Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Một số thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ hai 26/10/2020 05:00

Qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

1. Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân trên 7,0%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng công nghiệp, xây dựng chiếm tỉ trọng 26%, tăng 7,73%; dịch vụ chiếm tỉ trọng 49,7%, tăng 1,75%; nông nghiệp chiếm tỉ trọng 21,5%, giảm 7,74%; GRDP bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng/năm. Sản xuất nông, lâm nghiệp bình quân tăng 2,6%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 40 triệu đồng/ha.

Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 đạt trên 9.200 tỉ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân tăng trên 10%/năm, năm 2020 đạt trên 11.140 tỉ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt 10,2 tỉ USD, tăng 174,5% so với giai đoạn 2011 - 2015.

2. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp, đã huy động được trên 7.500 tỉ đồng xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 2.256 km giao thông các loại với tổng kinh phí trên 7.137 tỉ đồng.

Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với tổng vốn đầu tư trên 21.000 tỉ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai thi công, mở ra nhiều cơ hội để Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững. Cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu được quan tâm đầu tư, nâng cấp, triển khai 17 dự án với tổng vốn đầu tư 1.090 tỉ đồng.

Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% xã có điện lưới đến trung tâm; 100% trạm y tế có bác sĩ. Huy động được nhiều nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn vốn gần 7.800 tỉ đồng; toàn tỉnh có 25 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tăng 23 xã so với nhiệm kỳ 2010 - 2015; bình quân đạt 12 tiêu chí/xã, tăng 5,5 tiêu chí/xã so với năm 2015.

3. Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai thực hiện có hiệu quả. Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950 huyện Thạch An được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt; Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

Tỉnh tích cực triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Lượng khách du lịch đến Cao Bằng đạt trên 5 triệu lượt người, tăng 98% so với giai đoạn 2011 - 2015; doanh thu du lịch đạt trên 1.200 tỉ đồng.

4. Văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, phong trào thể dục thể thao phát triển. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc được quan tâm. Toàn tỉnh có 85% gia đình, 55,23% làng, xóm, tổ dân phố, 95% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa; 80,7% xóm có nhà văn hóa.

Toàn tỉnh có 3 di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, 23 di tích xếp hạng cấp Quốc gia, 66 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 và đạt chuẩn phổ cập, xoá mù chữ mức độ 1; 100% các xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Toàn tỉnh có 167 trường đạt chuẩn Quốc gia.

5. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm củng cố; toàn tỉnh có 15 bác sĩ/vạn dân, 100/161 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã; tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,17%; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 0,91% năm 2015 xuống còn 0,88% năm 2020; triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

6. Các chính sách giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; tỉ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 4,12%, với trên 30.000 hộ thoát nghèo, bằng 206% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Khoảng 50.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, 28.900 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tỉnh đã hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho trên 34.000 hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ đời sống trên 880.000 lượt nhân khẩu; 7.423 hộ nghèo được vay vốn ưu đãi để sản xuất và chuyển đổi ngành nghề; 7.396 hộ dân được cấp lu, bể nước sinh hoạt; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho hơn 16.000 lượt người.
 
7. Quốc phòng - an ninh được củng cố, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng ngày càng vững mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia. Công tác đối ngoại được quan tâm thực hiện, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Cao Bằng với các tổ chức, địa phương trong và ngoài nước tiếp tục được mở rộng.

8. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và tăng cường, tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính bảo đảm nguyên tắc đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ. Sau sắp xếp, giảm 4 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ; giảm 480/2.044 đầu mối bên trong các cơ quan, các đơn vị sự nghiệp và tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau sáp nhập, toàn tỉnh còn 10 đơn vị hành chính cấp huyện; 161 đơn vị hành chính cấp xã; 1.462 xóm, tổ dân phố; giảm 21.874 người hoạt động không chuyên trách. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh kết nạp trên 10.000 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh trên 57.000 đảng viên.

9. Hiệu lực quản lý nhà nước, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. 
P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh