Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Hội Người cao tuổi Việt Nam - 22 năm một chặng đường phát triển

Thứ tư 10/05/2017 07:00

Trải qua 22 năm (10/5/1995 – 10/5/2017) phát triển, kế thừa truyền thống vẻ vang của Hội Phụ lão cứu quốc, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực công tác, góp phần vào sự nghiệp ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trong lịch sử dân tộc, điển hình của truyền thống "Trọng lão" là cuộc tập hợp các cụ phụ lão tại Điện Diên Hồng, nhà Trần tổ chức năm 1284 để hỏi ý kiến các cụ nên "đánh" hay "hòa" khi quân Nguyên sang xâm lược nước ta lần thứ 2. Quyết định của các cụ bô lão khẳng định quyết tâm chiến đấu của tầng lớp phụ lão trong cả nước, tiêu biểu cho ý chí của nhân dân, giúp Triều đình nhà Trần vững vàng lãnh đạo, tổ chức kháng chiến chống quân xâm lược, giành thắng lợi. Sự kiện lịch sử "Hội nghị Diên Hồng" được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trân trọng, chỉ rõ vị trí, vai trò to lớn của lớp NCT đối với nhiệm vụ cách mạng từ những ngày đầu về nước, trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam.

Người Cao tuổi Thành phố thường xuyên tập dưỡng sinh rèn luyện sức khỏe.

Tháng 6/1941, Người viết thư gửi các cụ phụ lão trong cả nước, khẳng định: "Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ của đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề... Nước nhà lo, các cụ cùng phải lo. Nước nhà vui, các cụ đều cùng được vui". Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, trong những năm tháng kháng chiến cứu nước, nhiều cụ gương mẫu thực hiện và vận động con cháu tham gia diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Hăng hái tăng gia sản xuất, góp gạo nuôi quân đánh giặc, động viên thanh niên xung phong đi bộ đội, hết lòng chăm sóc anh em thương binh từ các mặt trận đưa về, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Sau ngày 30/4/1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, NCT cả nước hăng hái tham gia thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời kỳ đổi mới, thực hiện CNH - HĐH đất nước, với mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh", NCT cả nước đều có nhu cầu về việc tập hợp, đoàn kết NCT trong một tổ chức thống nhất, đặc thù, để được đóng góp tài lực, kinh nghiệm vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

NCT Việt Nam với bề dày truyền thống đấu tranh cách mạng, là lớp người có công lao xây dựng gia đình và đất nước, đã có nhiều đóng góp vẻ vang vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời có tiềm năng rất đáng trân trọng về nhiều mặt, giữ vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, là bộ phận hợp thành nguồn lực nội sinh của cả dân tộc. Đảng và Chính phủ đã nhận thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc xây dựng tổ chức nên đã cho phép thành lập Hội NCT Việt Nam. Đại hội lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 9-10/5/1995 tại Thủ đô Hà Nội với 215 đại biểu đã thông qua Điều lệ Hội, Chương trình hành động toàn khóa; Thư gửi NCT Việt Nam; quyết định lấy ngày 10/5/1995 là Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam. Hội NCT Việt Nam ra đời là sự kế thừa truyền thống vẻ vang của Hội Phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập; Hội ra đời đáp ứng nguyện vọng của hàng chục triệu NCT, phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng và xu thế của thế giới. Đến nay, tổ chức Hội NCT được thành lập từ Trung ương đến cơ sở trên phạm vi cả nước, hiệu quả hoạt động, phong trào phát triển sôi nổi được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Cùng với sự phát triển của Hội NCT cả nước, hiện nay, Hội NCT tỉnh Cao Bằng có hơn 42.000 hội viên. Những năm qua, Hội động viên, khuyến khích được lớp NCT hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, phát huy những tiềm năng, thế mạnh, kinh nghiệm sống, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tuyên truyền, động viên con cháu trong gia đình, dòng họ gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh. Hội đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng", học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng tổ chức Hội NCT vững mạnh, phấn đấu để NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

P.V (t/h)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh