Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Trà Lĩnh

Thứ ba 31/03/2020 16:00

Đến năm 1940, phong trào cách mạng trong tỉnh đã phát triển mạnh, để tiếp tục củng cố và mở rộng cơ sở đảng, cơ sở cách mạng ra phạm vi toàn tỉnh, Tỉnh ủy chủ trương các châu có cơ sở đảng, cơ sở cách mạng hoạt động mạnh như: Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Thạch An, Quảng Uyên… tiếp tục phát triển lên vùng cao, các xã, tổng, châu khác. Thực hiện chủ trương của tỉnh, đầu năm 1940, Châu ủy Hòa An cử đồng chí Nông Văn Đàn (tức Đức Xuân) vào tổng Trà Lĩnh hoạt động.

Thị trấn Hùng Quốc (Trà Lĩnh cũ).

Đồng chí Đức Xuân đến xã Cao Chương với danh nghĩa dạy học để vận động, tuyên truyền thanh niên yêu nước tham gia Hội Thanh niên phản đế. Sau một thời gian, lựa chọn được nhiều thanh niên ưu tú tham gia Hội Thanh niên phản đế gồm: Bế Văn Tốc (tức Kim Long), Nông Văn Thứ (tức Kim Thanh), Nông Văn Nghiệp, Bế Văn Khánh, Nông Văn Phú, Đàm Văn Lê, Bế Văn Quận, Bế Văn Lực…; các anh đã tổ chức lễ thành lập Hội và trích máu ăn thề tại Khưa Giạng (xã Cao Chương). Đây là cơ sở cách mạng đầu tiên ở tổng Trà Lĩnh.

Sau Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám (tháng 5/1941), phong trào Việt Minh tiếp tục phát triển mạnh. Ở tổng Trà Lĩnh, đồng chí Đức Xuân đã tuyên truyền chương trình, Điều lệ Mặt trận Việt Minh trong nhân dân, kết nạp một số hội viên Hội Thanh niên phản đế vào Hội Thanh niên cứu quốc, thành lập 2 cơ sở Việt Minh ở Bản Khun (xã Xuân Nội) và Cốc Khoác, xã Hùng Quốc.
Trước sự phát triển của phong trào cách mạng, ngày 26/1/1942, thực dân Pháp tiến hành khủng bố, vây bắt nhiều cán bộ ở tổng Trà Lĩnh, sau đó sắp xếp lại bộ máy, giữa năm 1942, chúng tách tổng Trà Lĩnh ra khỏi phủ Trùng Khánh thành lập châu Trấn Biên.

Cuối năm 1943, cơ sở Việt Minh ở xã Quang Vinh được gây dựng, phong trào ở Trà Lĩnh tiếp tục phát triển nhưng do thực dân Pháp tiếp tục khủng bố ác liệt nên phong trào tạm lắng xuống. Sau khi Nhật đảo chính Pháp (ngày 9/3/1945), Tỉnh ủy cử đồng chí Tô Vũ Dâu (Thịnh Nguyên) và một số cán bộ tăng cường cho Trấn Biên, từ xã Lưu Ngọc, các đồng chí đã phát triển cơ sở Việt Minh ở 2 xã Cao Chương, Quang Hán rồi phát triển vào châu lỵ Trấn Biên. Sau khi phong trào phát triển, Ban Việt Minh 2 xã  Lưu Ngọc, Quang Hán được thành lập.

Cuối tháng 3/1945, quân đội Nhật từ Thị xã đánh chiếm châu Trấn Biên, thành lập chính quyền tay sai... Ở các vùng nông thôn, cơ sở Việt Minh tiếp tục được củng cố và phát triển. Ban Việt Minh tổng Ngọc Quản được thành lập, các lực lượng phối hợp đánh thổ phỉ và tay sai Nhật. Đến tháng 8/1945, quân Nhật buộc phải rút chạy, bọn thổ phỉ lại nổi lên cướp bóc, chống phá cách mạng, trong khi Trấn Biên chưa có lực lượng cách mạng đủ mạnh.

Cuối tháng 8/1945, Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường một đại đội Giải phóng quân hỗ trợ các châu miền Đông. Đại đội do đồng chí Bằng Giang chỉ huy đã phối hợp với lực lượng ở châu Trấn Biên, trung đội giải phóng quân từ Trùng Khánh sang, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng đánh bại thổ phỉ. Đầu tháng 9/1945, tại Bản Ngắn, xã Quang Trung, chính quyền cách mạng xã được thành lập, công khai hoạt động.

Các đội vũ trang giải phóng quân được tăng cường từ tỉnh vào Trấn Biên, các đội giải phóng quân từ các châu: Trùng Khánh, Hà Quảng, Hòa An phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương biên chế lại, thành lập các trung đội giải phóng quân. Được sự chỉ đạo của tỉnh, các lực lượng tiến đánh bọn thổ phỉ tại châu lỵ Trấn Biên, mặc dù chúng được quân Tưởng Giới Thạch chi viện nhưng giải phóng quân của ta đã chặn đánh quyết liệt và giành thắng lợi. Ngày 28/9/1945, châu Trấn Biên hoàn toàn giải phóng, UBND lâm thời được thành lập.     

Để hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề trước yêu cầu đòi hỏi mới, việc quan trọng hàng đầu đối với Trấn Biên là nhanh chóng phát triển, củng cố tổ chức Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cử cán bộ có năng lực đến những nơi đảng viên ít, phong trào yếu, chưa thành lập được chi bộ. Với chủ trương đó, các đồng chí: Dương Công Hoạt, Cường Linh, Lê Bình, Việt Long, Thịnh Nguyên được Tỉnh ủy tăng cường cho châu Trấn Biên. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng tại Trấn Biên được củng cố, phát triển.

Sau cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên (ngày 6/1/1946), cuối tháng 3/1946, nhân dân huyện Trấn Biên nô nức đi bầu cử HĐND huyện khóa đầu tiên. Ủy ban Hành chính huyện được thành lập, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động xã hội, trực tiếp chăm lo xây dựng, ổn định đời sống nhân dân; đồng chí Dương Công Hoạt được bầu làm Chủ tịch. Tháng 4/1946, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng chí Dương Công Hoạt thành lập Ban Cán sự huyện gồm các đồng chí: Thịnh Nguyên, Cường Linh, Nam Tiến, Lê Bình do đồng chí Dương Công Hoạt làm Trưởng Ban.

Ban Cán sự huyện vạch ra những nhiệm vụ trước mắt cần khẩn trương thực hiện. Đồng chí Dương Công Hoạt chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đường lối cách mạng của Đảng trong nhân dân. Nhiều người được tuyên truyền, giác ngộ đã trở thành hạt nhân của phong trào, các quần chúng tích cực được cán bộ bồi dưỡng, giáo dục, dìu dắt đều trở thành cán bộ ưu tú để phát triển Đảng.

Ngày 10/5/1946, trong cuộc họp được tổ chức tại nhà ông Quản Tàng, phố Trà Lĩnh gồm các đồng chí: Dương Công Hoạt, Cường Linh, Việt Long (Đàm Việt Long), Bế Văn Rại (Lâm Thanh), đồng chí Dương Công Hoạt thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết nạp 2 đồng chí Đàm Việt Long, Bế Văn Rại vào Đảng, tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản ở huyện Trấn Biên, đồng chí Cường Linh được bầu giữ chức Bí thư. Đây là chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Trấn Biên. Cuối năm 1946, đồng chí Đàm Việt Long được cử làm Bí thư, đồng chí Cường Linh đi nhận công tác khác.

Chi bộ Đảng ở huyện Trấn Biên ra đời là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng trong huyện. Nhân dân Trấn Biên dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn đoàn kết một lòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực tăng gia sản xuất, diệt giặc đói, giặc dốt, ổn định đời sống, bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng. 

Đinh Ngọc Viện

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh