Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lê-nin

Thứ tư 22/04/2020 06:00

Lê-nin, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới. Kỷ niệm 150 năm (1870 - 2020) ngày sinh của Lê-nin, chúng ta tiếp tục khẳng định những giá trị trường tồn trong tư tưởng và sự nghiệp của ông, cũng như vai trò, ý nghĩa của những tư tưởng đó đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam.

Lãnh tụ V.I.Lênin. Ảnh: T.L

Lê-nin tên thật là Vladimir Ilits Ulianov, sinh ngày 22/4/1870, trong một gia đình trí thức tiến bộ ở thành phố Simbirsk, Nga (nay là Ulianovsk). Khi còn nhỏ, Lê-nin học tập rất xuất sắc; năm 1891, Lê-nin tốt nghiệp khoa luật trường đại học Pê-téc-bua. Năm 1893, trở thành người lãnh đạo nhóm mácxít ở Saint Petersburg. Năm 1894, Lê-nin vào Đảng Xã hội Dân chủ Nga. Từ đấy, Người là một trong những nhà tổ chức và lãnh đạo cách mạng Nga.

Tối ngày 6/11/1917, tại Cung điện Smolnưi, Lê-nin trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang tháng 10; rạng sáng ngày 7/11/1917, toàn thành phố Peterburg nằm trong tay những người khởi nghĩa, đêm ngày 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga đã toàn thắng, chính quyền về tay nhân dân. Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đã ra đời.  Cách mạng Tháng Mười Nga đã "làm rung chuyển thế giới", phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, đế quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, những tiên đoán của các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học đã trở thành hiện thực trên một phần sáu địa cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới. Một nhà nước kiểu mới dưới hình thức các Xô viết đã hình thành và được Lê-nin đánh giá là "chế độ dân chủ ở mức cao nhất cho công nhân và nông dân,... một chế độ dân chủ kiểu mới". Ngay sau Cách mạng Tháng Mười, lãnh tụ Lê-nin đã rất thành công trong lãnh đạo nhân dân bảo vệ vững chắc chính quyền Xô viết trước vòng vây của chủ nghĩa đế quốc, đồng thời đã hết sức năng động, sáng tạo trong vai trò là người mở đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tư tưởng quan trọng của Lê-nin cùng với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra phong trào giải phóng dân tộc trong thời đại mới, thời đại chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới; thời đại mà hệ thống thuộc địa thế giới nhanh chóng bị thủ tiêu; thời đại mà chủ nghĩa tư bản bị tiến công ngay tại các trung tâm của chúng; thời đại mà các lực lượng cách mạng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở hàng chục quốc gia thuộc châu Âu, châu Á và châu Mỹ. 

Tư tưởng Lê-nin và ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga đã soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam. Trên hành trình tìm đường cứu nước, tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đọc, tiếp cận Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Người đi theo Lê-nin, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên đem chủ nghĩa Mác - Lê-nin về với cách mạng Việt Nam. Đi theo con đường cách mạng của Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng cộng sản Việt Nam đã phát triển và làm phong phú lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin bằng thực tiễn lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mở đầu là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Lê-nin cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì sự tiến bộ của nhân loại; đồng thời có những đóng góp quý báu, có ý nghĩa quan trọng cho việc bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác bằng những hoạt động lý luận cũng như những hoạt động thực tiễn cách mạng của Người. Ông để lại cho nhân loại, cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc  bị áp bức toàn thế giới một di sản  đồ sộ về tư tưởng, lý luận, tinh thần và chính trị thực tiễn. Nhìn lại những cống hiến lớn lao của Lê-nin đối với cách mạng thế giới, những bài học về đạo đức cách mạng của Người, chúng ta càng thấy ở Lê-nin một tấm gương cao cả. 

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lê-nin, vững tin vào lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

P.V (T.h)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh