Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

54 năm lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập tự do”

Thứ sáu 17/07/2020 06:00

Ngày 17/7/1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang diễn ra hết sức quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước, khẳng định ý chí quyết tâm chiến đấu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đây là một văn kiện lịch sử quan trọng của Người, thể hiện một cách nhất quán, kiên quyết mục tiêu chiến đấu vì độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Bản thảo “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, năm 1966. Ảnh: baotanglichsu.vn

Tháng 8/1965, Mỹ ồ ạt đổ 30 vạn quân viễn chinh và rất nhiều vũ khí, thiết bị quân sự vào miền Nam Việt Nam hòng nhanh chóng tiêu diệt lực lượng cách mạng và bình định miền Nam. Đồng thời quân đội Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc bằng cuộc chiến tranh phá hoại do không quân và hải quân Mỹ thực hiện.

Nhưng ngay mùa khô năm 1965 - 1966, quân Mỹ đã bị đánh bại trên chiến trường miền Nam, và quân dân miền Bắc bắn rơi hàng nghìn máy bay các loại của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ vẫn không từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta mà càng đem thêm quân và vũ khí không chỉ quân Mỹ mà cả quân đồng minh vào tham chiến. Trước âm mưu đó và do lường trước được khả năng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể còn kéo dài, lan rộng và vô cùng ác liệt, để khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam, ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi,nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.

Trong lời kêu gọi, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta cả ở miền Bắc cũng như ở miền Nam. Quân và dân miền Nam đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu anh dũng và giành thắng lợi vẻ vang, thực hiện mục tiêu quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà. Thông qua lời kêu gọi của Bác, thể hiện dân tộc Việt Nam hết sức bình tĩnh trước khó khăn, thách thức, tin tưởng vào sức mình, vào sự đoàn kết của toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập tự do cho Tổ quốc mình.

Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước là lời hiệu triệu của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, thôi thúc hàng triệu con tim, khối óc đồng bào, chiến sĩ hăng hái lên đường đánh giặc, giành độc lập, tự do cho non sông, đất nước. Đây là tư tưởng lớn mang tầm vóc thời đại, kế thừa những truyền thống quý báu của cha ông ta trong suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân là lẽ sống thiêng liêng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”. Và chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do trở thành chân lý của mọi thời đại.

Chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do” và quan điểm độc lập, sáng tạo trong vận dụng kinh nghiệm nước ngoài của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giúp cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi to lớn. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước của dân, do dân, vì dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, tiếp đó là đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là sự thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đó là một chân lý bất hủ, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và giá trị thời đại sâu sắc. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ trong hoạch định Cương lĩnh và đường lối lãnh đạo cách mạng, giữ vững vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn kết hợp, phát huy sức mạnh của dân tộc và sức mạnh thời đại; quốc phòng, an ninh ngày càng được củng cố; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch; thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Qua 54 năm thực hiện chân lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tự hào với lịch sử vẻ vang của Đảng, có thể nói rằng, Việt Nam đã và đang thực hiện thắng lợi Di chúc của Người: “Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

P.V (t/h)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh