Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Thứ tư 27/06/2018 11:00

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018 với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, tiếp tục truyền tải các thông điệp: Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ truyền thống tốt đẹp trong gia đình; Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh; Hạnh phúc gia đình là yêu thương và chia sẻ.

Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội, góp phần xây dựng, tô thắm, làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa dân tộc; nơi duy trì nòi giống, đồng thời là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý đến hạt nhân cho tốt”. Thực hiện lời dạy của Bác, ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về Ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, huyện Thông Nông tổ chức Ngày hội “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” năm 2018.                   Ảnh Thế Hậu

Sau 17 năm được ghi nhận, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã trở thành ngày truyền thống, có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi người dân Việt Nam. Ngày Gia đình Việt Nam là ngày tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam, nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình những con người đất Việt hướng về cội nguồn, về người thân, nuôi dưỡng những tình cảm đẹp, những giá trị văn hóa cao quý của dân tộc. Gia đình phát triển bền vững không chỉ là niềm hạnh phúc cho mỗi người, mỗi nhà mà còn là nhân tố quan trọng góp phần giữ gìn sự phát triển lành mạnh, an toàn của xã hội và sự ổn định dân số của mỗi quốc gia. Vì vậy, gia đình luôn là một mối quan tâm đặc biệt của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong mỗi gia đình, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, đạo đức, lối sống. Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Đảng ta cũng khẳng định: Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong các mục tiêu quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2020. Vì vậy, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của gia đình cũng như triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung, giải pháp nêu trên là thực hiện tốt quan điểm, mục tiêu của Đảng đã đề ra là: Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, ngày 6/4/2018, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 872/KH-BCĐ về hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh năm 2018. Các hoạt động trọng tâm là tập trung nguồn lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong gia đình. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên duy trì hoạt động và kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo đã đề ra.

Tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, mỗi gia đình chúng ta tổ chức gặp mặt các thành viên trong gia đình để ôn lại truyền thống nền nếp gia phong là điều hết sức cần thiết và ý nghĩa, gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, từng bước đưa Ngày Gia đình vào cuộc sống, để Ngày Gia đình trở thành ngày hội, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam.

P.V (T/h)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh