Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hạ Lang

Chủ nhật 29/03/2020 06:00

Phong trào cách mạng ở Hạ Lang phát triển khá sớm. Cuối năm 1940, sau khi phát xít Nhật đánh vào Lạng Sơn, trước sự đầu hàng của thực dân Pháp, một số cai, đội người Việt trong hàng ngũ binh lính Pháp từ lâu đã được giác ngộ cách mạng có lòng yêu nước, nhân dịp này trốn về quê hương tham gia cách mạng. Tiêu biểu như La Cao Thăng, Hoàng Quang Vinh và nhiều người khác. Họ hoạt động, tuyên truyền tổ chức cách mạng ở Tổng Khía, xã Cao Thăng (Trùng Khánh) và các xã thuộc châu Hạ Lang như: Đức Quang, Kim Loan, An Lạc (tổng Lệnh Cấm).

Thị trấn Thanh Nhật (Hạ Lang). Ảnh: Minh Tuyền

Cuối năm 1940, đầu năm 1941, La Cao Thăng, Hoàng Quang Vinh lần lượt tiếp xúc với tầng lớp lý dịch tại các xã Đức Quang, Kim Loan, An Lạc để tuyên truyền, giác ngộ cách mạng, tổ chức kết nạp họ vào Hội “Cộng sản chống xâm lược”. Tiêu biểu là Nông Văn Vịnh (tức Lưu Phong), Nông Văn Ngái (tức Nam Tiến), Nông Văn Tặng (tức Tiến Ba), xã Đức Quang; Lương Phúc Chính, Lý Chí Hoáy, xã Kim Loan; Phương Văn Hà (tức Thượng Quốc), xã Thắng Lợi; Thẩm Văn Võ, Hoàng Văn Máo, Hoàng Văn Tạng... xã An Lạc. Những tổ chức cách mạng ở các xã đã nhanh chóng tiếp thu tinh thần yêu nước, giác ngộ cách mạng.

Năm 1942 - 1943, phong trào Việt Minh tiếp tục phát triển ở các xã: Cao Thăng, Đức Quang, Thắng Lợi, Kim Loan, An Lạc, Minh Long, Lý Quốc. Cuối năm 1943, đầu năm 1944, thực dân Pháp tập trung đàn áp, khủng bố ác liệt, bắt và giết hại nhiều cán bộ làm phong trào cách mạng gặp nhiều khó khăn. Một số xã phải thu hẹp hoạt động để củng cố, bảo vệ cơ sở.

Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, trước tình thế đó, thực dân Pháp buộc phải rút khỏi đồn Hạ Lang và Bằng Ca. Quân Nhật kéo vào Hạ Lang cấu kết với thổ phỉ gây nhiều khó khăn cho cách mạng. Tỉnh ủy có chủ trương kịp thời, Liên châu miền Đông do đồng chí Hoàng Như trực tiếp chỉ đạo đã điều động cán bộ quân sự, lực lượng vũ trang và nhiều cán bộ chính trị công tác tại Trùng Khánh, Quảng Uyên tăng cường cho Hạ Lang tiêu diệt thổ phỉ, củng cố phát triển phong trào Việt Minh.

Trước sự phát triển của phong trào cách mạng, từ tháng 3 - 10/1945, Ban Việt Minh các xã đều được thành lập. Trên cơ sở Ban Việt Minh các xã, tháng 5/1945, Ban Việt Minh lâm thời châu Hạ Lang được thành lập và đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại địa phương. Dưới sự chỉ đạo của Ban Việt Minh châu, lực lượng vũ trang giải phóng phối hợp với các đội du kích liên tục tiến công thổ phỉ tại Hạ Lang. Liên châu miền Đông chỉ đạo lực lượng vũ trang 3 châu (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang) bao vây, đánh phỉ và bọn phản động theo nhiều hướng, đến ngày 22/10/1945, châu lỵ Hạ Lang được giải phóng.

Ngày 30/10/1945, UBND lâm thời châu Hạ Lang được thành lập gồm 8 người, do đồng chí Nông Văn Khâm (tức Thế Xương) làm Chủ tịch. Cùng ngày, Ban Việt Minh châu Hạ Lang tổ chức cuộc mít tinh tại phố Hạ Lang, xã Thanh Nhật, đông đảo nhân dân tới dự. UBND lâm thời ra mắt, đồng chí Nông Văn Khâm, Chủ tịch UBND lâm thời tuyên bố xóa bỏ chính quyền của thực dân Pháp và phong kiến tay sai. Chính quyền cách mạng châu Hạ Lang và chính quyền cách mạng các xã được thành lập, lãnh đạo nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tích cực ủng hộ cách mạng, ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm...

Tại Bản Bắng (xã Thắng Lợi), ngày 2/11/1945 (tức ngày 28/9 năm Ất Dậu), Ban Việt Minh châu tổ chức mít tinh quần chúng chào mừng Ngày thành lập UBND lâm thời. Đồng chí Thế Xương, đại diện UBND lâm thời châu Hạ Lang ra mắt trước nhân dân. Sau khi UBND lâm thời được thành lập, Ban Cán sự cũng được thành lập, do đồng chí Nông Văn Trang (Hồng Nhật) làm Trưởng ban. Đầu năm 1946, đồng chí Nông Văn Trang được điều đi làm công tác khác, đồng chí Tô Vũ Dâu (Thịnh Nguyên) được tỉnh cử vào làm Trưởng Ban cán sự.

Tháng 4/1946, nhân dân huyện Hạ Lang nô nức đi bầu cử HĐND huyện khóa đầu tiên, đồng chí Thế Xương được bầu làm Chủ tịch. Thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp là đòn đánh mạnh vào âm mưu của bọn phản động nhằm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, hòng lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ của ta. Cuộc bầu cử thắng lợi đã thể hiện rõ ý thức làm chủ, nghĩa vụ của người công dân ở một nước độc lập.

Trước yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, ngày 19/5/1946, tại cơ quan Ủy ban Hành chính huyện Hạ Lang, phố Hạ Lang (xã Thanh Nhật), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hạ Lang được thành lập, gồm các đồng chí: Thịnh Nguyên, Lưu Minh, Hồng Tâm, Thế Xương, đồng chí Thịnh Nguyên được chỉ định làm Bí thư Chi bộ, làm nhiệm vụ như Huyện ủy. Sau đó công tác xây dựng Đảng được Chi bộ chỉ đạo đẩy mạnh.

Tháng 7/1946, Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Lang lần thứ nhất được triệu tập tại Lũng Luông (xã Quang Long), với 84 đại biểu đến dự. Đồng chí Lưu Minh được bầu làm Bí thư, 3 đồng chí khác trong Ban Thường vụ. Từ đây, Đảng bộ huyện Hạ Lang tự đảm đương toàn bộ công việc của huyện.                  
Kỳ sau: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Bảo Lâm

Đinh Ngọc Viện

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh