Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Đổi mới tư duy kinh tế giai đoạn 1986 - 1990

Thứ sáu 10/07/2020 14:00

Những năm 1986 - 1990 được coi là bước ngoặt, giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, nền kinh tế tự cung, tự cấp, sản xuất nhỏ, manh mún, tồn tại nặng nề đã trở thành vật cản kìm hãm sự phát triển.

14Nhận thức tư duy về quản lý KT - XH bấy lâu nay có mặt lỗi thời, thậm chí sa vào tình trạng duy ý chí; tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, sự trợ giúp từ các nước xã hội chủ nghĩa giảm dần, Mỹ siết chặt bao vây cấm vận kinh tế nước ta. Trong nước lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, hàng hóa khan hiếm, lạm phát "phi mã"; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
Cầu Bằng Giang (Thành phố).

Hoàn cảnh đó tác động sâu sắc đến tỉnh ta. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương, hưởng ứng thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từ ngày 22 - 26/10/1986, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII được tiến hành trọng thể, thông qua Báo cáo chính trị, xác định nhiệm vụ nhiệm kỳ 1986 - 1990 là phấn đấu ổn định sản xuất, nâng cao đời sống trên cơ sở tổ chức lại sản xuất và sắp xếp lại nền kinh tế; đảm bảo an toàn về lương thực, đáp ứng nhu cầu thực phẩm; hoàn thành việc khôi phục và tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Từ ngày 15 - 18/12/1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nhiệm kỳ 1986 - 1990 được triệu tập tại Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật; quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng một cách khoa học, sáng tạo, Đại hội nhất trí thông qua đường lối đổi mới của Đảng bao gồm nhiều lĩnh vực về cơ cấu kinh tế các ngành nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cả nước và kết cấu hạ tầng. Coi trọng thực hiện 3 chương trình kinh tế, gồm: lương thực, thực phẩm; các mặt hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu.

Đổi mới là vấn đề chiến lược lâu dài, song trước hết là đổi mới tư duy kinh tế ngay từ bước khởi đầu của công cuộc đổi mới, đó là phải thực hành dân chủ hóa đời sống kinh tế, chuyển cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật; phát triển kinh tế nhiều thành phần.

Chuyển sự cấp phát hiện vật bao cấp sang sử dụng quy luật giá trị sản xuất hàng hóa tự hạch toán; phát triển kinh tế đối ngoại theo hướng mở, đa phương hóa quan hệ và đa dạng hóa hình thức. Đại hội Đảng lần thứ VI có ý nghĩa to lớn, tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng KT - XH kéo dài hơn chục năm và đặt nền móng cho công cuộc đổi mới của đất nước, tạo bước ngoặt vĩ đại trong thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhân dân các dân tộc trong tỉnh dấy lên phong trào sản xuất sôi nổi. Trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ xác định trọng tâm kế hoạch 5 năm (1986 - 1990), tiếp tục coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu.

Vụ đông xuân 1985 - 1986, tỉnh cử 60 cán bộ kỹ thuật đến giúp các hợp tác xã gieo trồng ruộng cao sản, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất; cung cấp trên 6.000 tấn phân bón, 102 tấn thóc giống, 22 tấn ngô giống, 6 tấn đỗ tương, 30 tấn lạc... cho các vùng trọng điểm chuyên canh và vùng sản xuất hàng xuất khẩu. Tổng sản lượng lương thực quy thóc năm 1986 đạt 148.281 tấn, đạt 84,7% kế hoạch; năm 1987 - 1988, khích lệ nông dân tích cực tận dụng ruộng đất canh tác, diện tích cây lương thực năm 1988 tăng 6.000 ha so với năm 1987.

Năm 1990, thời tiết không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, vì thế tổng sản lượng lương thực đạt 139.000 tấn.

Tổng đàn gia súc phát triển năm sau cao hơn năm trước, đàn trâu năm 1986 có 108.821 con, đến năm 1990 đạt 161.860 con; đàn bò năm 1986 có 75.260 con, năm 1990 đạt 98.711 con; đàn lợn năm 1986 có 208.915 con, năm 1990 đạt 575.545 con.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có những chuyển biến mới, từ cơ chế bao cấp chuyển sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, bước đầu thực hiện quyền chủ động sản xuất kinh doanh của cơ sở; các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp đã phát huy tính năng động sáng tạo cao hơn. Một số đơn vị công nghiệp hoạt động tốt như Nhà máy cơ khí, Nhà máy giấy, Xí nghiệp 212-01.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, ngành có nhiều cố gắng đáp ứng nhu cầu vận chuyển vật tư hàng hóa và đi lại của nhân dân. Năm 1987 - 1988, ngành phối hợp với đơn vị bạn tích cực thi công xây dựng công trình cầu Bằng Giang đạt tiến độ và thực hiện khối lượng xây dựng lớn, nâng cấp đường nội thị, đảm bảo an toàn giao thông.

Tập trung phục vụ 3 chương trình kinh tế; coi trọng xúc tiến và hoàn thành các công trình trọng điểm phục vụ lưu thông, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì, phong trào vệ sinh phòng bệnh được đẩy mạnh, kịp thời ngăn chặn các loại dịch bệnh xảy ra.

Về xây dựng cơ bản, năm 1986 tỉnh tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, khôi phục lại kết cấu hạ tầng bị tàn phá trong chiến tranh biên giới, đặc biệt được sự hỗ trợ của Trung ương và các tỉnh bạn. Công thương nghiệp có nhiều tiến bộ, các cơ sở mua bán mở rộng từ tỉnh đến các địa phương với 600 điểm bán lẻ và dịch vụ. Năm 1989, thị trường tiếp tục mở rộng, lưu thông thông suốt, hàng hóa phong phú đến tận cơ sở; hệ thống thương nghiệp quốc doanh bước đầu đổi mới phương thức mua bán phù hợp với thị trường.

Sự nghiệp giáo dục có bước tiến bộ, nhất là việc thực hiện cải cách giáo dục, củng cố chất lượng giáo dục cấp I. Hệ thống giáo dục được sắp xếp lại và bước đầu thực hiện đa dạng hóa các hình thức giáo dục. Năm học 1986 - 1987 có 111.343 học sinh; năm học 1987 - 1988 có 118.350 học sinh; năm học 1988 - 1989 có 101.378 học sinh; năm học 1990 - 1991 có 83.822 học sinh.

Ngành văn hóa - thông tin tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia đấu tranh chống tiêu cực, biểu dương người tốt, việc tốt. Quan tâm tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.

Bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới những năm 1986 - 1990, Cao Bằng đã đạt những thành quả đáng kể, KT - XH chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân được củng cố vững chắc, tạo đà thuận lợi cho sự phát triển trong giai đoạn tới.
             
Kỳ sau: Thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội (1991 - 1995).

Lê Chí Thanh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh