng năm 1999 đạt 147,5 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 1998.  

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp cũng có sự phát triển vượt bậc. Những năm 1998 - 1999, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chỉ đạo  chuyển đổi đăng ký lại hợp tác xã. Toàn tỉnh có 10 hợp tác xã được chuyển đổi và đăng ký lại. Năm 1998, các hợp tác xã đã huy động 13,057 tỷ đồng cho sản xuất, kinh doanh, thu hút 561 lao động, tổng doanh thu đạt 6,855 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 219 triệu đồng. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá mạnh, đem lại nguồn lực mới cho nền kinh tế của tỉnh.

Trong công tác khoa học công nghệ và môi trường, một số đề tài nghiên cứu, ứng dụng thực nghiệm khoa học ở một số đơn vị sản xuất và địa phương đem lại hiệu quả thiết thực. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật được chú trọng bồi dưỡng và đào tạo lại, nhất là cán bộ đầu ngành. Các đơn vị sản xuất coi trọng công tác ứng dụng công nghệ tiên tiến vào phục vụ sản xuất và đời sống. Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo sát sao trong các hoạt động văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, coi văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.
                 
Kỳ sau: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa những năm 2001 - 2005

Lê Chí Thanh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh