Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Giai cấp công nhân với Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Thứ ba 01/05/2018 06:00

Ngày 1/5, giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam và nhân dân lao động cả nước tưng bừng kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động - Ngày hội của công nhân lao động toàn thế giới, ngày đoàn kết GCCN với các phong trào cộng sản, công nhân quốc tế.

Lịch sử Ngày Quốc tế lao động 1/5

  Tháng 4/1884, tại thành phố công nghiệp Chi-ca-gô, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ: “Từ ngày 1/5/1886, Ngày Lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ”. Sở dĩ ngày 1/5 được chọn bởi đây là ngày bắt đầu của một năm kế toán tại các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Vào ngày này, hợp đồng mới giữa thợ và chủ sẽ được ký. Giới chủ tư bản có thể biết trước quyết định của công nhân mà không thể kiếm cớ chối từ. Vào ngày 1/5/1886, tại Chi-ca-gô (Mỹ) đã nổ ra một cuộc đình công của GCCN, 40 nghìn người không đến nhà máy, họ tổ chức mít tinh , biểu tình trên thành phố với khẩu hiệu: “từ nay trở đi không người công nhân nào phải làm việc quá 8 giờ một ngày”. Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi và 8 giờ học tập.

Cùng ngày đó, tại các trung tâm công nghiệp ỡ nước Mỹ đã nổ ra 5.000 cuộc bãi công của công nhân với khoảng 340.000 công nhân tham gia ở khắp nước Mỹ, sau đó hơn 12 vạn công nhân đã giành được quyền ngày làm việc 8 giờ. Khẩu hiệu “ngày làm việc 8 giờ” đã trở thành tiếng nói chung của toàn thể GCCN. Vào ngày 14/5/1889, Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế II tổ chức tại Pa-ri (Pháp) đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 1/5 làm ngày đoàn kết quốc tế và biểu dương lực lượng chiến đấu của GCCN trên toàn thế giới. Từ đó ngày 1/5 trở thành ngày truyền thống đấu tranh của GCCN và nhân dân lao động trên toàn thế giới, gọi tắt là Ngày Quốc tế Lao động.

Ngày nay, ngày Quốc tế Lao động đã trở thành ngày hội lớn của GCCN và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ngày Quốc tế lao động 1/5 ở Việt Nam

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3/2/1930, trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định vai trò và sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam, là giai cấp lãnh đạo cách mạng, đóng vai trò nòng cốt trong khối liên minh công - nông. Phong trào đấu tranh ngày 1/5/1930 đã mở đầu cho cao trào cách mạng 1930-1931. Từ thành thị đến nông thôn, từ Bắc chí Nam, nhiều nơi treo cờ Đảng, tổ chức mít tinh, tuần hành thị uy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng dẫn, vận động của Công hội đỏ, công nhân và nông dân mít tinh chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Đây là lần đầu tiên, GCCN và nhân dân lao động trên phạm vi toàn quốc đoàn kết đấu tranh tỏ rõ sức mạnh vô địch, sứ mệnh lịch sử, nghị lực phi thường của khối liên minh công - nông.

Năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận binh dân Pháp và Mặt trận dân chủ Đông Dương, ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên được tổ chức công khai tại Hà Nội, thu hut đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, ngày 1/5/1938, một cuộc biểu tình lớn gồm hàng chục ngàn người đã diễn ra ở khu Đấu xảo Hà Nội (nay là Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt- Xô) với sự tham gia của 25 ngành, giới: thợ hỏa xa, thợ in, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, nhà văn, nhà báo... Đây là cuộc mít tinh lớn nhất trong thời kỳ vận động dân chủ (1936 - 1938), một cuộc biểu dương sức mạnh đoàn kết của nhân dân lao động do Đảng lãnh đạo. Nó đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật tổ chức và lãnh đạo của Đảng ta. Cách mạng Tháng Tám thành công, nước nhà được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22-C/NV/CC ngày 18/2/1946 về những ngày nghỉ Tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo, trong đó, ngày 1/5 là một trong những ngày lễ chính thức của nước ta. Ngày 29/4/1946, Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh số 56 quy định công nhân được hưởng lương ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5.

Ngày 1/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức kỷ niệm mít tinh trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 20 vạn nhân dân lao động. Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi: “Cùng đồng bào toàn quốc! Cùng anh chị em lao động! Ngày 1 tháng 5 là một ngày Tết chung cho lao động cả các nước trên thế giới. Đó là một ý nghĩa đoàn kết rất sâu xa. Ở nước ta lần này là lần đầu mà đồng bào ta, anh chị em lao động ta, được tư do đón tiếp ngày 1/5. Vậy nên nó có ý nghĩa đặc biệt sâu xa hơn nữa. Đối với chúng ta nó là một ngày để tỏ cho thế giới biết rằng ngày này chẳng những là ngày Tết lao động, mà nó còn là ngày toàn dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ vững tự do dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn kết để xây dựng một đời sống mới”.

Hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, GCCN Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách nhà nước. Công nhân, lao động nước ta đã tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ tiên tiến, từng bước đảm đương, làm chủ kỹ thuật và công nghệ cao, bước đầu hình thành đội ngũ công nhân trí thức. Trong giai đoạn cách mạng mới, trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, GCCN Việt Nam đứng trước nhiều thời cơ mới và thách thức mới. Xây dựng GCCN Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ mới là nhiệm vụ vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính cấp bách; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó, sự lãnh đạo của Ðảng và quản lý của Nhà nước có vai trò quyết định, công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp, đồng thời đòi hỏi sự nỗ lực vươn lên của mỗi công nhân, sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu rõ: “Quan tâm, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển GCCN cả về số lượng và chất lượng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của công nhân; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, các công trình phúc lợi phục vụ cho công nhân; sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, …để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân”.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, những năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng đi đầu có nhiều đóng góp trong sự phát triển KT-XH của tỉnh và sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Ra đời vào ngày 04/4/1947, cùng với phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam, ở thời điểm nào tổ chức Công đoàn Cao Bằng luôn phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân. Đóng vai trò làm nòng cốt trong các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Người lao đông ở các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm thực hiện an toàn vệ sinh lao động. 

Trong chặng đường lịch sử 71 năm xây dựng và phát triển, phong trào công nhân và Công đoàn Cao Bằng luôn luôn được các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các đoàn thể đã khắc phục được mọi khó khăn thử thách, góp phần to lớn vào quá trình đổi mới của đất nước cũng như của tỉnh, hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy và là người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của CNVCLĐ. Công đoàn các cấp thực hiện tốt chức năng, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Phối hợp với chính quyền phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Quan tâm, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 là dịp để các tầng lớp nhân dân ôn lại truyền thống, những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ GCCN Việt Nam và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động; qua đó cổ vũ, động viên GCCN tiếp tục phát huy vị thế, vai trò và truyền thống vẻ vang của mình, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

P.V (T/h)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh