Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Cuộc đời và những cống hiến của nhà tư tưởng vĩ đại Các Mác

Thứ bảy 05/05/2018 07:00

Cách đây 200 năm, ngày 5/5/1818, mãi đi vào lịch sử nhân loại với tư cách ngày ra đời một vĩ nhân, nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, người sáng lập học thuyết khoa học và cách mạng nhất trong mọi thời đại - Các Mác. Gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của ông là chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành một khoa học, một học thuyết luận chứng một cách toàn diện và sâu sắc về phương diện lý luận cho công cuộc xây dựng chế độ xã hội mới mà sứ mệnh lịch sử của nó thuộc về giai cấp công nhân cách mạng.

Nhà tư tưởng vĩ đại Các Mác.

Các Mác sinh ngày 5/5/1818, trong một gia đình trung lưu ở thành phố Rhineland, Trier - Đức. Ở tuổi 17, Mác tiếp thu nền giáo dục cổ điển và ông học tập một năm tại khoa luật thuộc Đại học Bonn. Sau khi hoàn thành luận án tiến sỹ, ông chuyển sang báo chí và bắt đầu cộng tác với tờ Rheinische Zeitung. Ông nhanh chóng trở thành chủ bút, nhưng sau đó bị các nhà chức trách cho đóng cửa tờ báo vào tháng 5/1843 và Các Mác chuyển về lại Paris. Khi ở Paris ông đã phát triển hiệp hội lâu dài với F. Ăng-ghen, và đặt ra những suy luận về chủ nghĩa cộng sản mà ngày nay được biết đến cái được gọi là Các bản thảo ở Paris. Sau khi bị trục xuất khỏi Pháp, ông chuyển đến Brussels và ghi chép lại những tư tưởng triết học phát triển trong Luận cương về Feuerbach.

Trong một chuyến sang Anh tháng 11/1842, Các Mác gặp Ăng-ghen khi Ăng-ghen trên đường sang Anh và ghé thăm Ban Biên tập tờ Rheinische Zeitung (Nhật báo tỉnh Ranh). Mùa hè năm 1844, Ăng-ghen đến thăm Các Mác ở Paris, từ đó, 2 ông trở thành những người bạn cùng chung lý tưởng và quan điểm trong tất cả mọi vấn đề lý luận và thực tiễn. Tháng 4/1848, sau nhiều thăng trầm, Các Mác cùng Ăng-ghen đến Kioln, tại đây, Các Mác trở thành Tổng Biên tập tờ Nhật báo tỉnh Ranh, cơ quan của phái dân chủ. Công tác thực tiễn ở báo Rheinische Zeitung đã làm thay đổi cơ bản thế giới quan của Các Mác - chuyển từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật và từ chủ nghĩa dân chủ - cách mạng sang chủ nghĩa cộng sản.

Tác phẩm (và thời điểm) đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa Các Mác là tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (được Các Mác và Ăngghen viết năm 1848. Cho đến nay đã được in trên 1.000 lần bằng 100 thứ tiếng. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là cương lĩnh cách mạng đầu tiên của phong trào vô sản và công nhân quốc tế, trình bày những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác, thế giới quan khoa học của giai cấp vô sản. Chủ nghĩa Mác là ngọn đèn pha soi sáng con đường cách mạng cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới. Thiên tài của Mác là đã giải đáp các vấn đề mà loài người tiên tiến nêu lên nhưng chưa giải đáp được. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác chấm dứt thời kỳ mò mẫm như trong đêm tối của hàng triệu nhân dân lao động sống dưới ách áp bức và bóc lột, tìm đường giải phóng cho mình. Lê-nin khẳng định: Học thuyết của Mác là học thuyết vạn năng vì nó chính xác, nó hoàn bị và chặt chẽ; nó cung cấp cho người ta một thế giới quan hoàn chỉnh, không thỏa hiệp với bất cứ một sự mê tín nào, một thế lực phản động nào, một hành vi nào bảo vệ sự áp bức của giai cấp tư sản”.

Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, cách mạng Tháng Mười Nga thành công và sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới là những thành quả rực rỡ của chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Chủ nghĩa Mác-Lê--nin sẽ mãi là mặt trời chói lọi, soi sáng con đường đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Đối với cách mạng Việt Nam hơn 88 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử là nhờ có sự dẫn dắt của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã phát huy cao độ sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại. Thành tựu của hơn 30 năm đổi mới đất nước là cơ sở thực tiễn hết sức quý báu giúp Ðảng hoàn thiện hơn nhận thức trong việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê-nin về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của Các Mác trong tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, chúng ta tiếp tục kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc; tiếp tục giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần: nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm rõ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, những vấn đề cần bổ sung và phát triển cho phù hợp với thực tiễn đất nước và thời đại; đẩy mạnh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai sâu rộng, có hiệu quả việc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tư tưởng và sự nghiệp vĩ đại của Các Mác mãi mãi là ánh sáng soi đường phát triển của Việt Nam.

P.V (T/h)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh