Tỉnh ủy: Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI)

Thứ năm 17/01/2013 17:00

Sáng 17/1, Tỉnh ủy khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương mới ban hành.

Các đồng chí: Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Trung Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

 Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo, báo cáo viên các huyện, Thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Ngọc Chiến phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Ngọc Chiến nhấn mạnh:  Những vấn đề được Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) thông qua có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta trong tình hình mới. Các đại biểu cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương mới ban hành, triển khai quán triệt, học tập và thực hiện tốt tại địa phương, đơn vị; đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), các văn bản lãnh đạo của Trung ương vào cuộc sống thực tiễn của địa phương đạt hiệu quả cao nhất.

Các đại biểu dự hội nghị.

  Hội nghị đã được phổ biến, quán triệt một số chuyên đề: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) và các chỉ thị, nghị quyết kết luận của Trung ương mới ban hành, gồm: Kết luận số 49-KL/TW ngày 16/10/2012 về tình hình KT - XH, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012; Kế hoạch phát triển KT - XH, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013. Kết luận số 26-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị (BCT) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của BCT khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển KT - XH và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của BCT về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020.  

Quá trình truyền đạt, các báo cáo viên có nhiều liên hệ với thực tế địa phương, như: kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu KT - XH năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu năm 2013; thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác  giáo dục, công tác  đào tạo nghề cho lao động nông thôn,…

Các đại biểu cũng đã được phổ biến, nghiên cứu dự thảo các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương  mới ban hành.

Ngày mai, 18/7, Hội nghị tiếp tục làm việc.

Vương Biên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh