Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Cụ Nguyễn Văn Tố - tấm gương cao đẹp của một nhà trí thức yêu nước

Thứ sáu 07/06/2019 05:00

Cuộc đời của cụ Nguyễn Văn Tố là tấm gương cao đẹp của một nhà trí thức yêu nước nồng nàn, mang hết tài năng, tâm huyết, kinh nghiệm để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến kiến quốc; là tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, kiên trung, bất khuất trước kẻ thù, hết lòng vì nước, vì dân.

Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946: Hàng đầu, từ trái sang: Cụ Nguyễn Văn Tố, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Huỳnh Thúc Kháng.         Ảnh: T.L

Cụ Nguyễn Văn Tố (bút hiệu Ứng Hòe), sinh ngày 5/6/1889 trong một gia đình nhà nho, thuộc làng Đông Thành, nay là phố Bát Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Là một trí thức có uy tín nên cụ được giao nhiều trọng trách như: Hội trưởng Hội Trí Tri; Hội trưởng Hội Truyền bá quốc ngữ Việt Nam. Cụ đã cùng với những trí thức yêu nước lớn tổ chức xóa mù chữ, nâng cao dân trí. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, cụ được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra giúp nước, với cương vị Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội trong Chính phủ lâm thời. Trong Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I, cụ đã trúng cử đại biểu Quốc hội. Tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, cụ được bầu làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội (cương vị Chủ tịch Quốc hội ngày nay) và tham gia lãnh đạo cách mạng.
Trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, chí sĩ Nguyễn Văn Tố đã có đóng góp rất lớn với cách mạng Việt Nam. Hội Truyền bá chữ quốc ngữ đã có ảnh hưởng lớn đến các tầng lớp nhân dân và nhanh chóng trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi khắp thành thị, nông thôn. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội, cụ Nguyễn Văn Tố đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi phong trào diệt “giặc đói”, “giặc dốt”. Cụ đã làm việc không mệt mỏi để tổ chức và động viên nhân dân tích cực tham gia phong trào quyên góp gạo để cứu đói. Là người có uy tín, cụ Nguyễn Văn Tố đã đề ra và lãnh đạo thực hiện các biện pháp tích cực nhằm đẩy lùi nạn đói; đời sống nhân dân, nhất là nông dân được cải thiện, sản xuất được phục hồi, nền tảng của chế độ mới thêm vững chắc. Trên cương vị một chính khách, một nhà lãnh đạo của Chính phủ, Quốc hội, cụ Nguyễn Văn Tố có công lớn trong việc huy động vật lực chuẩn bị cho công cuộc kháng chiến chống Pháp.
Trên cương vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội, cụ có những đóng góp quan trọng vào việc ký kết hai bản Hiệp định sơ bộ 6/3 và Tạm ước 14/9/1946, tạm thời hòa hoãn thực dân Pháp, giúp Đảng và Chính phủ có thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến lâu dài. Cụ còn trực tiếp cùng Quốc hội xây dựng Hiến pháp năm 1946, bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mà nhiều điều đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, cụ Nguyễn Văn Tố cùng Chính phủ lên Việt Bắc hoạt động. Tháng 10/1947, trong một lần giặc Pháp cho quân nhảy dù xuống Bắc Kạn với âm mưu tiêu diệt đầu não kháng chiến của ta, cụ bị địch bắt và anh dũng hy sinh. Ghi nhớ công lao của cụ đối với đất nước, cụ Nguyễn Văn Tố được Nhà nước truy tặng Huân chương Sao Vàng.
Cụ Nguyễn Văn Tố đã đi vào lịch sử dân tộc với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp khoa học, nhất là khoa học xã hội nhân văn; chống nạn thất học, nâng cao dân trí. Cụ là một điển hình về tự học, là tấm gương mở đường cho đội ngũ nhân sĩ, trí thức đem tài năng, trí tuệ, sức lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Ở cụ Nguyễn Văn Tố bộc lộ rõ phẩm chất của một nhà lãnh đạo cần mẫn, mẫu mực. Trên cương vị công tác nào cụ cũng mang hết tài năng, tâm huyết và kinh nghiệm để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến kiến quốc. Cụ Nguyễn Văn Tố là tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, kiên trung bất khuất trước kẻ thù, hết lòng vì nước, vì dân. Cụ Nguyễn Văn Tố là một nhân cách lớn, là người hiền tài có đủ nhân - trí - dũng - liêm.
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2019) - người cộng sự, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh những cống hiến to lớn của cụ đối với cách mạng Việt Nam; qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển đất nước.

P.V (T.h)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh