Bạn đang xem: Trang chủ » Giáo dục

Thành phố chuẩn bị các điều kiện cho Chương trình giáo dục phổ thông mới

Thứ năm 21/11/2019 22:00

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới được xây dựng theo xu hướng phát triển giáo dục hiện đại do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2019 - 2020 với lộ trình cụ thể cho từng cấp học. Để thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT mới, từ năm học 2020 - 2021, Thành phố có những bước chuẩn bị nhằm từng bước nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn.

Ngành giáo dục Thành phố sẵn sàng cho Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình GDPT mới xây dựng theo định hướng tiếp cận năng lực, phù hợp với xu hướng phát triển chương trình của các nước tiên tiến. Thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới ở mỗi cấp học trên phạm vi toàn quốc bắt đầu từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1; năm học 2021 - 2022 đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.
Để chương trình GDPT mới triển khai kịp thời và hiệu quả, ngay từ năm học 2019 - 2020, Thành phố đã ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện chương trình GDPT phù hợp với kế hoạch của tỉnh và đặc điểm tình hình của địa phương. Căn cứ vào hệ thống môn học, hoạt động giáo dục và thời lượng giáo dục của mỗi cấp học theo chương trình GDPT mới, Phòng GD&ĐT phối hợp với Phòng Nội vụ Thành phố tổ chức tổng rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở từng cấp học, lớp học, môn học theo lộ trình thực hiện chương trình GDPT mới. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyển dụng, bổ nhiệm đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện chương trình GDPT mới trên địa bàn Thành phố; ưu tiên việc tuyển dụng giáo viên các môn học mới ở các cấp học và đặc biệt lưu tâm đến tuyển dụng giáo viên dạy môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) và môn Tin học, vì 2 môn học đó sẽ là môn học bắt buộc từ lớp 3 trở lên trong chương trình GDPT mới. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố, học sinh các trường tiểu học: Thị Xuân, Nam Phong, Chu Trinh và THCS Thị Xuân chưa học môn Tin học vì chưa bố trí được phòng vi tính và chưa đủ giáo viên dạy môn Tin học.
Thành phố thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chuẩn; thực hiện bổ nhiệm, xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định; tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm chất lượng. Lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học, cấp học để tham gia tập huấn, bồi dưỡng thực hiện chương trình GDPT mới theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT. Theo kế hoạch, trước tháng 7/2020, 100% giáo viên dạy lớp 1 phải được tập huấn để bảo đảm việc thực hiện chương trình lớp 1 mới từ năm học 2020 - 2021.
Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quy mô phát triển giáo dục của địa phương, năm học 2018 - 2019, Thành phố sáp nhập 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học trên địa bàn xã Vĩnh Quang, thành lập mới Trường Mầm non Tân Giang. Hiện nay, tổng số trường học trên địa bàn Thành phố từ bậc học mầm non đến THCS là 35 trường, giảm 1 trường so với năm học trước; năm học 2019 - 2020 không còn điểm trường Nà Dìa thuộc Trường Tiểu học Chu Trinh. Sau năm 2020 sẽ thực hiện đề án sáp nhập Trường Tiểu học Chu Trinh và THCS Chu Trinh do 2 đơn vị nhà trường có cùng khuôn viên và có quy mô dưới 10 lớp học. Tổng rà soát lại cơ sở vật chất nhà trường, hướng dẫn các đơn vị sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình GDPT phù hợp với lộ trình áp dụng chương trình GDPT, các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy định mới của Bộ GD&ĐT. Ưu tiên đầu tư phòng học bảo đảm 1 phòng/lớp, có đủ phòng học Tin học, ngoại ngữ đối với cấp tiểu học; đủ các phòng học bộ môn đối với cấp THCS. Bảo đảm 100% học sinh cấp tiểu học được học 2 buổi/ngày theo quy định của chương trình GDPT mới.  
Chỉ đạo các trường tiểu học, THCS sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu bảo đảm phù hợp lộ trình thực hiện chương trình GDPT. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp tăng cường thiết bị dạy học, tránh tình trạng thụ động, trông chờ sự đầu tư từ cấp trên. Tiếp tục khuyến khích mỗi giáo viên trong  năm học làm ít nhất một đồ dùng dạy học có chất lượng, bảo quản, lưu giữ để sử dụng cho những năm học tiếp theo.
Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản; đẩy mạnh thực hiện các ứng dụng phần mềm trong quản lý và giảng dạy, duy trì và khai thác sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử (website); tiếp tục tập trung nguồn lực tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin cho các cơ sở giáo dục phổ thông để đạt yêu cầu tối thiểu thực hiện chương trình GDPT mới, cải cách thủ tục hành chính trong giáo dục đào tạo; đầu tư nâng cấp, trang bị mới các phần mềm ứng dụng phục vụ cho quản lý, dạy và học, đặc biệt là học môn ngoại ngữ. Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng và duy trì trường chuẩn quốc gia.  

Minh Hòa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh