Bạn đang xem: Trang chủ » Giáo dục

Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 - 2021

Thứ tư 04/07/2018 16:00

UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2018 – 2021.


Phấn đấu, 100% các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục trang bị kiến thức kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể: 100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, nhà giáo và người học; 100% các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; rèn luyện kỹ năng sống cho người học; 100% các cơ sở giáo dục công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin vê bạo lực học đường; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thơi khi co người học bị bạo lực học đường; 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; 100% cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và cơ sở giáo dục có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức và cá nhân có liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục và lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý; Hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của các cơ sở giáo dục và các lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn công tác tư vấn học đường, công tác xã hội trường học theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của UBND tỉnh; thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục, các lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

UBND tỉnh cũng đề ra nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh