Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Những người con ưu tú thắp lửa cách mạng thực hiện sứ mệnh lịch sử dân tộc

Thứ bảy 04/04/2020 11:00

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh (1/4/1930 - 1/4/2020), chúng tôi đến xóm Nà Toàn, phường Đề Thám (Thành phố) - quê hương của hai đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Nọn là chiến sĩ cộng sản trung kiên, người con ưu tú của Cao Bằng đã sớm tham gia phong trào cách mạng, tâm huyết chuẩn bị cho thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên. Các đồng chí góp phần tích cực xây dựng Cao Bằng trở thành chiếc nôi của cách mạng, thực hiện sứ mệnh lịch sử dân tộc dưới sự chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Hoàng Đình Giong.

CHIẾN SĨ CỘNG SẢN ƯU TÚ HOÀNG ĐÌNH GIONG CHUẨN BỊ CHO THÀNH LẬP CHI BỘ ĐẢNG

Trong khuôn viên rợp cây xanh, tại khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Hoàng Đình Giong, các bậc cao niên nơi đây tự hào, lật giở từng trang sử kể về người con ưu tú Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Nọn đã anh dũng, trung kiên mở đường cách mạng của Đảng cho quê hương, sứ mệnh lịch sử dân tộc, góp phần thực hiện cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc thành công.

Những năm 1918 - 1925, dân tộc ta sống dưới ách cai trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp. Con đường cứu nước đang được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhen nhóm thắp lên, Người tham gia Quốc tế Cộng sản, tới Mát-xcơ-va (Liên Xô) nơi diễn ra Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin tìm thấy chân lý cách mạng, con đường đấu tranh giải phóng cho dân tộc.

Đầu năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về phương Đông hoạt động trực tiếp phụ trách, chỉ đạo cách mạng Việt Nam, thành lập tổ chức yêu nước, lấy tên Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội (VNTNCMĐCH) tại Quảng Châu (Trung Quốc), bao gồm những thanh niên yêu nước Việt Nam đang hoạt động ở Trung Quốc và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xây dựng hạt nhân về nước hoạt động, tuyên truyền, đưa phong trào đấu tranh cách mạng Việt Nam phát triển lên bước tiến mới.

Tại Cao Bằng, xuất hiện các tổ chức yêu nước Hội đánh Tây, Hội Thanh niên phản đế… thu hút nhiều thanh niên yêu nước tham gia, trong đó tiêu biểu có Hoàng Đình Giong (tức Hoàng, Lầu Voòng, Văn Tư, Võ Văn Đức… sau này được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tiền bối cách mạng tiêu biểu của Đảng), dân tộc Tày, xóm Thôm Hoáng, xã Hạ Hoàng (nay là phường Đề Thám, Thành phố) đã tích cực tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1925 - 1926, khi còn theo học tại trường Bách Nghệ, Hà Nội. Sau đó, đồng chí về Cao Bằng tích cực tuyên truyền, vận động thành lập Hội Thanh niên phản đế… Năm 1927, tại Cao Bằng đã xuất hiện nhiều cơ sở Hội đánh Tây phát triển từ châu Hòa An lên Hà Quảng, rồi lan sang Quảng Uyên và nhiều châu khác kết nối trong và ngoài nước.

Để ngăn chặn sự ảnh hưởng của Hoàng Đình Giong, bọn đế quốc, tay sai đã khủng bố, truy lùng gắt gao, Hoàng Đình Giong bí mật vượt biên giới sang Long Châu (Trung Quốc) gặp gỡ Hoàng Văn Thụ và bắt liên lạc với các đồng chí trong ban lãnh đạo của VNTNCMĐCH ở nước ngoài. Năm 1928, Hoàng Đình Giong và Hoàng Văn Thụ được kết nạp vào tổ chức VNTNCMĐCH tại cơ sở Long Châu. Từ đó hai đồng chí tập trung xây dựng cơ sở cách mạng, tập hợp và mở lớp truyền bá tư tưởng của tổ chức cách mạng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập, rèn luyện, đào tạo cán bộ Cao Bằng, Lạng Sơn. Từ đó nhiều thanh niên yêu nước đồng bào các dân tộc Cao Bằng đã tìm đường đến Long Châu, trong đó tiêu biểu có đồng chí Hoàng Văn Nọn, Lê Đoàn Chu (Lê Mới, Nam Cao) được kết nạp vào tổ chức VNTNCMĐCH năm 1928, 1929.

Cuối năm 1929, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bộ phận ở nước ngoài của Đông Dương Cộng sản Đảng (ĐDCSĐ) các đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Nọn được đồng chí Lê Hồng Sơn, đại diện của ĐDCSĐ kết nạp vào ĐDCSĐ (tháng 12/1929) và tuyên bố thành lập Chi bộ Hải ngoại Long Châu do đồng chí Hoàng Đình Giong làm Bí thư. Sau Hội nghị thành lập Đảng (tháng 2/1930), Chi bộ Hải ngoại Long Châu chính thức trở thành Chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với cương vị Bí thư Chi bộ Hải ngoại Long Châu, đồng chí Hoàng Đình Giong và các đồng chí đảng viên Chi bộ đảm nhận nhiệm vụ “gây dựng và phát triển phong trào quần chúng cách mạng ở vùng biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn, hướng dẫn thanh niên yêu nước ra dự những lớp huấn luyện cách mạng ở nước ngoài, đưa đón cán bộ đi hoạt động giữa hai vùng biên giới”; cử đồng chí Hoàng Văn Nọn về Cao Bằng hoạt động, chuẩn bị và thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản vào ngày 1/4/1930. Tháng 3/1935, đồng chí Hoàng Đình Giong được cử làm Trưởng đoàn đại biểu Xứ ủy Bắc Kỳ tham dự Đại hội lần thứ I của Đảng tại Ma Cao (Trung Quốc) và được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (khóa I), phụ trách Xứ ủy Bắc Kỳ.

Sau khi Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập, từ ngày 1/4/1930 đến năm 1935, đồng chí Hoàng Đình Giong quan tâm chỉ đạo sát sao Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng thực hiện sứ mệnh lịch sử, xây dựng Cao Bằng làm căn cứ địa cách mạng vững chắc để đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp phong trào cách mạng trong nước, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa toàn quốc.

ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN NỌN - BÍ THƯ CHI BỘ ĐẢNG TIÊN PHONG

Cùng thuở niên thiếu với Hoàng Đình Giong, lớn lên trong cảnh quê hương, đất nước chìm trong lầm than, nô lệ, người thanh niên Hoàng Văn Nọn, dân tộc Tày, xóm Nà Toàn, phường Đề Thám (Thành phố) đã sớm có tinh thần yêu nước nồng nàn, ảnh hưởng sâu sắc tấm gương Hoàng Đình Giong. Hoàng Văn Nọn đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động yêu nước, được giác ngộ cách mạng và kiên định đi theo con đường đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc.

Năm 1926, Hoàng Văn Nọn theo những người yêu nước sang Long Châu gặp đồng chí Hoàng Đình Giong. Giữa năm 1928, đồng chí Nọn được kết nạp vào tổ chức VNTNCMĐCH. Tháng 12/1929, đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Nọn được kết nạp vào ĐDCSĐ và thành lập Chi bộ Hải ngoại tại Long Châu. Trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, thấm nhuần tư tưởng chủ nghĩa Mác -  Lê-nin và phương thức hoạt động cách mạng, đồng chí Hoàng Văn Nọn được Chi bộ Hải ngoại Long Châu phân công trở về Cao Bằng hoạt động chuẩn bị cho thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản.

Ngày 1/4/1930, tại khe suối Nặm Lìn, xóm Hào Lịch, xã Hoàng Tung (Hòa An), đồng chí Hoàng Văn Nọn thay mặt Chi bộ Hải ngoại tại Long Châu kết nạp hai đồng chí Lê Đoàn Chu, Nông Văn Đô (Bích Giang) vào Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư.

Ngay sau khi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh, với cương vị Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Văn Nọn đã bám sát chỉ đạo của Chi bộ Hải ngoại Long Châu, ĐDCSĐ nhanh chóng xây dựng, phát triển Chi bộ thành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng Cao Bằng thành căn cứ địa cách mạng vững chắc của cả nước.

Kỳ sau: Sức vươn của Đảng bộ tỉnh, chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa toàn quốc

Trường Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh