Tập trung nguồn lực xây dựng Phục Hòa đạt đô thị loại IV

Thứ hai 10/08/2020 05:00

Sau 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Phục Hòa giai đoạn 2013 - 2020, với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành của tỉnh, đến nay, đô thị Phục Hòa đã hình thành rõ nét, văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu tiêu chí đô thị loại IV miền núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh kiểm tra thi công Dự án cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu.

Sau khi Nghị quyết 16-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Phục Hòa giai đoạn 2013 - 2020 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) và Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ để triển khai thực hiện Nghị quyết. Hằng năm, BCĐ tổ chức định kỳ các cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời định hướng những nhiệm vụ của năm tiếp theo. Thường trực BCĐ đã thực hiện tốt công tác điều hành, giải quyết những nhiệm vụ thường xuyên và chỉ đạo, đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và cả hệ thống chính trị huyện Phục Hòa đã chủ động tham mưu, đề xuất, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng và phát triển đô thị Phục Hoà như: Tập trung đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt nghị quyết của Tỉnh ủy, động viên khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực, tự giác tham gia xây dựng đô thị; mở rộng việc tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh địa phương.

Xây dựng và triển khai các dự án quy hoạch phát triển đô thị; tập trung huy động nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nâng cấp, hoàn chỉnh hạ tầng đô thị; đẩy mạnh phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Qua triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả nổi bật: Đã hoàn thành Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Phục Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Đề án Quy hoạch chung đô thị Phục Hòa đến năm 2040; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Phục Hòa; Hoàn thành công tác lập chương trình phát triển đô thị huyện Phục Hòa đến năm 2030, quy chế về quản lý đô thị; ban hành quy định về tuyến phố văn minh đô thị, áp dụng triển khai trên địa bàn thị trấn.

Đến thời điểm hiện nay, đã có 4 tuyến đường chính tại thị trấn Hòa Thuận và thị trấn Tà Lùng cơ bản đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị. Hoàn thiện công tác lập đề án đặt tên đường phố. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội được nâng cấp, hoàn chỉnh, các dự án giao thông kết nối: Tuyến Quốc lộ 4A cơ bản hoàn thành; Dự án cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu đang khẩn trương thực hiện...; tuyến đường tỉnh 205 tiếp tục được sửa chữa, nâng cấp 2 km đoạn Đoỏng Lèng - Phja Cáy (thị trấn Tà Lùng).

Từng bước hoàn thiện các công trình thiết yếu tại các khu dân cư; xây dựng quảng trường, Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng, cụm thông tin tuyên truyền cơ sở và hệ thống chiếu sáng, cây xanh đô thị tại 2 thị trấn Hòa Thuận, Tà Lùng, sửa chữa 3 km vỉa hè, tạo điều kiện xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; có 9/18 trường học đạt chuẩn quốc gia; 5 trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia; 98/114 xóm có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 3 nhà văn hóa xã, 1 nhà văn hóa huyện.

Các giá trị văn hóa dân tộc được quan tâm gìn giữ và phát huy. Lễ hội Nàng Hai, xã Tiên Thành được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; 3 di tích lịch sử, 1 danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp tỉnh. Công tác vệ sinh môi trường được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, tuyên truyền đến từng khu dân cư và các hộ gia đình nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường. Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải được quan tâm thực hiện, góp phần xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Kinh tế có bước tăng trưởng khá, thu ngân sách bình quân đạt 116,7 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2018 đạt 8,9%/năm, thu nhập bình quân đầu người bình quân đạt trên 36 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,72%/năm, hiện còn 13,82% hộ nghèo (riêng khu vực 2 thị trấn Hòa Thuận, Tà Lùng còn 3,6% hộ nghèo).

Có 41 dự án đầu tư phát triển kinh tế được triển khai tại địa bàn, hiện nay đã và đang tiến hành các bước thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư (Tập đoàn TH) triển khai Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao. Tình hình quốc phòng - an ninh đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bộ máy tổ chức Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn kịp thời, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, Phục Hòa cơ bản đạt các chỉ tiêu của đô thị loại IV (đạt 88,4 điểm, so với mức quy định là từ 75 - 100 điểm theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị). Một số tiêu chí thuộc các nhóm tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, kiến trúc cảnh quan đô thị còn đạt thấp, tiếp tục được chỉ đạo đầu tư hoàn thiện. Đề án đề nghị công nhân đô thị Phục Hòa đạt tiêu chí đô thị loại IV được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận.

Trong giai đoạn tới, BCĐ đề xuất tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy phát triển đô thị Phục Hòa, thị trấn Quảng Uyên đạt các tiêu chí Đô thị loại IV và trở thành Thị xã trực thuộc tỉnh. Tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của đô thị; tổ chức tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý trật tự đô thị. Tập trung ưu tiên tối đa nguồn vốn đầu tư cho đô thị; có cơ chế chính sách thu hút đầu tư các dự án trọng điểm để triển khai tại đô thị Phục Hòa.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, chuyển dần từ kinh tế nông nghiệp sang thương mại dịch vụ, đưa Khu kinh tế Cửa khẩu Tà Lùng trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh. Nghiên cứu quy hoạch vùng chuyên canh phục vụ cho trồng trọt và chăn nuôi quy mô sản xuất hàng hóa. Phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, hướng tới thu hút khách du lịch đến địa phương...

Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh