Bạn đang xem: Trang chủ » Giáo dục

Hướng đến một nền giáo dục mới

Thứ sáu 03/01/2020 16:00

Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt đang là mục tiêu hướng tới của ngành giáo dục. Để hướng tới mục tiêu đó, thời gian qua, tỉnh đã, đang thực hiện đổi mới đồng bộ về phương pháp dạy và học, cách thức kiểm tra, đánh giá; đầu tư các nguồn lực về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (GV) với những lộ trình cụ thể… để sẵn sàng thực hiện Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông (GDPT) mới được triển khai từ năm học 2020 - 2021.

Cơ sở vật chất các trường học trong tỉnh được đầu tư khang trang, cơ bản đáp ứng yêu cầu Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

TẠO NỀN GIÁO DỤC CƠ BẢN, CHẤT LƯỢNG

Hiện nay, toàn tỉnh có 41,59% phòng học mầm non, 44,9% phòng học tiểu học, 92,2% phòng học THCS, 98,04% phòng học THPT được kiên cố; 53,57% phòng học mầm non, 47,5% phòng học tiểu học, 6,9% phòng học THCS, 1,96% phòng học THPT bán kiên cố; còn 4,8% phòng mầm non, 7,5% phòng học tiểu học, 0,8% phòng học THCS là phòng học tạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiến hành thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, GV, nhân viên theo cơ cấu, độ tuổi, trình độ chuyên môn đào tạo và vị trí việc làm; rà soát, bổ sung, bố trí sắp xếp đội ngũ GV và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đủ về số lượng, cơ bản bảo đảm chất lượng, đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tỷ lệ GV tiểu học đạt 1,39 GV/lớp, THCS đạt 1,9 GV/lớp, THPT đạt 2,16 GV/lớp; 100% GV mầm non và phổ thông đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên. Đội ngũ nhà giáo cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới giáo dục.

Việc tổ chức dạy và học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học được triển khai thực hiện tại các trường có đủ điều kiện về GV, cơ sở vật chất; năm học 2019 - 2020, có 116/132 trường, đạt 87,8%, có 2.142/2.618 lớp, đạt 81% tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Dạy Tin học có 53/132 trường (đạt 40,1%), với 44 phòng học và 27 giáo viên dạy Tin học; 97/132 trường tổ chức học Tiếng Anh, đạt 73%. Đối với cấp THCS, có 88/184 trường THCS tổ chức dạy học môn Tin học, đạt 47,8%.

Không chỉ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. Đến nay, tỉnh duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại 199/199 xã, 13/13 huyện, Thành phố; duy trì, nâng cao chất lượng kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục THCS tại 13/13 huyện, Thành phố, 199/199 xã đạt chuẩn từ mức độ 1 trở lên, đạt 100%; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.

Năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 11 HS đoạt giải học sinh giỏi Quốc gia, tăng 7 giải so với năm học 2017 - 2018. Tỷ lệ tốt nghiệp khối THPT đạt 95,01% (năm 2018 đạt 94,11%), khối giáo dục thường xuyên đạt 49,36%. Tất cả những kết quả đó là nền tảng vững chắc, là điều kiện thuận lợi để tỉnh triển khai hiệu quả Chương trình sách giáo khoa GDPT mới trong năm học 2020 - 2021.

CHUẨN BỊ TỐT CHO CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI

Tuy còn khó khăn nhất định, nhưng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa GDPT mới, hiện nay tỉnh đã có bước chuẩn bị khá đầy đủ theo từng lộ trình cơ bản.

Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Văn Dương cho biết: Thực hiện Chương trình sách giáo khoa GDPT mới, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa GDPT mới, ban hành kế hoạch triển khai Chương trình GDPT mới. Đồng thời, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình sách giáo khoa GDPT mới; ban hành kế hoạch triển khai chương trình GDPT mới theo lộ trình của UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT.

Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hiện nay, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, Thành phố đang tiến hành rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, lập dự toán kinh phí hằng năm, có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học để bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất triển khai chương trình mới theo lộ trình. Ưu tiên đầu tư phòng học (bảo đảm 1 phòng/lớp), phòng học Tin học, Ngoại ngữ đối với cấp tiểu học, phòng học Tin học đối với cấp THCS, phòng học bộ môn đối với cấp THCS và THPT, xóa bỏ các phòng học tạm, phòng học bị xuống cấp.

Sở GD&ĐT đã ban hành kế hoạch bồi dưỡng GV tiểu học, THCS, THPT thực hiện Chương trình sách giáo khoa GDPT mới theo lộ trình; xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS, tổ chức triển khai tập huấn đại trà tại địa phương; các phòng GD&ĐT đã tích cực triển khai bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, GV.

Giai đoạn từ 2016 - 2019, toàn tỉnh triển khai 369 lớp tập huấn cho GV cốt cán mầm non, tiểu học, THCS, THPT cấp tỉnh được 87 nội dung; tiếp tục triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông, chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ theo lộ trình, bảo đảm 100% cán bộ quản lý, GV dạy Chương trình GDPT mới trước thời điểm triển khai áp dụng ở từng lớp được bồi dưỡng, tập huấn. Ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn lực khác để thực hiện Chương trình GDPT mới.

Trước mắt tỉnh sẽ chuẩn bị một cách tốt nhất cho việc dạy học lớp 1 theo chương trình GDPT mới vào năm học 2020 - 2021; dự kiến toàn tỉnh có 750 lớp, với 12.000 học sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021. Vì vậy, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, Thành phố đã chỉ đạo, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng GV, cán bộ quản lý giáo dục chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình sách giáo khoa GDPT mới đối với lớp 1.

Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 1.100 GV dạy lớp 1 (hiện còn thiếu 50 GV Tiếng Anh, 105 GV Tin học; 83 nhân viên thư viện, thiết bị, công nghệ thông tin). Từ tháng 10 - 12/2019, Sở GD&ĐT phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên mở các lớp bồi dưỡng về Chương trình GDPT mới cho 247 GV cấp tiểu học.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, số phòng học hiện có bảo đảm đủ 1 lớp/phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, song thư viện, phòng học chức năng chưa đủ. Toàn tỉnh mới có 45 phòng học Tin học cấp tiểu học, còn thiếu 87 phòng; 41 phòng học Ngoại ngữ cấp tiểu học, còn thiếu 91 phòng; thiết bị dạy học tối thiểu được trang bị từ lâu nhưng nhiều nơi đã hư hỏng, thiếu đồng bộ.

Thời gian tới, ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh về dự toán kinh phí, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ GV để phục vụ cho việc triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa GDPT mới. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở GDPT thực hiện có hiệu quả chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thành công Chương trình sách giáo khoa GDPT mới.

Thanh Thúy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh