Bạn đang xem: Trang chủ » Giáo dục

Tập trung rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

Thứ sáu 01/01/2021 05:00

Năm học 2020 - 2021, một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh là tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện của địa phương, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Hoạt động ngoài giờ của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Mai Long (Nguyên Bình).

Năm học 2019 - 2020, ngành GD&ĐT tập trung thực hiện có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 4 nhóm giải pháp cơ bản. Trọng tâm là rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở GD&ĐT; đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường, nâng cao tỷ lệ có việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp...

Phó Giám đốc Sở Lục Văn Dương cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, ngành GD&ĐT tỉnh tập trung rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học. Đến năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh giảm hơn 300 điểm trường, 125 trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy học, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho học sinh, tăng hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Hầu hết sau khi sáp nhập, các trường tập trung công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi trong bố trí chuyên môn, tăng cường các hoạt động trao đổi, dự giờ, thăm lớp… Học sinh và giáo viên có điều kiện môi trường thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Việc sáp nhập trường đã tiết kiệm chi phí đầu tư, tạo cơ hội giao mặt bằng, cơ sở vật chất cho những trường còn khó khăn, phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục. Nhiều cơ sở vật chất sau khi sáp nhập được chuyển đổi mục đích phục vụ cho các trường mầm non; các điểm trường trung tâm tăng số học sinh bán trú, học sinh được hưởng các chế độ, chính sách khác.

Việc duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được tăng cường. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn, 10/10 huyện, Thành phố duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; duy trì, nâng cao chất lượng kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; 10/10 huyện, Thành phố duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục THCS, 100% xã đạt chuẩn từ mức độ 1 trở lên.

Tỉnh được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có thêm 21 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 150 trường, tăng 80 trường. Thực hiện việc rà soát, quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT, toàn tỉnh giảm 125 trường, lớp lẻ (7 trường mầm non, 110 trường tiểu học, 6 trường THCS, 2 trung tâm trực thuộc Sở).

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, 100% giáo viên mầm non và phổ thông đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên. Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học, nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc…

Tổ chức, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ (tiếng Anh) ở các cấp học và trình độ đào tạo, có 133 trường theo học chương trình 10 năm; tổ chức dạy thí điểm cho 3 cấp tiểu học, THCS, THPT và 3 trường mầm non theo chương trình mới. Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm EMIS, PMIT, quản lý thiết bị, thư viện, biên soạn ngân hàng câu hỏi… Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 6 học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 1 đề tài đạt giải tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông toàn quốc…

Ngành tăng cường đổi mới cơ chế tài chính và các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất. Đến nay, toàn tỉnh có 98,7% phòng học mầm non, 94,8% phòng học tiểu học, 99% phòng học THCS, 97,5% phòng học THPT được kiên cố và bán kiên cố. Nhiều trường được đầu tư các hạng mục công trình hiện đại như phòng học bộ môn, nhà đa năng.

Hỗ trợ 4,95 tỷ đồng mua sắm thiết bị dạy học cho 14 cơ sở giáo dục tại 6 xã thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2016 - 2020, theo đó đến hết năm 2020 đầu tư hơn 330 tỷ đồng xây dựng 169 phòng học mầm non, 313 phòng học tiểu học. Đầu tư 12,3 tỷ đồng mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học, bàn ghế, thiết bị, nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú...

Đầu tư 21,31 tỷ đồng xây dựng 4 cơ sở giáo dục thuộc Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn giai đoạn 2. Hơn 8 tỷ đồng đầu tư xây mới, cải tạo công trình nước sạch và vệ sinh cho 31 cơ sở giáo dục thuộc Chương trình mở rộng quy mô và nước sạch nông thôn.

Tập trung rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn, quy mô mạng lưới trường, lớp học được tổ chức lại; môi trường giáo dục chuyển biến rõ nét theo hướng thân thiện xanh - sạch - đẹp - an toàn; chất lượng giáo dục toàn diện đạt kết quả cao. Công tác huy động các nguồn lực, nhất là việc vận động tài trợ để xây dựng cơ sở vật chất, phát triển sự nghiệp giáo dục được quan tâm.

Chất lượng các hoạt động giáo dục được nâng lên rõ rệt, nhất là chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi. Khối giáo dục tiểu học xếp loại chất lượng hoàn thành tốt môn Toán đạt trên 43%; môn Tiếng Việt đạt 34,72%; năng lực phục vụ tự quản tốt chiếm 55,3%; phẩm chất chăm học, chăm làm tốt chiếm 58,64%. Giáo dục THCS, hạnh kiểm tốt đạt 81,2%; học lực giỏi chiếm 11,6%. Giáo dục THPT, hạnh kiểm tốt đạt 82%; học lực giỏi đạt 7,8%. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2019 - 2020 đạt 95,37%.

Một tiết học tại Trường Tiểu học thị trấn Trà Lĩnh (Trùng Khánh).

Hiện toàn tỉnh có 11.113 cán bộ quản lý, giáo viên, tỷ lệ giáo viên trên lớp khối mầm non đạt 1,58 giáo viên/lớp; tiểu học đạt 1,4 giáo viên/lớp; THCS đạt 2,2 giáo viên/lớp; THPT đạt 2,3 giáo viên/lớp. 100% giáo viên mầm non và phổ thông đạt chuẩn trở lên. Việc rà soát, sắp xếp đã tạo chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, phong cách làm việc của đa số đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học, nhất là vai trò của hiệu trưởng và các tổ chức trong trường học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, toàn diện GD&ÐT.

Tuy nhiên toàn tỉnh vẫn còn 834 điểm trường, lớp lẻ, việc dồn ghép các điểm trường còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, địa hình rộng, dân cư thưa thớt, mạng lưới trường, lớp học phân tán, nhỏ lẻ, nhận thức của đồng bào còn hạn chế, giao thông đi lại không thuận lợi, khoảng cách từ nhà đến trường xa nên một số đồng bào không muốn cho con em đi học. Nhiều trường còn thiếu diện tích đất theo quy định, nhất là khu sân chơi, bãi tập, thiếu phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, phòng học bộ môn, nhà ở công vụ cho giáo viên, trang thiết bị công trình vệ sinh, nước sạch, các điều kiện phục vụ sinh hoạt ăn, ở cho học sinh bán trú, nội trú chưa đáp ứng yêu cầu.

Năm học 2020 - 2021, ngành GD&ĐT tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT về nhiệm vụ giải pháp năm học, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục và yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 6 và các lớp tiếp theo; đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh.

Xây dựng nội dung dạy học phù hợp với đối tượng học sinh và tình hình thực tiễn của địa phương. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trường học, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng tại các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các chủ trương đổi mới GD&ĐT, lộ trình đổi mới Chương trình sách giáo khoa phổ thông mới.                    

Thu Hoài

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh