Quảng Hòa sớm ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Thứ năm 26/03/2020 05:00

Với sự lãnh đạo sát sao, quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy Đảng, sự phối hợp trong chỉ đạo của chính quyền cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Quảng Hòa hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đúng quy trình, quy định.

Trung tâm thị trấn Quảng Uyên (Quảng Hòa). Ảnh: Thế Vĩnh

Ngày 17/3/2020, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sáp nhập Đảng bộ huyện Phục Hòa, Đảng bộ huyện Quảng Uyên và Đảng bộ xã Quốc Toàn (Trà Lĩnh) thành lập Đảng bộ huyện Quảng Hòa. Hiện nay, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đang khẩn trương phân công, phân nhiệm công tác, sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bộ máy, tập trung lãnh đạo huyện thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã ở Quảng Hòa đảm bảo kế hoạch đề ra, sớm ổn định tổ chức, hướng đến mục tiêu sắp xếp hợp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tạo điều kiện thuận lợi, không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập, trước đó, huyện xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch, quyết định và các văn bản chỉ đạo phù hợp với thực tiễn địa phương; thành lập Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên; ban hành các văn bản lãnh đạo, hướng dẫn sắp xếp tổ chức Đảng khi thực hiện sắp xếp ĐVHCcấp xã và sáp nhập xóm, tổ dân phố; hướng dẫn về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ các ĐVHC cấp xã thuộc diện sáp nhập. Các đề án sắp xếp được xây dựng cẩn trọng, trình các cấp thẩm định; lấy ý kiến cử tri công khai, dân chủ, được sự đồng thuận, nhất trí cao của cử tri với trên 90% ý kiến nhất trí.

Thực hiện Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã, huyện Phục Hòa (cũ) thực hiện sắp xếp từ 9 đơn vị ĐVHC cấp xã giảm còn 7 ĐVHC (5 xã, 2 thị trấn); huyện Quảng Uyên thực hiện sắp xếp giảm từ 17 đơn vị còn 11 đơn vị (10 xã, 1 thị trấn). Đối với cấp huyện, thực hiện Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và đổi tên ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng, thành lập huyện Quảng Hòa trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 huyện Phục Hòa, Quảng Uyên và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quốc Toản (Trà Lĩnh). Theo đó, huyện Quảng Hòa có 19 ĐVHC cấp xã, gồm 16 xã, 3 thị trấn; 183 xóm, tổ dân phố. Các xóm, tổ dân phố mới sau sáp nhập, sắp xếp đã hoạt động từ ngày 1/1/2020.

Việc thực hiện sắp xếp tổ chức Đảng được thực hiện kịp thời. Đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn, ngày 30/12/2019 đã hoàn thành sắp xếp, sáp nhập chi bộ, huyện Quảng Uyên (cũ) sau sáp nhập còn 108 chi bộ, giảm 122 chi bộ; huyện Phục Hòa (cũ) sau sáp nhập còn 68 chi bộ, giảm 46 chi bộ; xã Quốc Toản sau sáp nhập còn 6 chi bộ, giảm 8 chi bộ. Về cấp xã, ngày 28/2/2020 Quảng Uyên tổ chức,  ngày 29/2/2020 Phục Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sáp nhập các đảng bộ xã, thị trấn và công tác cán bộ đối với cấp xã. Ngày 5/3/2020, các xã sáp nhập và mới thành lập tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND để bầu các chức danh theo quy định. Quá trình tổ chức kỳ họp thứ nhất đảm bảo dân chủ, khách quan, không có nội dung vướng mắc, phát sinh.

Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa Đinh Huy Giáp cho biết: Khó khăn nhất trong sắp xếp, sáp nhập là việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ. Hiện nay, huyện đang thực hiện sắp xếp cơ học đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã. Tổng số cán bộ, công chức có mặt khối Đảng, đoàn thể 84 người, khối chính quyền 121 người và 86 viên chức các đơn vị trực thuộc. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã có mặt 508 người, tổng số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư so với quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 25/4/2019 của Chính phủ là 136 người.

Huyện triển khai thực hiện kiêm nhiệm, giảm số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo số lượng theo quy định tại Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, công chức trong các xã của huyện; thực hiện lộ trình tinh giản biên chế đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã theo các văn bản quy định; rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, xóm để đề nghị hưởng chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Trước khó khăn về sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, huyện kiến nghị Trung ương sớm ban hành, sửa đổi các văn bản quy định chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp. Tỉnh có phương án tiếp nhận, điều động để giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp. Hạ tầng cơ sở các ĐVHC sau sắp xếp chưa đáp ứng được yêu cầu làm việc và ổn định cuộc sống của cán bộ, công chức; huyện đề nghị tỉnh có phương án, sắp xếp nguồn kinh phí đầu tư hạ tầng cơ sở đối với các ĐVHC mới thành lập.

Theo Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa Nông Thị Hà, huyện tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng để đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu đúng, hiểu sâu chủ trương của Đảng về sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC. Thường xuyên nắm tình hình đời sống, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên chuyển đến công tác tại nơi làm việc mới, từ đó có giải pháp hỗ trợ ban đầu, động viên kịp thời để cán bộ ổn định tư tưởng, đời sống sinh hoạt, yên tâm công tác. Quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập với tinh thần  đảm bảo tốt nhất theo các chế độ.

Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để tiếp tục triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện mới mà tỉnh đã giao 2 huyện trước đây; rà soát, tính toán lại, thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2020. Khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra.

Minh Đức

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh