Bạn đang xem: Trang chủ » Giáo dục

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Chủ nhật 25/10/2020 06:00

Thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), những năm qua, ngành GD&ĐT tỉnh làm tốt công tác tổ chức rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục; tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cũng như duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC)…

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao phần thưởng cho học sinh Trường THPT Chuyên tỉnh đạt học lực giỏi, đoạt giải quốc gia năm 2019.

Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Văn Dương cho biết: Bám sát Chương trình hành động số 52-CTr/TU ngày 19/12/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", giai đoạn 2015 - 2020, ngành GD&ĐT tỉnh đã tập trung rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp trên quy mô toàn tỉnh.

Theo đó, từ năm 2016, ngành đã thực hiện đưa các điểm trường lẻ, lớp lẻ về điểm trường chính theo hướng thành lập mới hoặc chuyển đổi một số trường phổ thông có đủ điều kiện thành trường phổ thông dân tộc bán trú. Kết quả, từ 1.200 điểm trường năm học 2014 - 2015, đến năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh đã giảm được hơn 300 điểm trường, giảm 125 trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy học, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho học sinh, tăng hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Việc duy trì, giữ vững kết quả PCGD, XMC được tiếp tục tăng cường. Đến nay, tỉnh duy trì, giữ vững kết quả PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại 100% xã, phường, thị trấn, 10/10 huyện, Thành phố; duy trì, nâng cao chất lượng kết quả đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 2; duy trì và giữ vững kết quả PCGD THCS tại 10/10 huyện, Thành phố, 100% xã đạt chuẩn từ mức độ 1 trở lên.

Tỉnh được công nhận đạt chuẩn XMC mức độ 1. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện, năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có thêm 21 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia lên 150 trường, tăng 80 trường so với năm 2015.

Về cơ sở vật chất, ngành tăng cường đổi mới cơ chế tài chính và các nguồn lực đầu tư; tiếp tục thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên, nhà bán trú, công trình nước sạch và các điều kiện sinh hoạt của học sinh bán trú; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập. Đến nay, toàn tỉnh có 46,8% phòng học mầm non, 49,2% phòng học tiểu học, 92,2% phòng học THCS, 98,04% phòng học THPT được kiên cố hóa.

51,2% phòng học mầm non, 47,5% phòng học tiểu học, 6,9% phòng học THCS, 1,96% phòng học THPT bán kiên cố, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Nhiều trường đã được đầu tư xây dựng phòng chức năng, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, phòng học tin học… phục vụ tốt nhất nhu cầu dạy và học.

Cùng với đó, ngành GD&ĐT tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục như tập trung rà soát, hoàn thiện cơ sở đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông; phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm giỏi; nâng cao vai trò các tổ chức Đoàn, Đội, Hội trong quản lý, giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động cấp chứng chỉ, tuyển dụng, sử dụng, chế độ làm việc của đội ngũ giáo viên, giảng viên. Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin…

Đến nay, đội ngũ nhà giáo của tỉnh cơ bản đủ về số lượng, tương đối đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa; kiểm tra, đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn. 100% giáo viên mầm non và phổ thông trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên. Tỷ lệ giáo viên trên lớp khối mầm non đạt 1,01 giáo viên/lớp; tiểu học đạt 1,4 giáo viên/lớp; THCS đạt 2,2 giáo viên/lớp; THPT đạt 2,3 giáo viên/lớp…

Ngành tiếp tục triển khai thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục theo Kế hoạch số 1689/KH-UBND ngày 27/6/2013 của UBND tỉnh về việc dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2012 - 2020; chỉ đạo triển khai dạy học môn Tiếng Anh tiểu học 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp 3, 4, 5 ở những trường bảo đảm giáo viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ; cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học đáp ứng yêu cầu.

Căn cứ nhu cầu tự nguyện của học sinh và điều kiện bảo đảm về giáo viên, cơ sở vật chất, các trường tổ chức dạy thí điểm, làm quen Tiếng Anh cho học sinh các lớp 1, 2. Ngành GD&ĐT đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn  nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên Tiếng Anh; tổ chức dạy học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học theo chương trình 10 năm với 133 trường; tổ chức dạy học Tiếng Anh cho 3 trường thí điểm đổi mới phương pháp dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; tổ chức cho 9 trường mầm non làm quen với Tiếng Anh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; đầu tư nâng cấp, trang bị mới các phần mềm ứng dụng phục vụ cho quản lý, dạy và học, đặc biệt là học môn ngoại ngữ; nâng cấp website theo hướng tích hợp website của các cơ sở giáo dục trong ngành, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Tiếp tục phối hợp với Chi nhánh Viettel Cao Bằng nâng cấp các dịch vụ và sử dụng phần mềm SMAS; phối hợp với VNPT triển khai hệ sinh thái giáo dục; tăng cường chỉ đạo và thực hiện ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lý giáo dục như các phần mềm quản lý giáo dục EMIS, PMIT, phần mềm quản lý thiết bị, phần mềm quản lý thư viện, phần mềm biên soạn ngân hàng câu hỏi...

Học sinh Trường THPT Thành phố tham gia Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020.

Với những nỗ lực trên, chất lượng GD&ĐT của tỉnh không ngừng được nâng cao, các chỉ tiêu, kế hoạch trong nhiệm kỳ đều thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đối với giáo dục mầm non, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp hằng năm đạt trên 99%; 100% trường tổ chức bán trú. Đối với giáo dục phổ thông, cấp tiểu học hằng năm có trên 98% học sinh được xếp loại từ hoàn thành các môn học trở lên, trên 98% học sinh được xếp loại đạt trở lên về phẩm chất và năng lực.

Bậc giáo dục trung học, tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 95% trở lên, trong đó xếp loại khá, giỏi đạt trên 45%; 95% trở lên học sinh được xếp loại hạnh kiểm khá, tốt. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT ổn định qua nhiều năm, năm 2015 là 90,40%, năm 2020 đạt 95,37%. Tỷ lệ học sinh THPT đỗ đại học, cao đẳng hằng năm đạt trên 40%. Từ năm 2016  - 2020, toàn tỉnh có 36 học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia…

Thái Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh