Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Nỗ lực phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo cán bộ hiện đại của tỉnh

Thứ hai 19/11/2018 06:00

Cùng với tiến trình phát triển của cách mạng, khởi đầu từ việc mở lớp huấn luyện, đào tạo giảng viên chi bộ đầu tiên, vào ngày 1/7/1948, Trường Đảng tỉnh Cao Bằng được hình thành và từng bước phát triển. Năm 1997, Trường chính thức mang tên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong - tên người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Cao Bằng.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ của mình vào sự phát triển của nhà trường, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Bế Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Đình Giong chủ trì hội nghị giao ban tháng 11/2018. Ảnh: Công Hải

 Qua nhiều lần thay đổi về tên gọi, tổ chức, bộ máy ở từng thời kỳ, nhưng chức năng, nhiệm vụ hàng đầu của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong vẫn là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở của hệ thống chính trị của tỉnh. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ chủ chốt cấp phòng các huyện, Thành phố, sở, ngành và cấp xã, cán bộ dự nguồn của các chức danh trên. Đồng thời, Trường có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở. Những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Trường được giao thêm chức năng liên kết đào tạo trình độ đại học và đào tạo, bồi dưỡng một số chức danh cán bộ khác.
Hiện nay, Trường có 42 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 34 giảng viên (21 thạc sĩ, 1 tiến sĩ); toàn bộ giảng viên đều được đào tạo chính quy tập trung. Trong các cuộc thi “Giảng viên dạy giỏi toàn quốc” định kỳ, Trường đều có giảng viên đạt xuất sắc hoặc loại giỏi; hiện có 12 giảng viên được công nhận là “Giảng viên dạy giỏi toàn quốc”. Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực cơ bản, gắn lý luận với thực tiễn, bồi dưỡng thiết thực theo chức danh công việc, kỹ năng nghiệp vụ xây dựng tác phong, lề lối làm việc hiệu quả. Trong công tác đào tạo đã xây dựng và thực hiện tốt theo quy chế đào tạo, quản lý học viên, chủ nhiệm lớp và công tác thanh tra giáo dục, từ đó đánh giá thực chất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng đi vào nề nếp khoa học và chất lượng ngày càng được nâng cao.
 Là cơ sở duy nhất được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn tỉnh, Trường đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cho hệ thống chính trị của tỉnh, trong đó, nhiều cán bộ đã trưởng thành giữ cương vị, trọng trách quan trọng. Chỉ riêng trong năm 2016 và năm 2017, Trường mở 107 lớp, đào tạo, bồi dưỡng 7.885 cán bộ (trong đó trình độ cao cấp lý luận chính trị 376 học viên, trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính 1.824 học viên). Năm 2018, nhà trường đang đào tạo, bồi dưỡng 3.686 học viên.
Bên cạnh những kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường tích cực, chủ động tổ chức nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Hiện đang triển khai 4 công trình, đề tài khoa học (trong đó có 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh), hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường đã phục vụ tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong 3 năm trở lại đây, năm nào trường cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch đào tạo được giao.
Với những cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong đã được Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba. Những truyền thống tốt đẹp của Trường do các thế hệ cán bộ, giảng viên tạo dựng lên, là những giá trị tinh thần tốt đẹp để thế hệ hôm nay giữ gìn, tiếp tục kế thừa và phát triển trong thời kỳ mới, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị của tỉnh.
Tỉnh Cao Bằng đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu tổng quát mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra là: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quyết tâm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh năng động và phát triển.
Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, nhà trường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:
Một là, nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, coi đây là khâu có tính đột phá và có tính chiến lược, lâu dài. Đề xuất với tỉnh có chính sách thu hút những người có học vị thạc sỹ, tiến sỹ, có kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn tham gia thỉnh giảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, giảng viên và học viên. Mỗi cán bộ, giảng viên phải chủ động, tự giác tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt.
Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, tính Đảng và bản lĩnh chính trị, kỹ năng công tác cho cán bộ  thuộc đối tượng phân cấp đào tạo. Trên cơ sở nội dung, chương trình đào tạo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quy định, quá trình giảng dạy phải quán triệt toàn diện, sâu sắc, giữ vững định hướng chính trị tư tưởng, đồng thời thường xuyên cập nhật các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung, chương trình đào tạo phải liên hệ gắn với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của tỉnh.
Ba là, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; đa dạng hoá các nội dung, chương trình và phương thức đào tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh gắn với  nâng cao chất lượng hoạt động khoa học, thông tin, tư liệu, nhất là công tác nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tham gia tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở. Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.
Bốn là, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và chuyên nghiệp, hiện đại. Rà soát, kiện toàn, phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc theo hướng chuyên sâu; hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Ths. Bế Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Đình Giong

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh