Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Phát huy vai trò tổ chức Hội Nhà báo trong quá trình hội nhập

Thứ ba 21/04/2020 06:00

Ngày 21/4/1950, Hội Nhà báo Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc, theo chủ trương của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Hội không ngừng được củng cố, phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong sự nghiệp cách mạng của đất nước, có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cùng với hoạt động của chính quyền và đoàn thể cách mạng, ngày 27/12/1945, Đoàn báo chí Việt Nam được thành lập để tập hợp những người viết báo vào đội ngũ tuyên truyền cho một thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Ngày 19/12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Bác Hồ cùng Chính phủ, các đoàn thể rút lên chiến khu Việt Bắc thực hiện cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, những người làm báo cũng lên đường, Đoàn báo chí Việt Nam được đổi tên thành Đoàn báo chí kháng chiến Việt Nam.

Đầu năm 1950, trước yêu cầu nâng cao vị trí Việt Nam trên trường quốc tế, để thế giới hiểu rõ, ủng hộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của chúng ta, đồng thời đáp ứng nâng cao nhiệm vụ của báo chí - một tổ chức Hội thống nhất mang tính toàn quốc của những người làm báo là yêu cầu cấp bách được đặt ra. Ngày 21/4/1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đại diện các báo Đảng, mặt trận, các ngành, đoàn thể, Đài Tiếng nói Việt Nam đã họp. Hội nghị đã thống nhất, thay đổi nhiệm vụ của “Đoàn báo chí kháng chiến”, thành lập Hội “Những người viết báo Việt Nam”, thông qua Điều lệ, chương trình hoạt động.

70 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã trải qua 10 kỳ đại hội; tổ chức Hội thực sự là ngôi nhà chung, nơi giao lưu, kết nối hội viên trong hoạt động nghiệp vụ; được nhân dân, Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ đi đầu trên mặt trận chuyển tải thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Hội viên Hội Nhà báo tỉnh tác nghiệp tại sự kiện. Ảnh: Huy Hùng

Cùng với những người làm báo trong cả nước, những năm qua, báo chí Cao Bằng đã nỗ lực đổi mới và phát triển, lớn mạnh về mọi mặt; giữ vững tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của nhân dân các dân tộc Cao Bằng; có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Hội Nhà báo Cao Bằng hiện có 94 hội viên sinh hoạt tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; đội ngũ những người làm báo được đào tạo cơ bản, ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; sự chỉ đạo định hướng thường xuyên của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, tuyên truyền hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các chương trình phát triển KT - XH trọng tâm của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền những điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước, thành tựu trong thu hút đầu tư, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Các hội viên bám sát các mục tiêu KT - XH, quốc phòng - an ninh của tỉnh, nỗ lực triển khai kế hoạch tuyên truyền phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, thông tin đa dạng, phong phú từ tỉnh đến cơ sở, phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị, sự kiện quan trọng của tỉnh, tăng cường thông tin về việc triển khai học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ủng hộ và tích cực tuyên truyền việc khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập trung tuyên truyền tiến độ và kết quả triển khai các chương trình dự án phát triển KT - XH, chương trình xây dựng nông thôn mới, các hoạt động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng giống mới và tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất. Chú trọng tuyên truyền phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xóa đói giảm nghèo, cùng nhiều phong trào hoạt động thiết thực ở cơ sở, đặc biệt là địa bàn vùng cao, biên giới.

Báo chí Cao Bằng thực sự là lực lượng quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền, tham gia quản lý xã hội; là diễn đàn của nhân dân, cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bên cạnh đó, các HV tích cực tham gia các cuộc thi, liên hoan, các giải báo chí do tỉnh và Trung ương, các ngành phát động như: Xây dựng nông thôn mới, Búa liềm vàng, Dân vận khéo, Phòng chống tham nhũng lãng phí... Nêu cao tính tích cực của hội viên nhà báo trong đấu tranh phê phán những hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xã hội và môi trường...

Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới báo chí phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của tổ chức Hội trong thời kỳ đổi mới, xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể. Các hội viên, nhà báo tiếp tục học tập, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; rèn luyện kỹ năng làm báo trong thời kỳ phát triển của công nghệ thông tin Internet, truyền thông đa phương tiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng.

Bàn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Cao Bằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh