Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Hội nghị Trung ương lần thứ tám và những quyết định lịch sử

Thứ hai 13/01/2020 09:00

Ngay từ khi trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, cùng với việc chăm lo xây dựng Cao Bằng trở thành căn cứ địa cách mạng cả nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc luôn quan tâm tới nhiệm vụ tập hợp lực lượng quần chúng trong đấu tranh cách mạng.

Lán Khuổi Nặm, Pác Bó - nơi diễn ra Hội nghị Trung ương lần thứ Tám.

Quan điểm của Người là lấy dân làm gốc: “Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Song, sức mạnh to lớn ấy chỉ có thể phát huy mạnh mẽ khi quần chúng nhân dân hoạt động có tổ chức. Hình thành tổ chức quần chúng là nhiệm vụ hệ trọng cấp thiết của Đảng, nhưng cần được tiến hành cẩn trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm mới đảm bảo thắng lợi. Vì thế, chủ trương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là chỉ đạo thí điểm mặt trận nhân dân thống nhất rộng rãi, đoàn kết tất cả các lực lượng yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, tổ chức ấy gọi là Việt Minh.

Từ Pác Bó, Người đã tập trung chỉ đạo trực tiếp thí điểm tổ chức Việt Minh đối với ba châu: Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình. Phong trào Việt Minh lan tỏa nhanh, thâm nhập sâu rộng đến thôn bản. Các tổ chức cứu quốc được hình thành và phát triển nhanh chóng. Chỉ trong ba tháng, từ tháng 2 - 4/1941, các tổ chức cứu quốc của các châu thí điểm đã thu hút trên 2.000 hội viên của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông tham gia. Hội viên của các tổ chức cứu quốc gồm đủ các giai tầng xã hội và mọi lứa tuổi từ thiếu niên, nhi đồng, với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Ba châu này đã trở thành các châu hoàn toàn Việt Minh, tạo nên sự vững chắc trong xây dựng căn cứ địa cách mạng.

Phong trào Việt Minh ngày càng lan rộng và lớn mạnh. Đã đến lúc cần rút kinh nghiệm, nhân diện rộng, tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã giao cho đồng chí Vũ Anh và đồng chí Hoàng Văn Thụ chủ trì Hội nghị cán bộ tháng 4/1941 tại Goọc Mu (thuộc địa bàn Pác Bó, Hà Quảng), gồm đại biểu ba châu Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình tới dự. Hội nghị đã khẳng định thắng lợi của việc thí điểm phong trào Việt Minh ở Cao Bằng và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu tiến tới xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất toàn quốc, đóng góp thiết thực vào Nghị quyết Trung ương lần thứ Tám.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Tám được triệu tập và làm việc từ ngày 10 - 19/5/1941 tại khu rừng Khuổi Nặm, Pác Bó, Hà Quảng, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu Quốc tế Cộng sản chủ trì. Tham gia hội nghị có các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt cùng một số đại biểu của Xứ ủy Trung Kỳ, Bắc Kỳ và một số đại biểu hoạt động ở ngoài nước.

Hội nghị đã phân tích, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đi đến quyết định: chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, từ cách mạng dân tộc, dân chủ, đòi quyền dân sinh, tập trung giải quyết một nhiệm vụ chủ yếu là đánh đổ đế quốc, giải phóng dân tộc; phải giành cho được độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng nước ta và trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương. “Trong lúc này nếu như không giành được độc lập, tự do cho toàn thể quốc gia, dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia, dân tộc phải chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi các bộ phận, giai cấp vạn năm cũng không thể đòi lại được”.

Từ thực tiễn kết quả thí điểm Mặt trận Việt Minh, Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận thống nhất rộng rãi, lấy tên là Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, thay cho Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. Mặt trận Việt Minh có nhiệm vụ đoàn kết tất cả các lực lượng yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội, từ thành thị đến nông thôn, tất cả cho cuộc đấu tranh đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập tự do cho dân tộc. Hội nghị đã quyết định: chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện tại.

Dựa vào kinh nghiệm của Xô Viết Nghệ - Tĩnh, khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, “Với lực lượng sẵn có, ta có thể khởi nghĩa từng phần, từng địa phương cũng có thể giành thắng lợi mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn”. Duy trì và phát triển Đội du kích Bắc Sơn - Võ Nhai, đồng thời củng cố mở rộng cơ sở ở Cao Bằng, tích cực chuẩn bị lực lượng mọi mặt để đón thời cơ, phát động khởi nghĩa.

Hội nghị đã cử ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng và bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư, Ban Thường vụ gồm các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt. Đây là hội nghị có ý nghĩa lịch sử to lớn, trọng tâm là hoàn  thiện nhiệm vụ chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, thành lập Mặt trận Việt Minh, xúc tiến xây dựng lực lượng vũ trang và định hướng tiến hành khởi nghĩa, quyết định đến sự thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Đúng vào ngày kết thúc Hội nghị, 19/5/1941, tại xóm Nà Mạ, xã Trường Hà (Hà Quảng), Đội Nhi đồng cứu quốc - tiền thân của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã được thành lập với 5 đội viên sáng lập, gồm có: Nông Văn Dền (bí danh Kim Đồng), là người Đội trưởng đầu tiên; các hội viên là Nông Văn Thàn (bí danh Cao Sơn), Lý Văn Tịnh (bí danh Thanh Minh), Lý Thị Nì (bí danh Thủy Tiên), Lý Thị Xậu (bí danh Thanh Thủy).

Đội được giao nhiệm vụ làm giao thông liên lạc, đưa đón và bảo vệ cán bộ, canh gác cho các cuộc họp của Đảng. Cuối năm 1941, đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập tờ báo Việt Nam Độc Lập và trực tiếp làm Tổng Biên tập. Tờ báo đã trở thành ngọn đuốc soi đường, cổ vũ, dẫn dắt quần chúng nhân dân tiến bước trên con đường cách mạng.

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ Tám đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Việt Minh, mở rộng căn cứ địa ra địa bàn Việt Bắc, xây dựng các khu an toàn của Việt Minh, hình thành các đội quân Nam tiến, Đông tiến, Tây tiến thông thương về trung du, đồng bằng Bắc Bộ, nối liền cả nước.

Lê Chí Thanh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh